Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Procedura konkursowa 2022 r.

 • OTWARCIE KONKURSU:  06 maja 2022 r.
 • ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW: 13 maja 2022 r.

 

 • Adres dostarczenia dokumentacji: staze.wch@umk.pl
 • LIMIT MIEJSC (I TURA, III CYKL): 68
 • NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA:
  • Wniosek o przyjęcie na staż –Załącznik nr 1 (pdf, 300 KB) do Regulaminu
  • Niezbędne załączniki do wniosku o przyjęcie na staż zgodnie z Rozdz. 2. p.2, pp.1-5 Regulaminu):
   1. informacja o średniej ocen za ostatni zaliczony rok studiów (Dziekanat WCh);
   2. wykaz dodatkowej aktywności naukowej i organizacyjnej w trakcie studiów (Student);
   3. informacja o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym (Student-kopie umów);
   4. dla osób niepełnosprawnych – kopia zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności;
   5. informację o pozyskaniu pracodawcy, który wyraził zgodę na przyjęcie na staż (Pracodawca lub student).