Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej

  1. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju: 8.234.351,39 zł,
  2. Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R: 2 szt.,
  3. Liczba wspartych laboratoriów badawczych: 10 szt.
  4. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej: 17.208.930,60 zł,
  5. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej: 40 EPC,
  6. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej: 30 szt.,
  7. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej badawczej: 30 szt.