Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego działających w konsorcjum naukowo-badawczym w obszarze nauk biomedycznych (w zakresie diagnostycznym, klinicznym i leczniczym), który zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • wyposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę badawczą umożliwiającą rozwój nowych obszarów badawczych i konsolidację istniejącej infrastruktury naukowo-badawczej,
  • wytworzenie nowych technologii opartych o najnowsze zdobycze techniki oraz przeprowadzenie zaawansowanych badań w zakresie medycyny, farmacji i bioanalityki,
  • rozwój innowacyjności w regionie poprzez praktyczne zastosowanie wyników badań we współpracy z ośrodkami medycznymi regionu a w kolejnej fazie komercjalizację wyników badań poprzez licencjonowanie rozwiązań lub tworzenie nowych podmiotów gospodarczych w formie spółek spin-off i spin-out;
  • ugruntowanie pozycji naszego regionu przez wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez innowacyjność osiągnięć i skok jakościowy badań i wdrożeń w wymienionych obszarach, który zwiększy naszą rozpoznawalność na arenie międzynarodowej,
  • zwiększenie konkurencyjności oferty przedsiębiorstw regionu, a następnie kraju,
  • umiędzynarodowienie jednostek badawczych poprzez rozwinięcie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz badawczymi, co w konsekwencji umożliwi i wzmocni pozycję Konsorcjantów w rywalizowaniu o europejskie interdyscyplinarne projekty badawcze.