Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Historia

Konkurs jest organizowany corocznie przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla uczniów szkół średnich przy współpracy Kuratoriów Oświaty i Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli zainteresowanych województw.
Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią wśród uczniów szkół średnich oraz umożliwienie porównania poziomu wykształcenia chemicznego między poszczególnymi uczestnikami i zespołami szkolnymi. Równocześnie tą drogą zachęca się uczniów zainteresowanych chemią do podejmowania studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Początki Konkursu sięgają 1964 r. kiedy prof. Antoni Swinarski zorganizował w Katedrze Chemii Nieorganicznej UMK zawody chemiczne dla uczniów szkół średnich.   Na przestrzeni lat Konkurs rozwinął się w przedsięwzięcie edukacyjne o randze ogólnopolskiej. Liczba uczestników w roku 2000 wynosiła 871 uczniów z 187 szkół. Jego formuła umożliwia porównanie wyników i metod nauczania poprzez towarzyszące Konkursowi spotkania nauczycieli, etapowy charakter eliminacji oraz materiały opracowane na podstawie wieloletnich obserwacji. Oddziaływanie Konkursu nie ogranicza się jednak wyłącznie do szkół. Liczne zakłady przemysłowe, instytucje i redakcje dzienników w różnej formie wspomagają organizatorów w rozszerzaniu kręgu zainteresowanych chemią i studiami chemicznymi.
Wieloletnie doświadczenie pozwala stwierdzić, że laureaci Konkursu studiujący na UMK są najaktywniejszymi studentami i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Można także zauważyć, że wśród wielu czynników wpływających na osiągnięcia uczniów z chemii duże znaczenie ma osobowość nauczyciela, jego wiedza merytoryczna i zaangażowanie w pracę dydaktyczną. Konkurs Chemiczny im. prof. Swinarskiego jest jedyną w kraju tego rodzaju formą długoletniej współpracy dydaktyczno-wychowawczej między uczelnią a szkolnictwem średnim. Dobrze służy to młodzieży zainteresowanej chemią, oddziałuje na świadomość społeczeństwa w tej dziedzinie i jest cenną formą promocji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wydziału Chemii na obszarze kraju.