Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Pracownie Polimerowe

Pracownia Syntezy Polimerów (sala: )

Kierownik Pracowni: dr hab. Jacek Nowaczyk
Opiekun Pracowni: Izabela Dobrzyńska

Pracownia Fizykochemii Polimerów (sala: )

Kierownik Pracowni: dr Izabela Koter
Opiekun Pracowni: Izabela Dobrzyńska

Pracownia Przetwórstwa i Recyklingu Materiałów Polimerowych
(sala: Hala Technologiczna)

Kierownik Pracowni: dr Ewa Olewnik-Kruszkowska
Opiekun Pracowni: Izabela Dobrzyńska

Przedmioty i kierunki studiów, w ramach których realizowane są ćwiczenia na pracowni Przetwórstwa i Recyklingu Materiałów Polimerowych

  1. Przetwórstwo polimerów z elementami recyklingu – Specjalność Chemia III S1
  2. Materiałoznawstwo i przetwórstwo polimerów i elementy recyklingu polimerów – Specjalność Chemia Polimerów IIS2
  3. Technologie wytwarzania i recyklingu tworzyw polimerowych – Materiały Współczesnych Technologii IIIS1
  4. Opakowania z tworzyw sztucznych – chemia i technologia żywności IIIS1
  5. Fizyko-chemiczne metody charakteryzowania materiałów – chemia kryminalistyczna IS2
  6. Fundamentals of synthesis and polymer processing – III S1
  7. Physicochemistry of polymers – I S2