Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Pracownia Chemii Fizycznej II z Chemią Jądrową

Kierownik Pracowni Chemii Fizycznej II: dr Piotr Adamczak
Opiekun Pracowni: mgr Barbara Mroczyńska


Kierownik Pracowni Chemii Jądrowej: dr Izabela Koter


Materiały dla studentów:

Instrukcje wykonywania ćwiczeń:

Hasło do otwarcia plików do pobrania od prowadzących zajęcia.