Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów

dr Anna Kozakiewicz-Piekarz

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/94


Autorzy: Kałduńska Karolina, Barwiołek Magdalena, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Badania strukturalne biomimetycznych kompleksów żelaza (III) z ligandami N2O2.

Tytuł całości: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / red. nauk. i przygot. mater. Anna Kmieciak, Sylwia Grabska-Zielińska, Henryk Szramowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2021

Opis fizyczny: S. 22, il.


2/94


Autorzy: Ludwiczak Agnieszka, Wujak Magdalena, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej, Komoszyński Michał.

Tytuł oryginału: Adenylate kinases of thermophiles Aquifex aeolicus and Geobacillus stearothermophilus : biochemical and kinetic studies.

Czasopismo: Biochemistry and Cell Biology

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 99 no. 4

Opis fizyczny: S. 499-507, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1139/bcb

Impact Factor: 3.626

Punktacja MNiSW: 70.000


3/94


Autorzy: Kwiatkowski Mateusz, Wong Aloysius, Kozakiewicz Anna, Gehring Christoph A., Jaworski Krzysztof.

Tytuł oryginału: A tandem motif-based and structural approach can identify hidden functional phosphodiesterases.

Czasopismo: Computational and Structural Biotechnology Journal

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 970-975, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.csbj

Impact Factor: 7.271

Punktacja MNiSW: 100.000


4/94


Autorzy: Valizadeh Amirreza, Bikas Rahman, Aleshkevych Pavlo, Kozakiewicz Anna, Allakhverdiev Suleyman I., Najafpour Mohammad Mahdi.

Tytuł oryginału: A dinuclear iron complex as a precatalyst for water oxidation under alkaline conditions.

Czasopismo: International Journal of Hydrogen Energy

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 46 no. 58

Opis fizyczny: S. 29896-29904, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijhydene

Impact Factor: 5.816

Punktacja MNiSW: 140.000


5/94


Autorzy: Wujak Magdalena, Kozakiewicz Anna, Ciarkowska Anna, Loch Joanna I., Barwiołek Magdalena, Sokołowska Zuzanna, Budny Marcin, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Assessing the interactions of statins with human adenylate kinase isoenzyme. 1: Fluorescence and enzyme kinetic studies.

Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 22 no. 11

Opis fizyczny: Art. no. 5541 S. 1-19, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ijms

Impact Factor: 5.924

Punktacja MNiSW: 140.000


6/94


Autorzy: Kwiatkowski Mateusz, Wong Aloysius, Kozakiewicz-Piekarz Anna, Gehring Christoph, Jaworski Krzysztof.

Tytuł oryginału: In search of monocot phosphodiesterases : identification of a calmodulin stimulated phosphodiesterase from Brachypodium distachyon.

Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 22 no. 17

Opis fizyczny: Art. no. 9654 S. 1-15, wykr.

Uwagi: 10.3390/ijms

Impact Factor: 5.924

Punktacja MNiSW: 140.000


7/94


Autorzy: Ciarkowska Anna, Ostrowski Maciej, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Biochemical characterization of recombinant UDPG-dependent IAA glucosyltransferase from maize (Zea mays).

Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 22 no. 7

Opis fizyczny: Art. no. 3355 S. 1-23, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ijms

Impact Factor: 5.924

Punktacja MNiSW: 140.000


8/94


Autorzy: Knysh Iryna, Kozakiewicz-Piekarz Anna, Wojtczak Andrzej, Plażuk Damian, Baryshnikov Glib, Valiev Rashid, Nasibullin Rinat, ågren Hans, Jacquemin Denis, Ośmiałowski Borys, Zaleśny Robert.

Tytuł oryginału: Less is more : on the effect of benzannulation on the solid-state emission of difluoroborates.

Czasopismo: Journal of Materials Chemistry C

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 9 no. 44

Opis fizyczny: S. 15820-15830, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/d1tc03316f

Impact Factor: 7.393

Punktacja MNiSW: 140.000


9/94


Autorzy: Bikas Rahman, Korabik Maria, Sanchiz Joaquín, Noshiranzadeh Nader, Mirzakhani Prinaz, Gałkowska Amanda, Szeliga Daria, Kozakiewicz-Piekarz Anna.

Tytuł oryginału: Crystal structure and magnetic interactions of a new alkoxido and azido bridged 1D copper(II) coordination polymer.

Czasopismo: Journal of Solid State Chemistry

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 303

Opis fizyczny: Art. no. 122484 S. 1-10, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jssc

Impact Factor: 3.498

Punktacja MNiSW: 70.000


10/94


Autorzy: Kałduńska Karolina, Kozakiewicz Anna, Wujak Magdalena, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Biological inspirations : iron complexes mimicking the catechol dioxygenases.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 12

Opis fizyczny: Art. no. 3250 S. 1-24, il.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


11/94


Autorzy: Budny Marcin, Kozakiewicz Anna, Wolan Andrzej.

Tytuł oryginału: Electrosynthesis of 1,2,4-triazolium tetrafluoroborates.

Czasopismo: Organic Letters

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 23 no. 13

Opis fizyczny: S. 5123-5127, il., tab.

Uwagi: 10.1021/acs.orglett

Impact Factor: 6.005

Punktacja MNiSW: 140.000


12/94


Autorzy: Kałduńska Karolina, Kozakiewicz Anna, Wujak Magdalena, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Poszukiwanie specyficznych inhibitorów różnych typów kinaz adenylanowych.

Tytuł całości: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 95


13/94


Autorzy: Emami Marzieh, Bikas Rahman, Noshiranzadeh Nader, Kozakiewicz Anna, Lis Tadeusz.

Tytuł oryginału: Cu(II)-hydrazide coordination compound supported on silica gel as an efficient and recyclable heterogeneous catalyst for green click synthesis of hydroxy-1,2,3-triazoles in water.

Czasopismo: ACS Omega

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 5 no. 22

Opis fizyczny: S. 13344-13357, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1021/acsomega

Impact Factor: 3.512

Punktacja MNiSW: 70.000


14/94


Autorzy: Rafiee Farzaneh, Haghi Fakhri, Bikas Rahman, Heidari Azam, Gholami Mina, Kozakiewicz Anna, Zeighami Habib.

Tytuł oryginału: Synthesis, characterization and assessment of anti-quorum sensing activity of copper(II)-ciprofloxacin complex against Pseudomonas aeruginosa PAO1.

Czasopismo: AMB Express

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 10 no. 1

Opis fizyczny: Art. no. 82 S. 1-11, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1186/s13568

Impact Factor: 3.298

Punktacja MNiSW: 70.000


15/94


Autorzy: Bikas Rahman, Ajormal Fatemeh, Noshiranzadeh Nader, Emami Marzieh, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: 1D azido bridged Cu(II) coordination polymer with 1,3-oxazolidine ligand as an effective catalyst for green click synthesis of 1,2,3-triazoles.

Czasopismo: Applied Organometallic Chemistry

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 34 no. 10

Opis fizyczny: Art. no. e5826 S. 1-12, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/aoc

Impact Factor: 4.105

Punktacja MNiSW: 100.000


16/94


Autorzy: Gholivand Khodayar, Tizhoush Samaneh K., Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Two new micro-isostructural metal-organic polymers based on mixed-ligand copper(I) : structures and selective sensing of nitro explosives in water.

Czasopismo: Applied Organometallic Chemistry

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 34 no. 8

Opis fizyczny: Art. no. e5701 S. 1-13, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/aoc

Impact Factor: 4.105

Punktacja MNiSW: 100.000


17/94


Autorzy: Sebghati Marjan, Tarahhomi Atekeh, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Association of non-covalent interactions C-H...X (X=O, F, Cl, π) and Cl...π with hydrogen bond interactions N-H...O in molecular assembly of new phosphoramides : a combined X-Ray crystallography and topology (AIM and Hirshfeld) analysis.

Czasopismo: ChemistrySelect

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 5 no. 1

Opis fizyczny: S. 185-195, tab.

Uwagi: 10.1002/slct

Impact Factor: 2.109

Punktacja MNiSW: 40.000


18/94


Autorzy: Impert Olga, Kozakiewicz Anna, Wrzeszcz Grzegorz, Katafias Anna, Bieńko Alina, van Eldik Rudi, Ozarowski Andrew.

Tytuł oryginału: Characterization of a mixed-valence Ru(II)/Ru(III) ion-pair complex : unexpected high-frequency electron paramagnetic resonance evidence for Ru(III)-Ru(III) dimer coupling.

Czasopismo: Inorganic Chemistry

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 59 no. 12

Opis fizyczny: S. 8609-8619, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1021/acs.inorgchem

Impact Factor: 5.165

Punktacja MNiSW: 140.000


19/94


Autorzy: Chrzanowska Marta, Katafias Anna, Kozakiewicz Anna, van Eldik Rudi.

Tytuł oryginału: Steric and electronic tuning of the reactivity of [RuII(terpy)(N/\N)Cl]Cl complexes.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 504

Opis fizyczny: Art. no. 119449 S. 1-9, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ica

Impact Factor: 2.545

Punktacja MNiSW: 70.000


20/94


Autorzy: Shaghaghi Zohreh, Bikas Rahman, Tajdar Habibeh, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Iron(III) complexes with N2O2-donor salophen and azide ligands : crystal structure, experimental and theoretical studies.

Czasopismo: Journal of Molecular Structure

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 1217

Opis fizyczny: Art. no. 128431 S. 1-9, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.molstruc

Impact Factor: 3.196

Punktacja MNiSW: 70.000


21/94


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Muzioł Tadeusz, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward, Bieńko Alina, Jezierska Julia.

Tytuł oryginału: New copper(II) complexes with Schiff base ligands : the structural, luminscence and magnetic properties.

Tytuł całości: 4th International Conference on Functional Molecular Materials, FunMat 2019, Kraków, Poland, 25th-27th November 2019.

Adres wydawniczy: [Kraków, Jagiellonian University. Faculty of Chemistry] : 2019

Opis fizyczny: S. 46


22/94


Autorzy: Kałduńska Karolina, Safei Elham, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Biomimetyczne związki kompleksowe metali D-elektronowych o właściwościach katalitycznych.

Tytuł całości: 61 Konwersatorium Krystalograficzne, warsztaty naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, Wrocław, 26-28 VI 2019 r. / red. Marek Wołcyrz, Marek Daszkiewicz, Małgorzata Kucharska.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Komitet Krystalografii PAN : 2019

Opis fizyczny: S. 227-228


23/94


Autorzy: Kozakiewicz Anna, Kaczmarek Marta, Borysiuk Paulina, Muzioł Tadeusz, Wojtczak Andrzej, Kęsik-Brodacka Małgorzata, Moraczewska Joanna.

Tytuł oryginału: Optymalizacja warunków krystalizacji środkowego fragmentu ludzkiej tropomiozyny Tpm1.1.

Tytuł całości: 61 Konwersatorium Krystalograficzne, warsztaty naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, Wrocław, 26-28 VI 2019 r. / red. Marek Wołcyrz, Marek Daszkiewicz, Małgorzata Kucharska.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Komitet Krystalografii PAN : 2019

Opis fizyczny: S. 153-154, il.


24/94


Autorzy: Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna, Kałduńska Karolina, Plażuk Damian, Ośmiałowski Borys.

Tytuł oryginału: Struktura krystaliczna i fluorescencja w ciele stałym pierścieniowych difluoroboranów.

Tytuł całości: 61 Konwersatorium Krystalograficzne, warsztatynaukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, Wrocław, 26-28 VI 2019 r. / red. Marek Wołcyrz, Marek Daszkiewicz, Małgorzata Kucharska.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Komitet Krystalografii PAN : 2019

Opis fizyczny: S. 229-230


25/94


Autorzy: Kozakiewicz Anna, Wujak Magdalena, Roszek Katarzyna, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Study on the effect of statins and analogues of substrate on the catalytic activity of short and long type of adenylate kinases.

Tytuł całości: The EFMC-ACSMEDI Medicinal Chemistry Frontiers 2019, Kraków, Poland, June 10-13 2019 r., programme book.

Rocznik: 2019

Opis fizyczny: S. 141


26/94


Autorzy: Kozakiewicz Anna, Kaczmarek Marta, Borysiuk Paulina, Kałduńska Karolina, Muzioł Tadeusz, Wojtczak Andrzej, Kęsik-Brodacka Małgorzata, Moraczewska Joanna.

Tytuł oryginału: Optimization of the crystallization conditions of the middle fragment of human tropomyosin Tpm1.1.

Tytuł całości: Workshop on data collection and structure solving in macromolecular X-ray diffraction, Prot.XRD, Kraków, 12-16 July 2019, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Uniwersytet Jagielloński : 2019

Opis fizyczny: S. 19-20, il.


27/94


Autorzy: Kałduńska Karolina, Safaei Elham, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Biomimetyczne katalizatory - analogi goazy.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 12


28/94


Autorzy: Gholivand Khodayar, Tizhoush Samaneh K., Kozakiewicz Anna, Eskandari Kiamars, Farshadfar Kaveh.

Tytuł oryginału: Copper(I) complexes of functionalized sulfur-containing ligands : structural and theoretical insights into chalcogen bonding.

Czasopismo: CrystEngComm

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 21 no. 16

Opis fizyczny: S. 2675-2690, il., tab.

Uwagi: 10.1039/c8ce02006j

Impact Factor: 3.117

Punktacja MNiSW: 100.000


29/94


Autorzy: Rahimi Fatemeh, Bayat Mohammad, Hosseini Fahimeh Sadat, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Chemoselective cyclization of 3-arylamino-2-hydroxytetrahydroindol-4-one in water at room temperature.

Czasopismo: Heliyon

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 5 no. 4

Opis fizyczny: Art. no. e01456 S. 1-18, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.heliyon

Punktacja MNiSW: 40.000


30/94


Autorzy: Bikas Rahman, Emami Marzieh, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Investigation of intermolecular interactions in the crystal structure of 1-phenyl-1,2-ethanediol.

Czasopismo: Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 27 no. 4

Opis fizyczny: S. 959-966, tab.

Uwagi: Tekst w j. perskim.

Uwagi: 10.29252/ijcm

Punktacja MNiSW: 5.000


31/94


Autorzy: Shehata Mohamed R., Shoukry Mohamed M., Mabrouk Mahmoud A., Kozakiewicz Anna, van Eldik Rudi.

Tytuł oryginału: Studies on Pd(1,4-bis(2-hydroxyethyl)piperazine)-dicarboxylic acid complexes as models for carboplatin with structural features enhancing the interaction with DNA.

Czasopismo: Journal of Coordination Chemistry

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 72 no. 12

Opis fizyczny: S. 2035-2049, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1080/00958972

Impact Factor: 1.410

Punktacja MNiSW: 40.000


32/94


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna, Babinska Magdalena, Tafelska-Kaczmarek Agnieszka, Larsen Erik, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: The synthesis, characterization and fluorescence properties of new benzimidazole derivatives.

Czasopismo: Journal of Luminescence

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 211

Opis fizyczny: S. 88-95, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jlumin

Impact Factor: 3.280

Punktacja MNiSW: 70.000


33/94


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Mylkie Kinga, Kozlowska Mariana, Nowak Paweł, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kozakiewicz Anna, Ilnicka Anna, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Effect of geometrical structure, drying, and synthetic method on aminated chitosan-coated magnetic nanoparticles utility for HSA effective immobilization.

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 24 no. 10

Opis fizyczny: Art. no. 1925 S. 1-18, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.3390/molecules

Impact Factor: 3.267

Punktacja MNiSW: 100.000


34/94


Autorzy: Bikas Rahman, Ajormal Fatemeh, Emami Marzieh, Sanchiz Joaquín, Noshiranzadeh Nader, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Crystal structure and magneto-structural investigation of alkoxido bridged dinuclear Fe(III) complexes with 1,3-oxazolidine ligands.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 162

Opis fizyczny: S. 20-29, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.343

Punktacja MNiSW: 100.000


35/94


Autorzy: Aligholivand Mehri, Shaghaghi Zohreh, Bikas Rahman, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Electrocatalytic water oxidation by a Ni(II) salophen-type complex.

Czasopismo: RSC Advances

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 9 no. 69

Opis fizyczny: S. 40424-40436, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/c8ra

Impact Factor: 3.119

Punktacja MNiSW: 100.000


36/94


Autorzy: Kozakiewicz Anna, Muzioł Tadeusz, Barwiołek Magdalena, Wujak Magdalena, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Kompleksy miedzi(II) z zasadami Schiffa pochodnymi 2-(2-aminoetylo)pirydyny.

Tytuł całości: 60 Konwersatorium Krystalograficzne, warsztaty i walne zebranie PTKryst, Wrocław, 27-29 VI 2018 r. : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac / red. Marek Wołcyrz, Marek Daszkiewicz, Małgorzata Kucharska.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Komitet Krystalografii PAN : 2018

Opis fizyczny: S. 257


37/94


Autorzy: Kałduńska Karolina, Kozakiewicz Anna, Impert Olga, Katafias Anna.

Tytuł oryginału: Badania strukturalne kompleksu rutenu typu mixed-valence.

Tytuł całości: 60 Konwersatorium Krystalograficzne, warsztaty i walne zebranie PTKryst, Wrocław, 27-29 VI 2018 r. : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac / red. Marek Wołcyrz, Marek Daszkiewicz, Małgorzata Kucharska.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Komitet Krystalografii PAN : 2018

Opis fizyczny: S. 258


38/94


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Nowe kompleksy srebra(I) i miedzi(II), charakterystyka i zastosowanie do otrzymywania cienkich warstw fluorescencyjnych.

Tytuł całości: 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21 września 2018 / [red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2018

Opis fizyczny: S03-2


39/94


Autorzy: Wujak Magdalena, Brosien Monika, Wu Cheng-Yu, Petrovic Aleksandar, Kozakiewicz Anna, Schermuly Ralph T., Weissmann Norbert.

Tytuł oryginału: Adenylate kinase as a new potential target for modulating cellular hypoxic responses in pulmonary hypertension.

Tytuł całości: IX Konwersatorium Chemii Medycznej, 13-15.09.2018, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, s.n.] : 2018

Opis fizyczny: P132


40/94


Autorzy: Ludwiczak Agnieszka, Wujak Magdalena, Kozakiewicz Anna, Komoszyński Michał, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Regulation of activity of bacterial adenylate kinases.

Tytuł całości: IX Konwersatorium Chemii Medycznej, 13-15.09.2018, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, s.n.] : 2018

Opis fizyczny: P131


41/94


Autorzy: Kozakiewicz Anna, Wujak Magdalena, Roszek Katarzyna, Kruszewska Iwona, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Study on the effect of statins on the catalytic activity of adenylate kinases.

Tytuł całości: IX Konwersatorium Chemii Medycznej, 13-15.09.2018, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, s.n.] : 2018

Opis fizyczny: P59


42/94


Autorzy: Jankowska Dominika, Kozakiewicz Anna, Barwiołek Magdalena.

Tytuł oryginału: Synteza, badania spektroskopowe i strukturalne nowych kompleksów srebra z optycznie czynnymi zasadami Schiffa.

Tytuł całości: Pod strzechą chemii, XLVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii, Karczowiska, 28.04 - 2.05.2018 : książka abstraktów / red. Izabela Kasza.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2018

Opis fizyczny: S. 64


43/94


Autorzy: Makowska Paulina, Borkowska Emilia, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Structural studies of camphor derivatives as potential UV filters.

Tytuł całości: The 1st International Conference on Chemistry for Beauty and Health, BEAUTY-TORUŃ' 2018, 13-16 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 81


44/94


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Szłyk Edward, Kozakiewicz Anna, Muzioł Tadeusz, Bieńko Alina, Jezierska Julia.

Tytuł oryginału: X-ray structure and magnetic and fluorescence characteristics of new Cu(II) complexes with Schiff bases derived from 2-(2-aminoethyl)pyridine and 2-hydroxy-1-naphthaldehyde; morphology and fluorescence of their thin films.

Czasopismo: Dalton Transactions

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 47 no. 39

Opis fizyczny: S. 13902-13912, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/c8dt03208d

Impact Factor: 4.052

Punktacja MNiSW: 40.000


45/94


Autorzy: Bikas Rahman, Ajormal Fatemeh, Emami Marzieh, Noshiranzadeh Nader, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Catalytic oxidation of benzyl alcohols by new Cu(II) complexes of 1,3-oxazolidine based ligand obtained from a solvent free reaction.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 478

Opis fizyczny: S. 77-87, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ica

Impact Factor: 2.433

Punktacja MNiSW: 25.000


46/94


Autorzy: Chrzanowska Marta, Katafias Anna, Kozakiewicz Anna, Puchta Ralph, van Eldik Rudi.

Tytuł oryginału: Systematic tuning of the reactivity of [RuII(terpy)(N/N)Cl]Cl complexes.

Czasopismo: Journal of Coordination Chemistry

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 71 no. 11-13

Opis fizyczny: S. 1762-1777, tab., wykr.

Uwagi: 10.1080/00958972

Impact Factor: 1.685

Punktacja MNiSW: 25.000


47/94


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna, Szczęsny Robert, Babinska Magdalena, Skowroński Łukasz, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: New highly fluorescent silver complexes and their thin films obtained by spin coating method.

Czasopismo: New Journal of Chemistry

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 42 no. 23

Opis fizyczny: S. 18559-18568, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/c8nj

Impact Factor: 3.069

Punktacja MNiSW: 30.000


48/94


Autorzy: Brożyńska Dominika, Welke Magdalena, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Budowa i oddziaływania alanylowych pochodnych flawonów.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 106


49/94


Autorzy: Kozakiewicz Anna, Lampa Natalia, Wujak Magdalena, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Badania strukturalne wybranych parabenów oraz określenie ich wpływu na aktywność bakteryjnej kinazy adenylanowej.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 74


50/94


Autorzy: Gawin Rafał, Tracz Andrzej, Chwalba Michał, Kozakiewicz Anna, Trzaskowski Bartosz, Skowerski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Cyclic alkyl amino ruthenium complexes : efficient catalysts for macrocyclization and acrylonitrile cross metathesis.

Czasopismo: ACS Catalysis

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 7 no. 8

Opis fizyczny: S. 5443-5449, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1021/acscatal

Impact Factor: 11.384

Punktacja MNiSW: 45.000


51/94


Autorzy: Gawin Rafał, Kozakiewicz Anna, Guńka Piotr A., Dąbrowski Paweł, Skowerski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Bis(cyclic alkyl amino carbene) ruthenium complexes : a versatile, highly efficient tool for olefin metathesis.

Czasopismo: Angewandte Chemie : a journal of the Gesellschaft Deutscher Chemiker. International Edition

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 56 no. 4

Opis fizyczny: S. 981-986, tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/anie

Impact Factor: 12.102

Punktacja MNiSW: 45.000


52/94


Autorzy: Chrzanowska Marta, Katafias Anna, Impert Olga, Kozakiewicz Anna, Surdykowski Andrzej, Brzozowska Paulina, Franke Alicja, Zahl Achim, Puchta Ralph, van Eldik Rudi.

Tytuł oryginału: Structure and reactivity of [RuII(terpy)(N/N)Cl]Cl complexes : consequences for biological applications.

Czasopismo: Dalton Transactions

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 46 no. 31

Opis fizyczny: S. 10264-10280, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1039/c7dt01669g

Impact Factor: 4.099

Punktacja MNiSW: 40.000


53/94


Autorzy: Rayati Saeed, Khodaei Elham, Jafarian Majid, Bahrami Arezo, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Ni(II) and V(IV) Schiff base complexes derived from 2,2'-dimethylpropandiamine : the crystal structure, electrochemical properties and catalytic activities in oxidation of sulfides.

Czasopismo: Journal of Coordination Chemistry

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 70 no. 8

Opis fizyczny: S. 1424-1437, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/00958972

Impact Factor: 1.703

Punktacja MNiSW: 25.000


54/94


Autorzy: Szczęsny Robert, Szłyk Edward, Kozakiewicz Anna, Dobrzańska Liliana.

Tytuł oryginału: Thermal and structural characterization of copper(II) complexes with phenyl-2-pyridylketoxime (HPPK).

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 128 no. 3

Opis fizyczny: S. 1591-1599, tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10973

Impact Factor: 2.209

Punktacja MNiSW: 25.000


55/94


Autorzy: Łakomska Iwona, Babinska Magdalena, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna, Sitkowski Jerzy, Jarzęcki Andrzej.

Tytuł oryginału: Experimental and theoretical investigation of the complexation of 5-methyl-7-isobutyl-1,2,4-triazolo[1,5-α]pyrimidine with platinum(II) ions.

Czasopismo: New Journal of Chemistry

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 41 no. 15

Opis fizyczny: S. 7775-7782, tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/c7nj

Impact Factor: 3.201

Punktacja MNiSW: 30.000


56/94


Autorzy: Noshiranzadeh Nader, Emami Marzieh, Bikas Rahman, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Green click synthesis of β-hydroxy-1,2,3-triazoles in water in the presence of a Cu(II)-azide catalyst : a new function for Cu(II)-azide complexes.

Czasopismo: New Journal of Chemistry

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 41 no. 7

Opis fizyczny: S. 2658-2667, tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/c6nj

Impact Factor: 3.201

Punktacja MNiSW: 30.000


57/94


Autorzy: Emami Marzieh, Noshiranzadeh Nader, Bikas Rahman, Gutierrez Angel, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis, crystal structure and magnetic studies of linear and cubane-type tetranuclear Cu(II) complexes obtained by stoichiometric control of the reagents.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 122

Opis fizyczny: S. 137-146, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.067

Punktacja MNiSW: 30.000


58/94


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej, Kaczmarek-Kędziera Anna, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Structural and spectral studies of silver(I) complexes with new Schiff bases derived from 2-thiopheneethylamine and their application in thin layer deposition by spin and dip coating techniques.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 124

Opis fizyczny: S. 12-21, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.067

Punktacja MNiSW: 30.000


59/94


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej, Kaczmarek-Kędziera Anna, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: New fluorescent [Ag(I)(Schiff base)] complexes derived from 9-anthracenecarboxaldehyde and their application in thin layers deposition.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 134

Opis fizyczny: S. 177-191, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.067

Punktacja MNiSW: 30.000


60/94


Autorzy: Katafias Anna, Chrzanowska Marta, Impert Olga, Kozakiewicz Anna, Surdykowski Andrzej, van Eldik Rudi.

Tytuł oryginału: Substitution behaviour of [RuII(terpy)(bipy)Cl]Cl in aqueous solution.

Tytuł całości: 3rd European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, ECIRM 2016, 21st-25th June.

Adres wydawniczy: [Kraków, Jagiellonian University. Faculty of Chemistry] : 2016

Opis fizyczny: S. 117, il.


61/94


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Szłyk Edward, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Ag(I) complexes with Schiff bases derived from 2-thiopheneethylamine and their thin layers.

Tytuł całości: 42nd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC-42), July 3-8, 2016, Brest, France, abstract book.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 149


62/94


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Szłyk Edward, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Application of wet methods to obtain the thin layers of the new Ag(I) and Cu(II) with Schiff bases complexes.

Tytuł całości: 6th EuCheMS Chermistry Congress,11th -15th September 2016, Seville, Spain.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: [1] s.


63/94


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej, Kaczmarek-Kędziera Anna, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Nowe związki srebra(I) z zasadami Schiffa i ich zastosowanie do otrzymywania warstw hybrydowych z roztworu.

Tytuł całości: III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 7-9 grudnia 2016, materiały forum / [przygot. mater. do druku Katarzyna Podolska-Serafin].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Attyka : 2016

Opis fizyczny: S. 52


64/94


Autorzy: Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Kozakiewicz Anna, Muzioł Tadeusz, Kaczmarek-Kędziera Anna, Wojtczak Andrzej, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Nowe związki Cu(II), Ag(I) z zasadami Schiffa jako prekursory cienkich warstw.

Tytuł całości: III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 7-9 grudnia 2016, materiały forum / [przygot. mater. do druku Katarzyna Podolska-Serafin].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Attyka : 2016

Opis fizyczny: S. 66


65/94


Autorzy: Szłyk Edward, Barwiołek Magdalena, Babinska Magdalena, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Nowe związki srebra(I) i ich zastosowanie do otrzymywania cienkich warstw nieorganicznych.

Tytuł całości: Między nami jest chemia, 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 IX 2016 r. : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Sławomir Borysiak, Bogdan Czajka, Robert Pietrzak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2016

Opis fizyczny: S. 125


66/94


Autorzy: Safaei Elham, Heidari Sima, Wojtczak Andrzej, Cotič Patricia, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: 4-nitrocatecholato iron(III) complexes of 2-aminomethyl pyridine-based bis(phenol) amine as structural models for catechol-bound 3,4-PCD.

Czasopismo: Journal of Molecular Structure

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 1106

Opis fizyczny: S. 30-36, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.molstruc

Impact Factor: 1.753

Punktacja MNiSW: 20.000


67/94


Autorzy: Babinska Magdalena, Łakomska Iwona, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Charakterystyka strukturalna nowych cytotoksycznych dichlorkowych kompleksów platyny(II).

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 31


68/94


Autorzy: Rafiński Zbigniew, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Enantioselective synthesis of chromanones bearing quaternary substituted stereocenters catalyzed by (1R)-camphor-derived N-heterocyclic carbenes.

Czasopismo: Journal of Organic Chemistry

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 80 no. 15

Opis fizyczny: S. 7468-7476, tab.

Uwagi: 10.1021/acs.joc

Impact Factor: 4.785

Punktacja MNiSW: 35.000


69/94


Autorzy: Studzińska Renata, Karczmarska-Wódzka Aleksandra, Kozakiewicz Anna, Kołodziejska Renata, Paprocka Renata, Wróblewski Marcin, Augustyńska Beata, Modzelewska-Banachiewicz Bożena.

Tytuł oryginału: 2-allylaminothiazole and 2-allylaminodihydrothiazole derivatives : synthesis, characterization, and evaluation of bioactivity.

Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 146 no. 10

Opis fizyczny: S. 1673-1679, tab.

Uwagi: 10.1007/s00706

Impact Factor: 1.131

Punktacja MNiSW: 25.000


70/94


Autorzy: Szczęsny Robert, Dobrzańska Liliana, Kozakiewicz Anna, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Copper(II) complexes with phenyl-2-pyridyl ketoxime : syntheses, crystal structures, thermal and magnetic studies.

Tytuł całości: 41st International Conference on Coordination Chemistry (ICCC-41), 21-25 July 2014, Singapore, programme.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: 1 s.


71/94


Autorzy: Rafiński Zbigniew, Kozakiewicz Anna, Rafińska Katarzyna.

Tytuł oryginału: (-)-β-pinene-derived N-heterocyclic carbenes : application to highly enantioselective intramolecular Stetter reaction.

Czasopismo: ACS Catalysis

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 4 no. 5

Opis fizyczny: S. 1404-1408, tab.

Uwagi: 10.1021/cs

Impact Factor: 9.312

Punktacja MNiSW: 40.000


72/94


Autorzy: Rafiński Zbigniew, Kozakiewicz Anna, Rafińska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Highly efficient synthesis of spirocyclic (1R )-camphor-derived triazolium salts : application in the catalytic asymmetric benzoin condensation.

Czasopismo: Tetrahedron

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 70 no. 35

Opis fizyczny: S. 5739-5745, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.tet

Impact Factor: 2.641

Punktacja MNiSW: 30.000


73/94


Autorzy: Karimpour Touraj, Safaei Elham, Wojtczak Andrzej, Jagličić Zvonko, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Iron(III) complexes of ethylenediamine derivatives of aminophenol ligands as models for enzyme-substrate adducts of catechol dioxygenases.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 395

Opis fizyczny: S. 124-134

Uwagi: 10.1016/j.ica

Impact Factor: 2.041

Punktacja MNiSW: 25.000


74/94


Autorzy: Heidari Sima, Safaei Elham, Wojtczak Andrzej, Cotič Patricia, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Iron(III) complexes of pyridine-based tetradentate aminophenol ligands as structural model complexes for the catechol-bound intermediate of catechol dioxygenases.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 55

Opis fizyczny: S. 109-116

Uwagi: 10.1016/j.poly

Impact Factor: 2.047

Punktacja MNiSW: 30.000


75/94


Autorzy: Jaworska Magdalena, Wełniak Mirosław, Zięciak Justyna, Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Bidentate Schiff bases derived from (S)-α-methylbenzylamine as chiral ligands in the electronically controlled asymmetric addition of diethylzinc to aldehydes.

Czasopismo: Arkivoc (Archive for Organic Chemistry)

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 12 part 9

Opis fizyczny: S. 189-204, tab., wykr.

Impact Factor: 1.252

Punktacja MNiSW: 20.000


76/94


Autorzy: Safaei Elham, Kabir Masoume Mohseni, Wojtczak Andrzej, Jagličić Zvonko, Kozakiewicz Anna, Lee Yong-Ill.

Tytuł oryginału: Synthesis, crystal structure, magnetic and redox properties of copper(II) complexes of N-alkyl(aryl) tBu-salicylaldimines.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 366 no. 1

Opis fizyczny: S. 275-282

Impact Factor: 1.846

Punktacja MNiSW: 25.000


77/94


Autorzy: Safaei Elham, Saberikia Iraj, Wojtczak Andrzej, Jagličić Zvonko, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis and characterization of two binuclear iron(III) complexes of aminoethanol derivatives of aminophenol as models for non-heme iron enzymes active sites.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 30 no. 6

Opis fizyczny: S. 1143-1148

Impact Factor: 2.057

Punktacja MNiSW: 30.000


78/94


Autorzy: Safaei Elham, Sheykhi Hamid, Wojtczak Andrzej, Jagličić Zvonko, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis and characterization of an iron(III) complex of glycine derivative of bis(phenol)amine ligand in relevance to catechol dioxygenase active site.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 30 no. 7

Opis fizyczny: S. 1219-1224

Impact Factor: 2.057

Punktacja MNiSW: 30.000


79/94


Autorzy: Jaworska Magdalena, Błocka Ewelina, Kozakiewicz Anna, Wełniak Mirosław.

Tytuł oryginału: α-Pinene-type chiral Schiff bases as tridentate ligands in asymmetric addition reactions.

Czasopismo: Tetrahedron : Asymmetry

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 22 no. 6

Opis fizyczny: S. 648-657, tab., wykr.

Impact Factor: 2.652

Punktacja MNiSW: 30.000


80/94


Autorzy: Wolan Andrzej, Joachimczak Alicja, Budny Marcin, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Zinc-mediated allylation of aldoxime esters.

Czasopismo: Tetrahedron Letters

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 52 no. 11

Opis fizyczny: S. 1195-1198

Impact Factor: 2.683

Punktacja MNiSW: 30.000


81/94


Autorzy: Rayati Saeed, Zakavi Saeed, Koliaei Marjan, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Electron-rich salen-type Schiff base complexes of Cu(II) as catalysts for oxidation of cyclooctene and styrene with tert-butylhydroperoxide : a comparison with electron-deficient ones.

Czasopismo: Inorganic Chemistry Communications

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 13 no. 1

Opis fizyczny: S. 203-207, tab.

Impact Factor: 1.974

Punktacja MNiSW: 27.000


82/94


Autorzy: Kozakiewicz Anna, Ullrich Małgorzata, Wełniak Mirosław, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Synthesis, structure and activity of sulfonamides derived from (+)-camphor in the enantioselective addition of diethylzinc to benzaldehyde.

Czasopismo: Journal of Molecular Catalysis. A: Chemical

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 326 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 128-140, tab.

Impact Factor: 2.872

Punktacja MNiSW: 27.000


83/94


Autorzy: Tafelska-Kaczmarek Agnieszka, Prewysz-Kwinto Andrzej, Skowerski Krzysztof, Pietrasiak Katarzyna, Kozakiewicz Anna, Zaidlewicz Marek.

Tytuł oryginału: Asymmetric synthesis of β-amino alcohols by the transfer hydrogenation of α-keto imines.

Czasopismo: Tetrahedron : Asymmetry

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 21 no. 18

Opis fizyczny: S. 2244-2248, rys.

Impact Factor: 2.484

Punktacja MNiSW: 32.000


84/94


Autorzy: Błocka Ewelina, Jaworska Magdalena, Kozakiewicz Anna, Wełniak Mirosław, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Structural and electronic effects of oxazolidine ligands derived from (1R,2S)-ephedrine in the asymmetric addition of diethylzinc to aldehydes.

Czasopismo: Tetrahedron : Asymmetry

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 21 no. 5

Opis fizyczny: S. 571-577

Impact Factor: 2.484

Punktacja MNiSW: 32.000


85/94


Autorzy: Łączkowski Krzysztof Z., Kmieciak Anna, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Stereoselective synthesis of new monoterpene β-amino alcohols.

Czasopismo: Tetrahedron : Asymmetry

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 20 no. 13

Opis fizyczny: S. 1487-1492

Impact Factor: 2.625

Punktacja MNiSW: 24.000


86/94


Autorzy: Kozakiewicz Anna, Neumann Piotr, Banach Mariusz, Komoszyński Michał, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Modeling studies of potato nucleoside triphosphate diphosphohydrolase NTPDase1 : an insight into the catalytic mechanism.

Czasopismo: Acta Biochimica Polonica

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 55 no. 1

Opis fizyczny: S. 141-150, il.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.448

Punktacja MNiSW: 15.000


87/94


Autorzy: Rayati Saeed, Koliaei Marjan, Ashouri Fatemeh, Mohebbi Sajjad, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Oxovanadium(IV) Schiff base complexes derived from 2,2'-dimethylpropandiamine : a homogeneous catalyst for cyclooctene and styrene oxidation.

Czasopismo: Applied Catalysis. A : General

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 346 no. 1/2

Opis fizyczny: S. 65-71, il., tab.

Impact Factor: 3.190

Punktacja MNiSW: 24.000


88/94


Autorzy: Rayati Saeed, Torabi Niloofar, Ghaemi Akbar, Mohebbi Sajjad, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Vanadyl tetradentate Schiff base complexes as catalyst for C-H bond activation of olefins with tert-butylhydroperoxide : synthesis, characterization and structure.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 361 no. 5

Opis fizyczny: S. 1239-1245, il., tab.

Impact Factor: 1.940

Punktacja MNiSW: 20.000


89/94


Autorzy: Rayati Saeed, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: One step preparation of [(VO(μ-O)L)]2 : a 2D supramolecular network directed by intermolecular interaction.

Czasopismo: Inorganica Chimica Acta

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 361 no. 5

Opis fizyczny: S. 1530-1533, il., tab.

Impact Factor: 1.940

Punktacja MNiSW: 20.000


90/94


Autorzy: Kozakiewicz Anna, Ullrich Małgorzata, Wełniak Mirosław, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: C2-symmetrical bis(camphorsulfonamides) as chiral ligands for enantioselective addition of diethylzinc to benzaldehyde.

Czasopismo: Journal of Molecular Catalysis. A: Chemical

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 286 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 106-113, tab.

Impact Factor: 2.814

Punktacja MNiSW: 20.000


91/94


Autorzy: Rayati Saeed, Zakavi Saeed, Motlagh Somayeh H., Noroozi Vahid, Razmjoo Maryam, Wojtczak Andrzej, Kozakiewicz Anna.

Tytuł oryginału: β-Tetra-brominated meso-tetraphenylporphyrin : a conformational study and application to the Mn-porphyrin catalyzed epoxidation of olefins with tetrabutylammonium oxone.

Czasopismo: Polyhedron

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 27 no. 11

Opis fizyczny: S. 2285-2290, il., tab.

Impact Factor: 1.801

Punktacja MNiSW: 24.000


92/94


Autorzy: Kozakiewicz Anna, Wojtczak Andrzej, Wełniak Mirosław.

Tytuł oryginału: Sulfonamidowe pochodne kamfory w reakcji enancjoselektywnej addycji ZnEt2 do aldehydów.

Tytuł równoległy: Sulfonamide camphor derivatives in an enantioselective addition of ZnEt2 to aldehydes.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 178


93/94


Autorzy: Kozakiewicz Anna, Prewysz-Kwinto Andrzej, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: 1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-chloroethanone.

Czasopismo: Acta Crystallographica. Section E

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 63 no. 8

Opis fizyczny: o3469 + sup-1-6, tab.

Impact Factor: 0.508

Punktacja MNiSW: 10.000


94/94


Autorzy: Ullrich Małgorzata, Kozakiewicz Anna, Wełniak Mirosław, Wojtczak Andrzej.

Tytuł oryginału: (+)-N,N'-bis[(7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]-heptan-1-yl)methylsulfonyl]piperazine.

Czasopismo: Acta Crystallographica. Section E

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 62 no. 9

Opis fizyczny: S. o3750-o3751, il., tab.

Impact Factor: 0.567

Punktacja MNiSW: 10.000