Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów

dr Dorota Chełminiak-Dudkiewicz

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/118


Autorzy: Piosik Emilia, Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Martyński Tomasz.

Tytuł oryginału: Effect of aminated chitosan-coated Fe3O4 nanoparticles with applicational potential in nanomedicine on DPPG, DSPC, and POPC Langmuir monolayers as cell membrane models.

Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 22 no. 5

Opis fizyczny: Art. no. 2467 S. 1-16, il., wykr.

Uwagi: 10.3390/ijms

Impact Factor: 5.924

Punktacja MNiSW: 140.000


2/118


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Gauza Jakub, Rybczyński Patryk, Smolarkiewicz-Wyczachowski Aleksander, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Nanocząstki magnetyczne z osadzoną ftalocyjaniną cynkową jako potencjalne substancje aktywne wykorzystywane w terapii fotodynamicznej (PDT).

Tytuł całości: Na pograniczu chemii, biologii i fizyki, rozwój nauk. T. 1 / red. nauk. Edward Szłyk ; red. pomocniczy: Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak, Anna Filipiak-Szok.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 25-38, il., wykr.

Seria: (Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie)

Punktacja MNiSW: 20.000


3/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synteza i badanie fotostabilności nanokrystalicznej skrobi.

Tytuł całości: Na pograniczu chemii, biologii i fizyki, rozwój nauk. T. 1 / red. nauk. Edward Szłyk ; red. pomocniczy: Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak, Anna Filipiak-Szok.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 193-208, il., tab., wykr.

Seria: (Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie)

Punktacja MNiSW: 20.000


4/118


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Rybczyński Patryk, Smolarkiewicz-Wyczachowski Aleksander, Młynarczyk Dariusz T., Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Ilnicka Anna, Gośliński Tomasz, Marszałł Michał P., Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Photosensitizing potential of tailored magnetite hybrid nanoparticles functionalized with levan and zinc (II) phthalocyanine.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 524

Opis fizyczny: Art. no. 146602 S. 1-12, il., tab. wykr.

Uwagi: 10.1016/j.apsusc

Impact Factor: 6.707

Punktacja MNiSW: 140.000


5/118


Autorzy: Piosik Emilia, Klimczak Paweł, Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Martyński Tomasz.

Tytuł oryginału: A detailed investigation on interactions between magnetite nanoparticles functionalized with aminated chitosan and a cell model membrane.

Czasopismo: Materials Science and Engineering. C

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 109

Opis fizyczny: Art. no. 110616-1-9, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.msec

Impact Factor: 7.328

Punktacja MNiSW: 140.000


6/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Grębicka Patrycja, Młynarczyk Dariusz T., Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kaczmarek Halina, Gośliński Tomasz, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Crosslinking of chitosan with dialdehyde chitosan as a new approach for biomedical applications.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 15

Opis fizyczny: Art. no. 3413 S. 1-27, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


7/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Mylkie Kinga, Nowak Paweł, Rybczyński Patryk, Sikora Adam, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Testing for ketoprofen binding to HSA coated magnetic nanoparticles under normal conditions and after oxidative stress.

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 25 no. 8

Opis fizyczny: Art. no. 1945 S. 1-19, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/molecules

Impact Factor: 4.412

Punktacja MNiSW: 100.000


8/118


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Gauza Jakub, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Photosensitizers conjugated with polymer-functionalized magnetic nanoparticles as potential drugs for photodynamic therapy (PDT).

Tytuł całości: 3rd International Conference on Applied Surface Science, ICASS, Pisa, Italy, 17-20 June 2019.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2019

Opis fizyczny: P2.051


9/118


Autorzy: Gauza Jakub, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka nanocząstek magnetycznych pokrytych fotouczulaczami dla terapii fotodynamicznej.

Tytuł całości: 50 twarzy chemii, L Ogólnopolska Szkoła Chemii, Smardzewice, 30.04 - 04.05.2019 : książka abstraktów / red. Zuzanna Sroczyńska, Marcelina Bukowska, Andrzej Krempiński.

Adres wydawniczy: [Łódź, Studenckie Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Łódzkiego] : 2019

Opis fizyczny: S. 69


10/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka nanokrystalicznej skrobi dialdehydowej dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: BioOrg 2019, III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 07.12.2019 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej : 2019

Opis fizyczny: S. 186-187, il.


11/118


Autorzy: Rybczyński Patryk, Smolarkiewicz-Wyczachowski Aleksander, Piskorz Jarosław, Kamedulski Piotr, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kaczmarek-Kędziera Anna, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Badanie wpływu rozpuszczalnika na fotostabilność nowych związków typu bodipy.

Tytuł całości: BioOrg 2019, III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 07.12.2019 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej : 2019

Opis fizyczny: S. 36-37, il.


12/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Grębicka Patrycja, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznej celulozy dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: III Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii, NanoMat, Łódź, 13-14 czerwca 2019 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Uniwersytet Łódzki. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 50


13/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Grębicka Patrycja, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie nanokrystalicznej celulozy dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały, NaBioMa 2019, od teorii do aplikacji, Toruń, 6-7 czerwca 2019 : materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 79, il.


14/118


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Gauza Jakub, Rybczyński Patryk, Smolarkiewicz-Wyczachowski Aleksander, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Gośliński Tomasz, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Chitosan composites with photosensitizers as a potential new form of the drug for photodynamic therapy.

Tytuł całości: New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives, XXV Conference, Polish Chitosan Society, Toruń, September, 25-27th 2019.

Adres wydawniczy: [Toruń], [Polish Chitosan Society] : 2019

Opis fizyczny: [2 s.]


15/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synthesis of dialdehyde chitosan for biomedical applications.

Tytuł całości: New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives, XXV Conference, Polish Chitosan Society, Toruń, September, 25-27th 2019.

Adres wydawniczy: [Toruń], [Polish Chitosan Society] : 2019

Opis fizyczny: [2 s.]


16/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Grębicka Patrycja, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznej celulozy dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: VII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 9-10 maja 2019 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2019

Opis fizyczny: S. 135


17/118


Autorzy: Rybczyński Patryk, Smolarkiewicz-Wyczachowski Aleksander, Baumgart Marta, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Piskorz Jarosław, Kaczmarek-Kędziera Anna, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Badanie fotostabilności nowych układów typu BODIPY.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 19


18/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie nanokrystalicznej skrobi dialdehydowej dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 21


19/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Grębicka Patrycja, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznej celulozy dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 64


20/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznej celulozy dialdehydowej dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Uniwersytet Gdański, 14 grudnia 2019 r. / red. nauk. Daria Jaworska, Paulina Filipczak, Piotr Stasiewicz.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański : 2019

Opis fizyczny: S. 26


21/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Mylkie Kinga, Kozlowska Mariana, Nowak Paweł, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kozakiewicz Anna, Ilnicka Anna, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Effect of geometrical structure, drying, and synthetic method on aminated chitosan-coated magnetic nanoparticles utility for HSA effective immobilization.

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 24 no. 10

Opis fizyczny: Art. no. 1925 S. 1-18, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.3390/molecules

Impact Factor: 3.267

Punktacja MNiSW: 100.000


22/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanokrystaliczna skrobia dialdehydowa jako czynnik sieciujący dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018, materiały konferencyjne - jesień. Cz. 1: Poznań.

Adres wydawniczy: Poznań, Młodzi Naukowcy : 2018

Opis fizyczny: S. 51


23/118


Autorzy: Rybczyński Patryk, Mylkie Kinga, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Porphyrin photosensitizers in biopolymer films as potential media for phytodynamic therapy.

Tytuł całości: Bridging experiment and theory in precision spectroscopy, 4th MOLIM Training School, Torun, Poland, June 26-30 2018 : book of abstracts.

Rocznik: 2018

Opis fizyczny: S. 46


24/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznej skrobi dialdehydowej dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: II Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat, Łódź, 21-22 czerwca 2018 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Uniwersytet Łódzki. Wydział Chemii : 2018

Opis fizyczny: S. 49


25/118


Autorzy: Rybczyński Patryk, Mylkie Kinga, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Chitosan and phthalocyanine composites as potential PDT materials.

Tytuł całości: IX Konwersatorium Chemii Medycznej, 13-15.09.2018, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, s.n.] : 2018

Opis fizyczny: PP14


26/118


Autorzy: Mylkie Kinga, Rybczyński Patryk, Nowak Paweł, Smolarkiewicz-Wyczachowski Aleksander, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Immobilization of human serum albumin on magnetite nanoparticles coated with modified chitosan.

Tytuł całości: IX Konwersatorium Chemii Medycznej, 13-15.09.2018, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, s.n.] : 2018

Opis fizyczny: P78


27/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Mylkie Kinga, Rybczyński Patryk, Sikora Adam, Ilnicka Anna, Marszałł Michał P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Magnetic nanomaterials : synthesis and applications

Tytuł całości: IX Konwersatorium Chemii Medycznej, 13-15.09.2018, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, s.n.] : 2018

Opis fizyczny: C13


28/118


Autorzy: Mylkie Kinga, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Rybczyński Patryk, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Immobilizacja albuminy z surowicy krwi ludzkiej na nanocząstkach magnetycznych pokrywanych polimerami.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 68


29/118


Autorzy: Rybczyński Patryk, Mylkie Kinga, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Immobilizacja albuminy z surowicy krwi ludzkiej na nanocząstkach magnetycznych pokrywanych polimerami.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 72


30/118


Autorzy: Kozłowska Mariana, Rodziewicz Paweł, Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Wpływ stabilności i samoagregacji cząsteczek niesteroidowych leków przeciwzapalnych na ich adsorpcję na powierzchni materiałów węglowych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 53


31/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Grębicka Patrycja, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanokrystaliczne czynniki sieciujące na bazie polisacharydów pozyskanych z odpadów roślinnych i makulatury.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 71


32/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanokrystaliczna skrobia dialdehydowa jako czynnik sieciujący dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 10-11 maja 2018 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2018

Opis fizyczny: S. 126, il.


33/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznej skrobi dialdehydowej dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, IV Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 24-25 marca 2018 r., zeszyt abstraktów / [red. Jakub Diakowicz, Kamil Kaliński].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 46


34/118


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Rybczyński Patryk, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: The chitosan-porphyrazine hybrid materials as potential photosensitizers in the photodynamic therapy.

Tytuł całości: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2018

Opis fizyczny: S. 142


35/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synthesis of dialdehyde starch as a cross-linking agent for biomedical applications.

Tytuł całości: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2018

Opis fizyczny: S. 69


36/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synthesis of new nanocrystalline cross-linking agents based on polysaccharides obtained from plant waste and paper waste.

Tytuł całości: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2018

Opis fizyczny: S. 161


37/118


Autorzy: Smolarkiewicz-Wyczachowski Aleksander, Rybczyński Patryk, Mylkie Kinga, Nowak Paweł, Gauza Jakub, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie i badanie fotoaktywności kompozytów chitozanu z protoporfiryną IX cynkową jako potencjalnych materiałów dla PDT.

Tytuł całości: Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Politechnika Warszawska, 8 grudnia 2018 r. / red. nauk. i przygot. materiałów Paulina Filipczak, Piotr Stasiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Politechnika Warszawska : 2018

Opis fizyczny: S. 138


38/118


Autorzy: Mylkie Kinga, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Rybczyński Patryk, Nowak Paweł, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Magnetyczne nanocząstki pokrywane chitozanem do immobilizacji albuminy surowicy krwi ludzkiej.

Tytuł całości: Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Politechnika Warszawska, 8 grudnia 2018 r. / red. nauk. i przygot. materiałów Paulina Filipczak, Piotr Stasiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Politechnika Warszawska : 2018

Opis fizyczny: S. 115


39/118


Autorzy: Gauza Jakub, Nowak Paweł, Smolarkiewicz-Wyczachowski Aleksander, Mylkie Kinga, Rybczyński Patryk, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Badanie fotostabilności i zdolności generowania tlenu singletowego ftalocyjanin cynkowej i żelazowej w obecności nanocząstek magnetytu.

Tytuł całości: Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Politechnika Warszawska, 8 grudnia 2018 r. / red. nauk. i przygot. materiałów Paulina Filipczak, Piotr Stasiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Politechnika Warszawska : 2018

Opis fizyczny: S. 78


40/118


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Falkowski Michał, Mielcarek Jadwiga, Gośliński Tomasz, Kowalonek Jolanta, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: The chitosan - porphyrazione hybrid materials and their photochemical properties.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 181

Opis fizyczny: S. 1-13, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotobiol

Impact Factor: 4.067

Punktacja MNiSW: 30.000


41/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Photochemical reactions in dialdehyde starch.

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 23 no. 12

Opis fizyczny: Art. no. 3358 S. 1-21, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/molecules

Impact Factor: 3.060

Punktacja MNiSW: 30.000


42/118


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Sikora Adam, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Marszałł Michał P., Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Modified polysaccharide coated magnetic nanoparticles for HSA binding.

Tytuł całości: 7th International Colloids Conference, 18-21 June 2017, Sitges, Barcelona, Spain.

Adres wydawniczy: [S.l.], Elsevier : 2017

Opis fizyczny: [P.051]


43/118


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Mańkowska Magdalena, Falkowski Michał, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kowalonek Jolanta, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: The porphyrin photosensitizers in biopolymeric films as a potential photodynamic agents : photophysical and photochemical properties.

Tytuł całości: 7th International Colloids Conference, 18-21 June 2017, Sitges, Barcelona, Spain.

Adres wydawniczy: [S.l.], Elsevier : 2017

Opis fizyczny: [P.050]


44/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznych czynników sieciujących na bazie polisacharydów pozyskanych z odpadów roślinnych i makulatury.

Tytuł całości: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, materiały konferencyjne - jesień. Cz. 2: Poznań / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny.

Adres wydawniczy: Poznań, Młodzi Naukowcy : 2017

Opis fizyczny: S. 53


45/118


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Rybczyński Patryk, Falkowski Michał, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Właściwości fotochemiczne kompleksów porfirynowych jako potencjalnych związków dla terapii fotodynamicznej (PDT).

Tytuł całości: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, materiały konferencyjne - jesień. Cz. 2: Poznań.

Adres wydawniczy: Poznań, Młodzi Naukowcy : 2017

Opis fizyczny: S. 10


46/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka skrobi dialdehydowej dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: BioOrg 2017, II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 02.12.2017 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej : 2017

Opis fizyczny: S. 47-48


47/118


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Rybczyński Patryk, Falkowski Michał, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Fotouczulacze porfirynowe w kompleksach z chitozanem jako potencjalne związki dla terapii fotodynamicznej.

Tytuł całości: BioOrg 2017, II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 02.12.2017 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej : 2017

Opis fizyczny: S. 28-29


48/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Sikora Adam, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synteza nanocząstek magnetycznych pokrytych modyfikowaną skrobią dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat, Łódź, 19-20 czerwca 2017 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Uniwersytet Łódzki. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 65


49/118


Autorzy: Grębicka Patrycja, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synteza magnetycznych mikrosfer kompozytowych pokrywanych chitozanem i tlenkiem tytanu.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 138


50/118


Autorzy: Rybczyński Patryk, Zielińska Alicja, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Sikora Adam, Wujec Monika, Kaczmarek-Kędziera Anna, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Materiały węglowe jako adsorbenty dla ketoprofenu.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 88


51/118


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Sikora Adam, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Marszałł Michał P., Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Nanocząstki magnetyczne pokryte chitozanem dla immobilizacji bioligandów : synteza i charakterystyka.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 44


52/118


Autorzy: Tarczykowska Agata, Sikora Adam, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Porównanie aktywności lipazy w formie natywnej oraz immobilizowanej na magnetycznych nanocząstkach w kinetycznym rozdziale leków β-adrenolitycznych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 91


53/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka skrobi dialdehydowej dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 80


54/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Mylkie Kinga, Sikora Adam, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza magnetycznych nanocząstek pokrywanych biopolimerami i albuminą surowicy krwi ludzkiej.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 60


55/118


Autorzy: Sikora Adam, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Zastosowanie magnetycznych nanocząstek w rozdziale kinetycznym (R,S)-atenololu.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 45


56/118


Autorzy: Zielińska Alicja, Rybczyński Patryk, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Sikora Adam, Ilnicka Anna, Kaczmarek-Kędziera Anna, Łukaszewicz Jerzy, Wujec Monika, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Adsorpcja ketoprofenu na magnetycznych nanomateriałach.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 87


57/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Sikora Adam, Ilnicka Anna, Rybczyński Patryk, Zielińska Alicja, Łukaszewicz Jerzy P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Magnetyczne mezoporowate materiały węglowe jako potencjalne sorbenty dla adsorpcji niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 74


58/118


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Mańkowska Magdalena, Falkowski Michał, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Kowalonek Jolanta, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Fotouczulacze oparte na pierścieniu porfirynowym dla potencjalnego zastosowania w terapii fotodynamicznej.

Tytuł całości: V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 11-12 maja 2017 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2017

Opis fizyczny: S. 188


59/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Skrobia dialdehydowa jako czynnik sieciujący dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 11-12 maja 2017 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2017

Opis fizyczny: S. 220


60/118


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Mańkowska Magdalena, Falkowski Michał, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kowalonek Jolanta, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Badanie właściwości fotochemicznych fotouczulaczy porfirynowych, w kierunku potencjalnego zastosowania w terapii fotodynamicznej.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 1-2 kwietnia 2017 r., zeszyt abstraktów / red. Marcin Sykuła.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 40


61/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Skrobia dialdehydowa : synteza i charakterystyka nowych czynników sieciujących dla powłok polimerowych.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 1-2 kwietnia 2017 r., zeszyt abstraktów / red. Marcin Sykuła.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 45


62/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Dialdehyde starch-cross-linking agent for biomedical applications.

Tytuł całości: XI Copernican International Young Scientists Conference, 28-30 June, 2017, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 69


63/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Mańkowska Magdalena, Falkowski Michał, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Photosensitizers based on porphyrin derivatives as a potential photodynamic agent.

Tytuł całości: XI Copernican International Young Scientists Conference, 28-30 June, 2017, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 69


64/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Siódmiak Tomasz, Sikora Adam, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kaczmarek Halina, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Chitosan-collagen coated magnetic nanoparticles for lipase immobilization : new type of "enzyme friendly" polymer shell crosslinking with squaric acid.

Czasopismo: Catalysts

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 7 no. 1

Opis fizyczny: Art. no. 26 S. 1-14, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/catal

Impact Factor: 3.465

Punktacja MNiSW: 30.000


65/118


Autorzy: Sikora Adam, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Enantioseparation of (RS)-atenolol with the use of lipases immobilized onto new-synthesized magnetic nanoparticles.

Czasopismo: Tetrahedron : Asymmetry

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 28

Opis fizyczny: S. 374-380, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.tetasy

Impact Factor: 2.126

Punktacja MNiSW: 25.000


66/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Siódmiak Tomasz, Sikora Adam, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Chitosan coated magnetic nanoparticles for bioligands binding.

Tytuł całości: EMN Meeting on Smart and Multifunctional Material, August 23-26, 2016, Berlin, Germany, program & abstract.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 32-33


67/118


Autorzy: Siódmiak Tomasz, Ziegler-Borowska Marta, Sikora Adam, Chełminiak Dorota, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Kinetyczny rozdział wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) z zastosowaniem lipaz immobilizowanych na magnetycznych cząstkach.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 62


68/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Siódmiak Tomasz, Sikora Adam, Marszałł Michał P., Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Magnetyczne nanocząstki dla immobilizacji biologandów.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 21


69/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanocząstki magnetyczne pokryte mieszaniną chitozanu i poli(kwasu akrylowego) dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 80


70/118


Autorzy: Sikora Adam, Siódmiak Tomasz, Sroka Wiktor Dariusz, Marszałł Michał P., Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota.

Tytuł oryginału: Rozdział kinetyczny (R,S)-atenololu z wykorzystaniem enancjoselektywnych biokatalizatorów.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 92


71/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Sikora Adam, Ilnicka Anna, Marszałł Michał P., Kaczmarek Halina, Łukaszewicz Jerzy P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synteza nanocząstek magnetytu pokrytych chitozanem, wzbogaconym o grupy aminowe, dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 75


72/118


Autorzy: Siódmiak Tomasz, Ziegler-Borowska Marta, Sikora Adam, Chełminiak Dorota, Czirson Katarzyna, Dulęba Jacek, Tarczykowska Agata, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Enancjoselektywna estryfikacja (R,S)-flurbiprofenu z zastosowaniem immobilizowanej lipazy Novozym 435.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 61


73/118


Autorzy: Kaczmarek-Kędziera Anna, Chełminiak Dorota, Ilnicka Anna, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Charakterystyka oddziaływań międzymolekularnych w układach chitozan-niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 70


74/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Sikora Adam, Kaczmarek Halina, Kaczmarek-Kędziera Anna, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Synthesis and characterizatio of the magnetite nanoparticles coated with modified chitosan rich of long-distanced amino groups for lipase immobilization.

Tytuł całości: POLYMAT 2016, Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze, June 27-28, 2016.

Adres wydawniczy: Zabrze, Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences : 2016

Opis fizyczny: S. 48


75/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Magnetite nanoparticles coated with chitosan and poly (acrylic acid) blends for biomedical applications.

Tytuł całości: POLYMAT 2016, Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze, June 27-28, 2016.

Adres wydawniczy: Zabrze, Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences : 2016

Opis fizyczny: S. 65


76/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Ilnicka Anna, Kaczmarek Halina, Łukaszewicz Jerzy P., Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Mesoporous carbon materials obtained from polymer coated magnetic nanoparticles as a potential sorbents for NSAIDs.

Tytuł całości: POLYMAT 2016, Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze, June 27-28, 2016.

Adres wydawniczy: Zabrze, Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences : 2016

Opis fizyczny: S. 48


77/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Sikora Adam, Kaczmarek Halina, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synteza nanocząstek magnetytu pokrytych chitozanem wzbogaconym o grupy aminowe dla immobilizacji lipazy.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, II Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 15-17 kwietnia 2016 r., zeszyt abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 99


78/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Sikora Adam, Wesołowski Paweł.

Tytuł oryginału: Biopolymers coated magnetic nanoparticles for HSA immobilization.

Tytuł całości: VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, 15-17 września 2016, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, Uniwersytet Medyczny] : 2016

Opis fizyczny: P81


79/118


Autorzy: Rybczyński Patryk, Zielińska Alicja, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Sikora Adam, Ilnicka Anna, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Adsorption of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on carbonaceous materials.

Tytuł całości: VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, 15-17 września 2016, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, Uniwersytet Medyczny] : 2016

Opis fizyczny: P86


80/118


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Sikora Adam, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek-Kędziera Anna, Ilnicka Anna, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Magnetite nanoperticles coated with aminated chitosan for lipase immobilization.

Tytuł całości: VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, 15-17 września 2016, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, Uniwersytet Medyczny] : 2016

Opis fizyczny: P35


81/118


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Sikora Adam, Kaczmarek Halina, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Synthesis of magnetic nanoparticles with surface modified with chitosan and poly(acrylic acid) blends for biomedical application.

Tytuł całości: VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, 15-17 września 2016, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, Uniwersytet Medyczny] : 2016

Opis fizyczny: PP9


82/118


Autorzy: Sikora Adam, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Tarczykowska Agata, Ziegler-Borowska Marta, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: The use of Candida rugosa lipase immobilized onto magnetic nanoparticles in enantioselective acetylation of (R,S)-atenolol.

Tytuł całości: VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, 15-17 września 2016, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, Uniwersytet Medyczny] : 2016

Opis fizyczny: PP10


83/118


Autorzy: Wesołowski Paweł, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synthesis of modified chitosanes with surfaces reach of NH2 groups.

Tytuł całości: VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, 15-17 września 2016, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, Uniwersytet Medyczny] : 2016

Opis fizyczny: P91


84/118


Autorzy: Zielińska Alicja, Rybczyński Patryk, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Sikora Adam, Ilnicka Anna, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Magnetic nanoparticles for ketoprofen adsorption.

Tytuł całości: VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, 15-17 września 2016, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, Uniwersytet Medyczny] : 2016

Opis fizyczny: P14


85/118


Autorzy: Kuchnicki Przemysław, Kiełkowska Urszula, Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synteza i badanie właściwości fotodegradacyjnych 2,4-bis-[4-(dimetyloamino)fenylo]skwaryny w rozpuszczalnikach organicznych.

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 59


86/118


Autorzy: Sikora Adam, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Siódmiak Tomasz, Tarczykowska Agata, Sroka Wiktor Dariusz, Ziegler-Borowska Marta, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Enantioselective acetylation of (R,S)-atenolol : the use of Candida rugosa lipases immobilized onto magnetic chitosan nanoparticles in enzyme-catalyzed biotransformation.

Czasopismo: Journal of Molecular Catalysis. B: Enzymatic

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 134

Opis fizyczny: S. 43-50, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.molcatb

Impact Factor: 2.269

Punktacja MNiSW: 25.000


87/118


Autorzy: Marszałł Michał P., Sroka Wiktor Dariusz, Sikora Adam, Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Moaddel Ruin.

Tytuł oryginału: Ligand fishing using new chitosan based functionalized Androgen Receptor magnetic particles.

Czasopismo: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 127

Opis fizyczny: S. 129-135

Uwagi: [DOI 2015]

Uwagi: 10.1016/j.jpba

Impact Factor: 3.255

Punktacja MNiSW: 35.000


88/118


Autorzy: Kaczmarek-Kędziera Anna, Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Kuchnicki Przemysław, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Effect of UV-irradiation on spectral properties of squaraine dye in diluted solutions.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 318

Opis fizyczny: S. 77-89 + Suppl. mater. S. [1-3], il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotochem

Impact Factor: 2.625

Punktacja MNiSW: 25.000


89/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Kaczmarek Halina, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Effect of side substituents on thermal stability of the modified chitosan and its nanocomposites with magnetite.

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 124 no. 3

Opis fizyczny: S. 1267-1280, tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10973

Impact Factor: 1.953

Punktacja MNiSW: 20.000


90/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synthesis of magnetite nanoparticles coated with poly(acrylic acid) by photopolymerization.

Czasopismo: Materials Letters

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 164

Opis fizyczny: S. 464-467 + Suppl. mater. S. [1], wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.matlet

Impact Factor: 2.572

Punktacja MNiSW: 35.000


91/118


Autorzy: Kuchnicki Przemysław, Kiełkowska Urszula, Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synteza i właściwości fotodegradacyjne barwników skwarynowych w rozpuszczalnikach organicznych.

Tytuł całości: BioOrg 2015, I Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 05.12.2015 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydział Technologii Chemicznej. Politechnika Poznańska : 2015

Opis fizyczny: S. 134-135


92/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka nanocząstek magnetytu pokrytych biopolimerami dla immobilizacji bioligandów.

Tytuł całości: BioOrg 2015, I Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 05.12.2015 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydział Technologii Chemicznej. Politechnika Poznańska : 2015

Opis fizyczny: S. 13


93/118


Autorzy: Kuchnicki Przemysław, Chełminiak Dorota, Kiełkowska Urszula, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis and photodegradation of bis[4-(dimethylamino)phenyl]squaraine in organic solvents.

Tytuł całości: Central European Conference on Regenerative Medicine, CECRM 2015, Bydgoszcz, 14-15 March 2015, conference program.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK : 2015

Opis fizyczny: S. 65


94/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek Halina, Grodzicki Emil, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Kuchnicki Przemysław, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis and properties of magnetic nanoparticles with polymer for bioligands immobilization.

Tytuł całości: Central European Conference on Regenerative Medicine, CECRM 2015, Bydgoszcz, 14-15 March 2015, conference program.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK : 2015

Opis fizyczny: S. 72


95/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek Halina, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis of magnetite nanoparticles with polymer coating bioligands and chosen NSAIDs drugs for biomedical applications.

Tytuł całości: Colloid and interface sciences for a brighter future, 5th International Colloids Conference, 21-24 June 2015, Amsterdam, the Netherlands : program.

Adres wydawniczy: [S.l.], Elsevier : 2015

Opis fizyczny: [P078]


96/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synteza nanocząstek magnetytu pokrytych polimerami dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, 27-28 IV 2015 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2015

Opis fizyczny: K-28


97/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek Halina, Ilnicka Anna, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka nanocząstek magnetytu pokrytych modyfikowanym chitozanem jako nośników dla immobilizacji bioligandów.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 290


98/118


Autorzy: Siódmiak Tomasz, Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Sikora Adam, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Kinetic resolution of (R,S)-ibuprofen with the application of lipase from Candida rugosa in free and immobilized form.

Tytuł całości: VII Konwersatorium Chemii Medycznej oraz VIII Sympozjum PTBI, 17-19 września 2015, Lublin.

Adres wydawniczy: Lublin, Perfekta info : 2015

Opis fizyczny: S. 35, il.


99/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Siódmiak Tomasz, Ilnicka Anna, Kaczmarek Halina, Łukaszewicz Jerzy P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis of biopolymers coated magnetic nanoparticles and mesoporous carbon materials as a potential sorbents for NSAIDs.

Tytuł całości: VII Konwersatorium Chemii Medycznej oraz VIII Sympozjum PTBI, 17-19 września 2015, Lublin.

Adres wydawniczy: Lublin, Perfekta info : 2015

Opis fizyczny: S. 185


100/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Ilnicka Anna, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Magnetic nanoparticles coated with modified chitosan rich of long-distanced amino groups : synthesis, characterization, and lipase immobilization.

Tytuł całości: VII Konwersatorium Chemii Medycznej oraz VIII Sympozjum PTBI, 17-19 września 2015, Lublin.

Adres wydawniczy: Lublin, Perfekta info : 2015

Opis fizyczny: S. 58


101/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Thermal stability of magnetic nanoparticles coated by blends of modified chitosan and poly(quaternary ammonium) salt.

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 119 no. 1

Opis fizyczny: S. 499-506, tab., wykr.

Uwagi: [DOI 2014]

Uwagi: 10.1007/s10973

Impact Factor: 1.781

Punktacja MNiSW: 20.000


102/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanocząstki magnetytu powlekane polimerami do zastosowań biomedycznych. Cz. 1: Otrzymywanie nanocząstek Fe3O4 z powłokami z polisacharydów.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 60 nr 1

Opis fizyczny: S. 12-17, il.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.14314/polimery

Impact Factor: 0.718

Punktacja MNiSW: 15.000


103/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanocząstki magnetytu powlekane polimerami do zastosowań biomedycznych. Cz. 2: Nanocząstki Fe3O4 z powłokami z polimerów syntetycznych.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 60 nr 2

Opis fizyczny: S. 87-94, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.14314/polimery

Impact Factor: 0.718

Punktacja MNiSW: 15.000


104/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Synthesis of magnetic nanoparticles with surface modified with CS-PQ for lipase immobilization.

Tytuł całości: Chemistry Conference for Young Scientists ChemCYS 2014, Duinse Polders, Blankenberge, Belgium, 27-28 February 2014, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 177


105/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Marszałł Michał P., Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanocząstek magnetytu pokrytych mieszaniną chitozanu i poli [bromku N, N-dimetylo-N-benzylo-N-(etylo metykrylanu) amonu] dla immobilizacji lipazy.

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, 28-30 marca 2014, zeszyt abstraktów / red. Grzegorz Górniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 1


106/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Marszałł Michał P., Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synthesis of magnetite nanoparticles coated by blends of chitosan and poly (quaternary ammonium) salt for biomedical applications.

Tytuł całości: VI Konwersatorium Chemii Medycznej, 18-20 września 2014, Lublin.

Adres wydawniczy: Lublin, [s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 76


107/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis of chitosan coated magnetic nanoparticles designed for bioligands binding.

Tytuł całości: VI Konwersatorium Chemii Medycznej, 18-20 września 2014, Lublin.

Adres wydawniczy: Lublin, [s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 47


108/118


Autorzy: Kaczmarek-Kędziera Anna, Maćczak Piotr, Chełminiak Dorota, Faron M., Janczyk M., Ziegler-Borowska Marta, Bosiak Mariusz J., Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Modification of carbon materials for sensing purposes.

Tytuł całości: XII Conference on Optical Chemical Sensors & Biosensors, 13-16 April 2014, Athens, Greece.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: 2 s., il., wykr.


109/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Maćczak Piotr, Faron Marta, Siódmiak Tomasz, Marszałł Michał P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis of magnetic nanoparticles with surface modified with chitosan - poly [N-benzyl-2-(methacryloxy)-N,N -dimethylethanaminium bromide] and squaraic compounds for selective ion complexation.

Tytuł całości: XII Conference on Optical Chemical Sensors & Biosensors, 13-16 April 2014, Athens, Greece.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: 2 s., il.


110/118


Autorzy: Grodzicki Emil, Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Siódmiak Tomasz, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Synteza nanocząstek magnetycznych pokrytych polisacharydami projektowanych dla immobilizacji bioligandów.

Tytuł całości: Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 13 grudnia 2014 r., książka abstraktów.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 49


111/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Chełminiak Dorota, Cyganiuk Aleksandra, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Magnetic nanoparticles with surfaces modified with chitosan-poly[N-benzyl-2-(methacryloxy)-N,N-dimethylethanaminium bromide] for lipase immobilization.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 288

Opis fizyczny: S. 641-648, il.

Uwagi: 10.1016/j.apsusc

Impact Factor: 2.711

Punktacja MNiSW: 35.000


112/118


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Siódmiak Tomasz, Sikora Adam, Marszałł Michał P., Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synthesis of new chitosan coated magnetic nanoparticles with surface modified with long-distanced amino groups as a support for bioligands binding.

Czasopismo: Materials Letters

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 132

Opis fizyczny: S. 63-65, il.

Uwagi: 10.1016/j.matlet

Impact Factor: 2.489

Punktacja MNiSW: 30.000


113/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Maćczak Piotr, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Synthesis of chitosan-poly[N-benzyl-2-(methacryloxy)-N,N-dimethylethanaminium bromide] coated magnetic nanoparticles for biomedical application.

Tytuł całości: Breaking frontiers, submicron structures in physics and biology : XLVIII Zakopane School of Physics, 20th-25th May, 2013, Zakopane, Poland : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Warsaw, Institute of Nuclear Physics PAN : 2013

Opis fizyczny: S. 33


114/118


Autorzy: Maćczak Piotr, Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synthesis and properties of materials based on chitosan with addition of bis[4-dimethylamino)phenyl]squaraine.

Tytuł całości: Breaking frontiers, submicron structures in physics and biology : XLVIII Zakopane School of Physics, 20th-25th May, 2013, Zakopane, Poland : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Warsaw, Institute of Nuclear Physics PAN : 2013

Opis fizyczny: S. 60


115/118


Autorzy: Maćczak Piotr, Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Chitozan modyfikowany barwnikami skwarainowymi dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: I Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Bydgoszcz, 02.03.2013.

Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, s.n.] : 2013

Opis fizyczny: 2 s.


116/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Siódmiak Tomasz, Maćczak Piotr, Ziegler-Borowska Marta, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Synteza nanocząstek magnetytu pokrytych mieszaniną chitozanu i poli[N,N-dimetylo-N-benzylo-N-(etylo matykrylanu) amonu] dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: I Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Bydgoszcz, 02.03.2013.

Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, s.n.] : 2013

Opis fizyczny: 1 s.


117/118


Autorzy: Chełminiak Dorota, Maćczak Piotr, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Synteza nanocząstek magnetytu pokrytych mieszaniną chitozanu i poli[N,N-dimetylo-N-benzylo-N-(etylo metakrylanu) amonu] dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców "Per scientiam ad salutem aegroti", Bydgoszcz, 26-27 IV 2013.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2013

Opis fizyczny: S. 1-4


118/118


Autorzy: Maćczak Piotr, Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Chitozan modyfikowany barwnikami skwarainowymi dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców "Per scientiam ad salutem aegroti", Bydgoszcz, 26-27 IV 2013.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2013

Opis fizyczny: S. 1-3