Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów

dr hab. Jolanta Kowalonek, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/102


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Degradation test of microparticles based on sodium alginate and gellan gum under different conditions.

Tytuł całości: ChemBiotIC Chemistry & Biotechnology International Conference, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland, June 24-25, 2021, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 87


2/102


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie mikrosfer przy użyciu enkapsulatora oraz analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej.

Tytuł całości: E-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 27-29.05.2021 / red. nauk. Daria Jaworska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro : 2021

Opis fizyczny: S. 88


3/102


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Ocena stabilności mikrosfer wykonanych z biodegradowalnych.

Tytuł całości: Koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Implanty 2021, Gdańsk, 18 czerwca 2021 : książka abstraktów / red. Marcin Wekwejt.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 82


4/102


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Badanie właściwości mechanicznych mikrocząstek na bazie alginianu sodu i gumy gellan.

Tytuł całości: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / red. nauk. i przygot. mater. Anna Kmieciak, Sylwia Grabska-Zielińska, Henryk Szramowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2021

Opis fizyczny: S. 73


5/102


Autorzy: Chomicki Dariusz, Kharchenko Oksana, Skowroński L., Kowalonek Jolanta, Smokal V., Krupka Oksana, Derkowska-Zielińska Beata.

Tytuł oryginału: Influence of methyl group in a quinoline moiety on optical and light-induced properties of side-chain azo-polymers.

Czasopismo: Applied Nanoscience

Rocznik: 2021

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 1-9, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s13204

Impact Factor: 3.674

Punktacja MNiSW: 100.000


6/102


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Freeze-dried matrices composed of degradable polymers with surfactant-loaded microparticles based on pectin and sodium alginate.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 11

Opis fizyczny: Art. no. 3044 S. 1-15, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


7/102


Autorzy: Długa Aldona, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Bionanocellulose/poly(vinyl alcohol) composites produced by in-situ method and ex-situ/impregnation or sterilization methods.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 21

Opis fizyczny: Art. no. 6340 S. 1-21, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


8/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa, Chylińska Marta.

Tytuł oryginału: Corona charging of isotactic-polypropylene composites.

Czasopismo: Polymers

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 13 no. 6

Opis fizyczny: Art. no. 942 S. 1-13, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/polym

Impact Factor: 4.329

Punktacja MNiSW: 100.000


9/102


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Filmy polimerowe jako ekologiczny substytut chusteczek nawilżanych : badanie właściwości mechanicznych i powierzchniowych.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 18-20 września 2020, książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 32


10/102


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Badanie właściwości matryc polimerowych zawierających mikrocząstki z dodatkiem środka powierzchniowo-czynnego.

Tytuł całości: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 64


11/102


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Polymer matrices containing microparticles based on sodium alginate and pectin with surfactant as a substitute for wet wipes.

Tytuł całości: UK-Poland Bioinspired Materials Conference, 23rd-24th November 2020, conference programme and book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l.], United Kingdom Society for Biomaterials, Polish Society for Biomaterials : 2020

Opis fizyczny: S. 114


12/102


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Effect of plasticizer and surfactant on the properties of poly(vinyl alcohol)/chitosan films.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 164

Opis fizyczny: S. 2100-2107, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 6.953

Punktacja MNiSW: 100.000


13/102


Autorzy: Chomicki Dariusz, Kharchenko Oksana, Skowroński Łukasz, Kowalonek Jolanta, Kozanecka-Szmigiel Anna, Szmigiel Dariusz, Smokal Vitalii, Krupka Oksana, Derkowska-Zielińska Beata.

Tytuł oryginału: Physico-chemical and light-induced properties of quinoline azo-dyes polymers.

Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 21 no. 16

Opis fizyczny: Art. no. 5755, S. 1-19, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ijms

Impact Factor: 5.924

Punktacja MNiSW: 140.000


14/102


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The influence of cocamidopropyl betaine on the mechanical and thermal properties of polymer films.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 23 no. 158 nr spec.

Opis fizyczny: S. 56


15/102


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Moszyński Dariusz, Królikowski Bogusław, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Surface studies of UV irradiated polypropylene films modified with mineral fillers designed as piezoelectric materials.

Czasopismo: Polymers

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 12 no. 3

Opis fizyczny: Art. no. 562 S. 1-18, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/polym

Impact Factor: 4.329

Punktacja MNiSW: 100.000


16/102


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Optimization of the method for design polymer films based on poly(vinyl alcohol) and chitosan.

Tytuł całości: 1st International Conference Functional and Engineering Materials - FEM 2019, Lodz, October 16-18, 2019, the book of abstracts / eds.: Bogdan Wendler, Norbert Kępczak, Paulina Byczkowska.

Adres wydawniczy: Łódź, Promovendi Foundation Publishing : 2019

Opis fizyczny: S. 36


17/102


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Zastosowanie izolatu białka serwatkowego jako matrycy do enkapsulacji substancji aktywnej.

Tytuł całości: IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały, NaBioMa 2019, od teorii do aplikacji, Toruń, 6-7 czerwca 2019 : materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 40


18/102


Autorzy: Tymczewska Alicja, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Kowalonek Jolanta, Włodarczyk Katarzyna.

Tytuł oryginału: Optymalizacja procesu naświetlania promieniowaniem UV kremów z dodatkiem kwasu ferulowego.

Tytuł całości: XII Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych, Warszawa, 4-5 czerwca 2019 r., książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna : 2019

Opis fizyczny: S. 23


19/102


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Optymalizacja metody otrzymywania mikrocząstek na bazie izolatu białka serwatkowego.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 62


20/102


Autorzy: Tymczewska Alicja, Kowalonek Jolanta, Szydłowska-Czerniak Aleksandra, Włodarczyk Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wpływ naświetlania promieniowaniem UV na aktywność przeciwutleniającą kremów z dodatkiem kwasu ferulowego.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 64


21/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Chylińska Marta, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa, Bajer Dagmara, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Influence of glass beads filler and orientation process on piezoelectric properties of polyethylene composites.

Czasopismo: Journal of Materials Science : Materials in Electronics

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 30 no. 24

Opis fizyczny: S. 21032-21047, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10854

Impact Factor: 2.220

Punktacja MNiSW: 70.000


22/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Chylińska Marta, Kowalonek Jolanta, Frąszczak Zbigniew.

Tytuł oryginału: Modyfikacja właściwości powierzchniowych kompozytów polietylenowych przeznaczonych na materiały piezoelektryczne : wpływ promieniowania UV, orientacji i wyładowań koronowych.

Tytuł równoległy: Modification of surface properties of polyethylene composites for piezoelectric materials : the effect of UV radiation, orientation and corona discharge.

Czasopismo: Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 98 nr 12

Opis fizyczny: S. 1932-1938, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.15199/62

Impact Factor: 0.485

Punktacja MNiSW: 40.000


23/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Moszyński Dariusz, Królikowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Surface structure and morphology of polypropylene films with different fillers as piezoelectric materials.

Tytuł całości: Electronic processes in organic and inorganic materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018, Ivano-Frankivsk, Ukraine, conference abstracts.

Adres wydawniczy: Ivano-Frankivsk, Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni [etc.] : 2018

Opis fizyczny: S. 38


24/102


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synthesis of dialdehyde starch as a cross-linking agent for biomedical applications.

Tytuł całości: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2018

Opis fizyczny: S. 69


25/102


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Falkowski Michał, Mielcarek Jadwiga, Gośliński Tomasz, Kowalonek Jolanta, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: The chitosan - porphyrazione hybrid materials and their photochemical properties.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 181

Opis fizyczny: S. 1-13, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotobiol

Impact Factor: 4.067

Punktacja MNiSW: 30.000


26/102


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Photochemical reactions in dialdehyde starch.

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 23 no. 12

Opis fizyczny: Art. no. 3358 S. 1-21, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/molecules

Impact Factor: 3.060

Punktacja MNiSW: 30.000


27/102


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Mańkowska Magdalena, Falkowski Michał, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kowalonek Jolanta, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: The porphyrin photosensitizers in biopolymeric films as a potential photodynamic agents : photophysical and photochemical properties.

Tytuł całości: 7th International Colloids Conference, 18-21 June 2017, Sitges, Barcelona, Spain.

Adres wydawniczy: [S.l.], Elsevier : 2017

Opis fizyczny: [P.050]


28/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Młodziejewska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Badanie rozkładu salicylanu fenylu i benzofenonu-3 w obecności TiO2 pod wpływem promieniowania UV metodą spektrofotometryczną UV-VIS.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 81


29/102


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Klimiec Ewa, Królikowski Bogusław, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie i badanie właściwości powierzchniowych i piezoelektrycznych folii na bazie polipropylenu z dodatkiem montmorylonitu.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2017 : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Tempo : 2017

Opis fizyczny: S. 193-196, tab., wykr.; streszcz. ang.


30/102


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Mańkowska Magdalena, Falkowski Michał, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Kowalonek Jolanta, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Fotouczulacze oparte na pierścieniu porfirynowym dla potencjalnego zastosowania w terapii fotodynamicznej.

Tytuł całości: V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 11-12 maja 2017 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2017

Opis fizyczny: S. 188


31/102


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Mańkowska Magdalena, Falkowski Michał, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kowalonek Jolanta, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Badanie właściwości fotochemicznych fotouczulaczy porfirynowych, w kierunku potencjalnego zastosowania w terapii fotodynamicznej.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 1-2 kwietnia 2017 r., zeszyt abstraktów / red. Marcin Sykuła.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 40


32/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Studies of chitosan/pectin blends exposed to UV-irradiation.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 103

Opis fizyczny: S. 515-524, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 3.909

Punktacja MNiSW: 35.000


33/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: New piezoelectric composites based on isotactic polypropylene filled with silicate.

Czasopismo: Journal of Materials Science : Materials in Electronics

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 28 no. 9

Opis fizyczny: S. 6435-6447, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10854

Impact Factor: 2.324

Punktacja MNiSW: 25.000


34/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Surface and thermal properties of UV-irradiated chitosan/poly(ethylene oxide) blends.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 348

Opis fizyczny: S. 209-218, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotochem

Impact Factor: 2.891

Punktacja MNiSW: 25.000


35/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Stanisławska Anna.

Tytuł oryginału: Surface and thermal behavior of UV irradiated chitosan/poly(ethylene oxide) blends.

Tytuł całości: Electronic processes in organic and inorganic materials, the Jubilee 10th International Conference, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine : ICEPROM-10 conference abstract.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 98


36/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Surface and thermal behavior of chitosan/poly(ethylene oxide) blends.

Tytuł całości: Electronic processes in organic and inorganic materials, the Jubilee 10th International Conference, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine : ICEPROM-10 conference abstract.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 97


37/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa.

Tytuł oryginału: X-ray diffraction studies of fillers designed to piezoelectric polyolefine composites.

Tytuł całości: The 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers, MoDeSt 2016, Kraków, Poland, September 4-8, 2016, book of abstracts / eds. Barbara Witkowska-Mocek, Małgorzata Choroś, Hanna Głowala.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Chemii Przemysłowej : 2016

Opis fizyczny: S. 169


38/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Studies of chitosan/pectin blends exposed to UV-irradiation.

Tytuł całości: The 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers, MoDeSt 2016, Kraków, Poland, September 4-8, 2016, book of abstracts / eds. Barbara Witkowska-Mocek, Małgorzata Choroś, Hanna Głowala.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Chemii Przemysłowej : 2016

Opis fizyczny: S. 223


39/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Effect of UV-irradiation on fluorescence of poly(methyl methacrylate) films with photosensitive organic compounds.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 319

Opis fizyczny: S. 18-24, wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotochem

Impact Factor: 2.625

Punktacja MNiSW: 25.000


40/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Surface and thermal behavior of chitosan/poly(ethylene oxide) blends.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 640 no. 1

Opis fizyczny: S. 78-89, tab., wykr.

Uwagi: 10.1080/15421406

Impact Factor: 0.571

Punktacja MNiSW: 15.000


41/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Vuković-Kwiatkowska Irena, Moszyński Dariusz, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Surface properties of poly(lactic acid)/polyacrylate semi-interpenetrating networks : effect of UVC radiation.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 131

Opis fizyczny: S. 71-81, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.polymdegradstab

Impact Factor: 3.386

Punktacja MNiSW: 35.000


42/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Surface studies of UV-irradiated poly(vinyl chloride)/poly(methyl methacrylate) blends.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 133

Opis fizyczny: S. 367-377, tab., wykr.

Impact Factor: 3.386

Punktacja MNiSW: 35.000


43/102


Autorzy: Bajer Dagmara, Janczak Katarzyna, Kowalonek Jolanta, Bajer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wybrane właściwości folii na osnowie skrobi napromienianej UV.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 183


44/102


Autorzy: Vuković-Kwiatkowska Irena, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UVC na właściwości powierzchniowe folii z poli(kwasu mlekowego) modyfikowanego fotosieciującymi monomerami akrylanowymi.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 192

Uwagi: W druku błędnie podano wyłącznie nazwisko pierwszego autora.


45/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Stanisławska Anna, Bajer Dagmara, Vuković-Kwiatkowska Irena.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UV na właściwości powierzchniowe mieszanin chitozanu z poli(tlenkiem etylenu).

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 181


46/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Badanie utleniania i morfologii mieszanin poli(chlorku winylu) z poli(metakrylanem metylu) po napromienianiu UV.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 195


47/102


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Beata, Gnatowska Maria, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: The influence of UV-irradiation on chitosan modified by the tannic acid addition.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 148

Opis fizyczny: S. 333-339, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotobiol

Impact Factor: 3.035

Punktacja MNiSW: 30.000


48/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Mikuła Edyta.

Tytuł oryginału: Studies of plasma treated styrene-based ionomers.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 60 nr 4

Opis fizyczny: S. 232-241, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.14314/polimery

Impact Factor: 0.718

Punktacja MNiSW: 15.000


49/102


Autorzy: Gałka Piotr, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Thermogravimetric analysis of thermal stability of poly(methyl methacrylate) films modified with photoinitiators.

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 115 no. 2

Opis fizyczny: S. 1387-1394, tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10973

Impact Factor: 2.042

Punktacja MNiSW: 25.000


50/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: The influence of UV-irradiation or plasma on ionomer surfaces.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 590 no. 1

Opis fizyczny: S. 11-16, tab., wykr.

Uwagi: 10.1080/15421406

Impact Factor: 0.493

Punktacja MNiSW: 15.000


51/102


Autorzy: Olewnik-Kruszkowska Ewa, Kasperska Patrycja, Kowalski Krzysztof, Richert Józef, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UV na właściwości powierzchniowe polilaktydu napełnianego grafitem.

Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 20 no. 1

Opis fizyczny: S. 62-67, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


52/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: The influence of UV-irradiation of plasma on ionomer surfaces.

Tytuł całości: Electronic processes in organic materials, 9th International Conference, May 20-24, 2013, Lviv, Ukraine : ICEPOM-9 conference abstracts = Elektronnì procesi v organìčnih materìalah : 9-ta Mìžnarodna konferencìâ, 20-24 travnâ 2013 r., L'vìv, Ukraïna : zbìrnik tez.

Adres wydawniczy: Kiïv, Vidavničo-Polìgrafìčnij Centr "Kiïvs'kij Unìversitet" : 2013

Opis fizyczny: S. 77


53/102


Autorzy: Wolnicka Magdalena, Kowalonek Jolanta, Wrzeszczyński A..

Tytuł oryginału: The influence of the S-(4-Benzoyl)phenyl thiobenzoate on photodehydrochlorination and photodegradation of poly(vinyl chloride).

Tytuł całości: 7th MoDeSt Conference, 2-6 September 2012, Prague, Czech Republik, programme book.

Adres wydawniczy: Prague, Academy of Sciences of the Czech Republik : 2012

Opis fizyczny: S. 82


54/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta, Chylińska Marta, Kowalonek Jolanta, Wolnicka Magdalena.

Tytuł oryginału: Effect of azobenzene derivatives on the photochemical stability of poly(methyl methacrylate) films.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 97 no. 8

Opis fizyczny: S. 1305-1313, tab., wykr.

Impact Factor: 2.770

Punktacja MNiSW: 35.000


55/102


Autorzy: Leżańska Maria, Pietrzyk Piotr, Kowalonek Jolanta, Gołembiewski Roman.

Tytuł oryginału: Grafting of Fe(TCPP) porphyrin onto the mesoporous silica surface modified with amino groups.

Tytuł całości: Book of abstracts, XVIII Zeolite Forum, 13-17 September, 2011, Małe Ciche / [ed. Karolina Sadowska].

Adres wydawniczy: [S.l.], Polish Zeolite Association : 2011

Opis fizyczny: S. 55-56


56/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Chylińska Marta.

Tytuł oryginału: Właściwości powierzchniowe kopolimerów styren-kwas akrylowy i otrzymanych z nich jonomerów.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2011 : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Stellera.

Adres wydawniczy: Wrocław, Tempo : 2011

Opis fizyczny: S. 393-397, tab., wykr.; streszcz. ang.


57/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Gałka Piotr, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Analiza termiczna filmów modyfikowanego poli(metakrylanu metylu).

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2011 : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Stellera.

Adres wydawniczy: Wrocław, Tempo : 2011

Opis fizyczny: S. 625-628, wykr.; streszcz. ang.


58/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Dąbrowska Aldona.

Tytuł oryginału: Air plasma or UV-irradiation applied to surface modification of pectin/poly(vinyl alcohol) blends.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 257 no. 1

Opis fizyczny: S. 325-331

Impact Factor: 1.795

Punktacja MNiSW: 32.000


59/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Studies of pectin/polyvinylpyrrolidone blends exposed to ultraviolet radiation.

Czasopismo: European Polymer Journal

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 46 no. 2

Opis fizyczny: S. 345-353, tab., wykr.

Impact Factor: 2.518

Punktacja MNiSW: 32.000


60/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Gałka Piotr, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Influence of a photoinitiator on the photochemical stability of poly(methyl methacrylate) studied with fourier transform infrared spectroscopy.

Czasopismo: Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 115 no. 3

Opis fizyczny: S. 1598-1607

Impact Factor: 1.240

Punktacja MNiSW: 27.000


61/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Bajer Dagmara.

Tytuł oryginału: Surface properties of poly(vinyl alcohol) with iron(III)chloride before and after UV-irradiation.

Czasopismo: Macromolecular Symposia

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 295 no. 1

Opis fizyczny: S. 114-118, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


62/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Stabilność fotochemiczna kompleksów poliakryloamidu z poli(kwasem akrylowym).

Tytuł równoległy: Photochemical stability of polyacrylamide/poly(acrylic acid) complexes.

Tytuł całości: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem), Łódź, 12-16 września 2009, streszczenia.

Adres wydawniczy: Łódź, [s.n.] : 2009

Opis fizyczny: S. 143 PC-03-53


63/102


Autorzy: Dąbrowska Aldona, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Badanie modyfikacji mieszanin poli(alkohol winylu)/pektyna plazmą powietrza.

Tytuł równoległy: Study of poly(vinyl alcohol)/pectin blends modyfied by air plasma.

Tytuł całości: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem), Łódź, 12-16 września 2009, streszczenia.

Adres wydawniczy: Łódź, [s.n.] : 2009

Opis fizyczny: S. 132


64/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Bajer Dagmara.

Tytuł oryginału: Surface properties of poly(vinyl alcohol) with iron chloride (III) before and after UV-irradiation.

Tytuł całości: New frontiers in macromolecular science, from macromolecular concepts of living matter to polymers for better quality of life : 73rd Prague Meetings on Macromolecules, Prague, July 5-9, 2009 : programme booklet.

Adres wydawniczy: [Prague, Institute of Macromolecular Chemistry AS CR] : 2009

Opis fizyczny: S. 153


65/102


Autorzy: Dąbrowska Aldona, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Modification of poly(vinyl alcohol)/pectin blends by air plasma.

Tytuł całości: Polymerfest, 40 years of "Polymer research" at the University of Palermo : in honour of the 60th birthday of Francesco Paolo La Mantia, Palermo, August 30 - September 2, 2009 : proceedings.

Adres wydawniczy: Palermo, Edizioni Fotograf : 2009

Opis fizyczny: S. 211-212, wykr.


66/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Suchocka-Gałaś Kazimiera.

Tytuł oryginału: Surface properties of ionomers based on styrene-b-acrylic acid copolymers obtained by copolymerization in emulsion.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 255 no. 22

Opis fizyczny: S. 9159-9165, tab., wykr.

Impact Factor: 1.616

Punktacja MNiSW: 20.000


67/102


Autorzy: Szalla Aleksandra, Sionkowska Alina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: The properties and photostability of poly(acrylic acid)/poly(ethylene glycol) blends.

Tytuł całości: Polymers at frontiers of science and technology, the 42nd IUPAC World Polymer Congress MACRO 2008, June 29 - July 4, Taipei / organized by The Polymer Society, Taipei (PST).

Adres wydawniczy: Taipei, National Tsing Hua University : 2008

Opis fizyczny: [2] s., tab., wykr.


68/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Odporność fotochemiczna wybranych preparatów stosowanych w konserwacji zabytków.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2007 / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 264-268, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Kowalonek J., Szalla A.: 6; Kaczmarek H.: 4]

Punktacja MNiSW: 3.000


69/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Gałka Piotr, Wrzyszczyński Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ wybranego fotoinicjatora polimeryzacji na fotoutlenianie poli(chlorku winylu).

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2007 / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 259-263, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Kowalonek J., Gałka P.: 6; Kaczmarek H.: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


70/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Maciejewski Kamil, Bajer Krzysztof, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja mas celulozowych w zależności od ich pochodzenia.

Tytuł całości: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006 / [zespół red. Jacek Namieśnik et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Politechnika Gdańska. Wydział Chemii : 2006

Opis fizyczny: S. 116 S4-P4


71/102


Autorzy: Suchocka-Gałaś Kazimiera, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: The surface properties of ionomers based on styrene-co-acrylic acid copolymers.

Czasopismo: Surface Science

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 600 no. 5

Opis fizyczny: S. 1134-1139, tab., wykr.

Impact Factor: 1.880

Punktacja MNiSW: 24.000


72/102


Autorzy: Sionkowska Alina, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Study of photo-oxidation of PEO in the bulk and on the surface.

Tytuł całości: 26th Meeting of Polymer Degradation Discussion Group Degradation and Stabilisation of Polymers and Nanocomposites, August 31-September 2, 2005, Birmingham, United Kingdom : finale programme.

Adres wydawniczy: Birmingham, University of Sussex : 2005

Opis fizyczny: P5


73/102


Autorzy: Bajer Krzysztof, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Podgórski Andrzej.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja poli(tlenku etylenu) w obecności FeCl3.

Tytuł całości: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005, materiały zjazdowe / [zespół red. Bohdan Skalski et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, PUH Betagraf : 2005

Opis fizyczny: S4-P34


74/102


Autorzy: Kędzierski Michał, Jasińska Halina, Bończa-Tomaszewski Zbigniew, Penczek Piotr, Kowalonek Jolanta, Bajer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Recykling kompozytów wzmacnianych włóknami : projekt UE REACT

Tytuł równoległy: Recycling of fiber-reinforced composites : the REACT EU project.

Tytuł całości: III Środkowo-Europejska Konferencja "Recykling materiałów polimerowych, nauka-przemysł" = 3rd Central-European Conference "Plastics Recycling, science-industry", 8-10 November 2004, Krynica.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Chemii Przemysłowej : 2004

Opis fizyczny: S. 103-104


75/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra, Świątek Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wpływ małej dawki promieniowania γ na stabilność fotochemiczną polimerów.

Tytuł całości: XLVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 12-17. IX. 2004, materiały zjazdowe. T. 3.

Adres wydawniczy: [Wrocław, s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 963


76/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Klusek Zbigniew, Pierzgalski Sebastian, Datta Santu.

Tytuł oryginału: Studies of photooxidative degradation of poly(vinyl chloride)/poly(ethylene oxide) blends.

Czasopismo: Journal of Polymer Science. B : Polymer physics

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 42 no. 4

Opis fizyczny: S. 585-602, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/polb

Impact Factor: 1.391

Punktacja MNiSW: 12.000


77/102


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Kowalonek Jolanta, Skopińska Joanna.

Tytuł oryginału: Surface characteristics of UV-irradiated collagen/PVP blended films.

Czasopismo: Surface Science

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 566-568

Opis fizyczny: S. 608-612, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.susc

Impact Factor: 2.168

Punktacja MNiSW: 20.000


78/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Szalla Aleksandra, Chaberska Hanna, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Changes of surface morphology in UV-irradiated poly(acrylic acid)/poly(ethylene oxide) blends.

Czasopismo: Surface Science

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 566-568

Opis fizyczny: S. 560-565, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.susc

Impact Factor: 2.168

Punktacja MNiSW: 20.000


79/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Thermal degradation of UV-irradiated polly(vinyl chloride) containing metal salts.

Tytuł całości: 42nd Microsymposium, degradation, stabilization and recycling of polymers, Prague, 14-17 July, 2003.

Adres wydawniczy: Prague, Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic : 2003

Opis fizyczny: S. P 18


80/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kowal A..

Tytuł oryginału: Surface morphology of poly(vinyl chloride) modified by inorganic salts.

Tytuł całości: Application in electrochemistry, biology, medicine and polymer science, Workshop on SPM, February 6th-9th 2003, Cracow (Poland), Rusbachy (Slovak Republic).

Adres wydawniczy: Kraków, Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS : 2003

Opis fizyczny: S. 40


81/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Szalla Aleksandra, Chaberska Hanna, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Changes of surface morphology in UV-irradiated poly(acrylic acid)/poly(ethylene oxide) blends.

Tytuł całości: ECOSS 22, 22nd European Conference on Surface Science, Praha, Czech Republic, September 7-12, 2003 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2003

Opis fizyczny: [2] s., il.

Uwagi: Bibliogr.


82/102


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Surface states of UV-irradiationcollagen/PVP blended films.

Tytuł całości: ECOSS 22, 22nd European Conference on Surface Science, Praha, Czech Republic, September 7-12, 2003 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2003

Opis fizyczny: [2] s., il.


83/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Atomic force microscopy studies of modified poly(vinyl chloride).

Tytuł całości: ECOSS 22, 22nd European Conference on Surface Science, Praha, Czech Republic, September 7-12, 2003 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2003

Opis fizyczny: [2] s., il.


84/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Ołdak Dagmara.

Tytuł oryginału: The influence of UV-irradiation on poly(vinyl chloride) modified by iron and cobalt chlorides.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 79 no. 2

Opis fizyczny: S. 231-240, il., tab., wykr.

Impact Factor: 1.405

Punktacja MNiSW: 12.000


85/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Ołdak Dagmara.

Tytuł oryginału: The influence of UV-irradiation on poly(vinyl chloride) modified by iron and cobalt salts.

Tytuł całości: Second International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilisation MoDeSt 2002, 30 June - 4 July, 2002, Budapest, Hungary.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2002

Opis fizyczny: 1 s.


86/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Badanie fotodegradacji mieszaniny poli(tlenku etylenu) z poli(chlorkiem winylu) metodami termicznymi.

Tytuł całości: VIII Krajowe Seminarium im Prof. St. Bretsznajdera z udziałem gości zagranicznych, materiały seminaryjne, Płock, 19-20 września 2002.

Adres wydawniczy: [Płock, Politechnika Warszawska. Instytut Chemii] : 2002

Opis fizyczny: S. 428-432, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


87/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Klusek Zbigniew, Pierzgalski Sebastian, Datta Santu.

Tytuł oryginału: Zastosowanie mikroskopii sił atomowych w badaniach fotodegradacji mieszaniny poli(tlenku etylenu) z poli(chlorkiem winylu).

Tytuł całości: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13 września, Kraków 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji.

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Vacat : 2002

Opis fizyczny: S. 645, il.


88/102


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: The influence of side groups and polarity of polymers on the kind and effectiveness of their surface modification by air plasma action.

Czasopismo: European Polymer Journal

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 38 no. 9

Opis fizyczny: S. 1915-1919

Impact Factor: 0.952

Punktacja MNiSW: 10.000


89/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Surface modification of thin polymeric films by air-plasma or UV-irradiation.

Czasopismo: Surface Science

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 507-510

Opis fizyczny: S. 883-888, tab., wykr.

Impact Factor: 2.140

Punktacja MNiSW: 20.000


90/102


Autorzy: Kaczmarek Anna, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Surface modification of thin polymeric films by air- plasma or UV- irradiation.

Tytuł całości: 2-th European Conference on Surface Science, Kraków, Poland, September 4-7, 2001 : europhysocs conference abstracts / eds. M. Szymonski, P. Czuba, F. Krok.

Adres wydawniczy: Kraków, [s.n.] : 2001

Opis fizyczny: S. 122


91/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Surface modification of thin polymeric films by air-plasma or UV-irradiation.

Tytuł całości: 20th European Conference on Surface Science, Kraków, Poland, September 4-7, 2001 / eds.: M. Szymonski, P. Czyba, F Krok.

Adres wydawniczy: [S.l.], European Physical Society : 2001

Opis fizyczny: S. 122

Seria: (Europhysics Conference Abstracts ;vol. 25J)


92/102


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marek, Świątek Małgorzata, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: The properties of collagen/synthetic polymer blends.

Tytuł całości: Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacement and Regeneration, 15th to 25th October, 2001, Alvor, Algarve, Porugal : abstracts.

Adres wydawniczy: Alvor, [s.n.] : 2001

Opis fizyczny: S. 20


93/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja mieszaniny poli(chlorku winylu) z poli(tlenkiem etylenu).

Tytuł całości: XLIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Katowice, 9-13 września 2001, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Katowice, Uniwersytet Śląski : 2001

Opis fizyczny: S13-P25


94/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina, Kamińska Alina, Kowalonek Jolanta, Świątek Małgorzata, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: The influence of transition metal salts on photo-oxidative degradation of poly(ethylene oxide).

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 73 no. 3

Opis fizyczny: S. 437-441, wykr.

Impact Factor: 0.905

Punktacja MNiSW: 10.000


95/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina, Kamińska Alina, Kowalonek Jolanta, Świątek Małgorzata, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: The influence of transition metal salts on photooxidative degradation of poly(ethylene oxide).

Tytuł całości: 1st International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilisation MoDeSt 2000, 3-7. September, 2000, Palermo, Italy.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2000

Opis fizyczny: S. [1]

Uwagi: Bibliogr.


96/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Sionkowska Alina, Świątek Małgorzata, Szalla Aleksandra, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: The influence of low- and high molecular weght substances on the photochemical destruction of polymers.

Tytuł całości: World Polymer Congress IUPAC MACRO 2000, 38th Macromolecular IUPAC Symposium, Warsaw, Poland, 9-14 July 2000 : book of abstracts, vol. 2.

Adres wydawniczy: [Warszawa], Warsaw University of Technology : [2000]

Opis fizyczny: S. 676

Uwagi: Bibliogr.


97/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Accelerated degradation of polymers.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 354

Opis fizyczny: S. 421-425

Uwagi: Proceedings of the 5th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials. Part II of II. Poznan, Poland, June 21-25, 1999 / guest ed. P. Prasad, F. Kajzar, R. Kozlowski.

Impact Factor: 0.885

Punktacja MNiSW: 10.000


98/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Janssen H. G., van Lieshout H. P. M..

Tytuł oryginału: Studies on degradation of poly(ethylene oxide) by multistep pyrolysis/gas chromatography with a programmable temperature vaporization injector.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 45 nr 6

Opis fizyczny: S. 433-438, wykr.

Impact Factor: 0.332

Punktacja MNiSW: 8.000


99/102


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Changes of poly(ethylene oxide) photostability by doping with nickel(II) chloride.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 128

Opis fizyczny: S. 121-127, tab., wykr.

Impact Factor: 1.034

Punktacja MNiSW: 12.000


100/102


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Cobalt(II) chloride catalysed oxidative degradation of poly(ethylene oxide) by a short wavelength UV-radiation.

Czasopismo: Polymer

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 40

Opis fizyczny: S. 5781-5791, tab., wykr.

Impact Factor: 1.344

Punktacja MNiSW: 12.000


101/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja poli(tlenku etylenu) w obecności chlorku niklu(II).

Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Rocznik: 1999

Szczegóły: Nr 21

Opis fizyczny: S. 256

Uwagi: Tytuł tomu: Modyfikacja polimerów : materiały XIV Konferencji naukowej, Kudowa Zdrój, 26-30 września 1999.


102/102


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Badanie stabilności fotochemicznej poli(tlenku etylenu) z dodatkiem chlorku kobaltu(II) metodami spektroskopowymi.

Tytuł całości: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998, mikrosympozjum 2-5, sekcja 1-16.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 99