Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów

prof. dr hab. Halina Kaczmarek

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/458


Autorzy: Królikowski Bogusław, Kaczmarek Halina, Klimiec Ewa.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania folii polietylenowej o właściwościach piezoelektrycznych : opis patentowy PL nr 238754 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2021

Opis fizyczny: 10 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Uprawniony: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ; Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa.

Punktacja MNiSW: 75.000


2/458


Autorzy: Długa Aldona, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Bionanocellulose/poly(vinyl alcohol) composites produced by in-situ method and ex-situ/impregnation or sterilization methods.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 21

Opis fizyczny: Art. no. 6340 S. 1-21, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


3/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Tafelska-Kaczmarek Agnieszka, Roszek Katarzyna, Czarnecka Joanna, Jędrzejewska Beata, Zblewska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Fluorescent chitosan modified with heterocyclic aromatic dyes.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 21

Opis fizyczny: Art. no. 6429 S. 1-21, tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


4/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Rybczyński Patryk, Maćczak Piotr, Smolarkiewicz-Wyczachowski Aleksander, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Chitosan as a protective matrix for the squaraine dye.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 5

Opis fizyczny: Art. no. 1171 S. 1-18, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


5/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa, Chylińska Marta.

Tytuł oryginału: Corona charging of isotactic-polypropylene composites.

Czasopismo: Polymers

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 13 no. 6

Opis fizyczny: Art. no. 942 S. 1-13, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/polym

Impact Factor: 4.329

Punktacja MNiSW: 100.000


6/458


Autorzy: Maćczak Piotr, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Zastosowanie flokulantów na bazie chitozanu i skrobi modyfikowanej w uzdatnianiu wody popłucznej.

Tytuł całości: I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, 26.-27.09.2020, książka abstraktów / oprac. red. Mateusz Adam Baluk [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików : 2020

Opis fizyczny: S. 75


7/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Sieciowanie błon chitozanowych przy użyciu nanokrystalicznej celulozy dialdehydowej.

Tytuł całości: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 37


8/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synteza i badanie fotostabilności nanokrystalicznej skrobi.

Tytuł całości: Na pograniczu chemii, biologii i fizyki, rozwój nauk. T. 1 / red. nauk. Edward Szłyk ; red. pomocniczy: Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak, Anna Filipiak-Szok.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 193-208, il., tab., wykr.

Seria: (Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie)

Punktacja MNiSW: 20.000


9/458


Autorzy: Maćczak Piotr, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Badania procesu koagulacji wód popłucznych na stacji uzdatniania wody w Kutnie.

Tytuł całości: Na pograniczu chemii, biologii i fizyki, rozwój nauk. T. 1 / red. nauk. Edward Szłyk ; red. pomocniczy: Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak, Anna Filipiak-Szok.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 141-154, il., tab., wykr.

Seria: (Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie)

Punktacja MNiSW: 20.000


10/458


Autorzy: Królikowski Bogusław, Kaczmarek Halina, Klimiec Ewa.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania folii polietylenowej o właściwościach piezoelektrycznych : opis patentowy PL nr 235140 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2020

Opis fizyczny: 5 s., wykr.

Uwagi: Uprawnione: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń ; Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa.

Punktacja MNiSW: 75.000


11/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Burkowska-But Aleksandra, Walczak Maciej, Kadac Kornelia.

Tytuł oryginału: Influence of the N-halamine additives on the mechanical properties and fire-retardancy of biocidal plastics based on poly(vinyl chloride).

Czasopismo: Journal of Macromolecular Science. A

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 57 no. 9

Opis fizyczny: S. 636-645, il., wykr.

Uwagi: 10.1080/10601325

Impact Factor: 2.168

Punktacja MNiSW: 40.000


12/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Grębicka Patrycja, Młynarczyk Dariusz T., Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kaczmarek Halina, Gośliński Tomasz, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Crosslinking of chitosan with dialdehyde chitosan as a new approach for biomedical applications.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 15

Opis fizyczny: Art. no. 3413 S. 1-27, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


13/458


Autorzy: Maćczak Piotr, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Recent achievements in polymer bio-based flocculants for water treatment.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 18

Opis fizyczny: Art. no. 3951 S. 1-41, il., tab.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


14/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: N-halamine hydantoin-containing chitosan : synthesis, characterization, thermal and photolytic stability studies.

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 25 no. 16

Opis fizyczny: Art. no. 3728 S. 1-21, il., tab., wykr.

Impact Factor: 4.412

Punktacja MNiSW: 100.000


15/458


Autorzy: Klimiec Ewa, Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Kołaszczyński Grzegorz.

Tytuł oryginału: Cellular polyolefin composites as piezoelectric materials : properties and applications.

Czasopismo: Polymers

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 12 no. 11

Opis fizyczny: Art. no. 2968 S. 1-15, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/polym

Impact Factor: 4.329

Punktacja MNiSW: 100.000


16/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Moszyński Dariusz, Królikowski Bogusław, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Surface studies of UV irradiated polypropylene films modified with mineral fillers designed as piezoelectric materials.

Czasopismo: Polymers

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 12 no. 3

Opis fizyczny: Art. no. 562 S. 1-18, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/polym

Impact Factor: 4.329

Punktacja MNiSW: 100.000


17/458


Autorzy: Królikowski Bogusław, Klimec Ewa, Kaczmarek Halina, Chylińska Marta, Frąszczak Zbigniew.

Tytuł oryginału: Piezoelektryczne kompozyty polietylenu modyfikowane metodą wyładowań koronowych.

Tytuł równoległy: Piezoelectric polyethylene composites modified by corona-discharge activation.

Czasopismo: Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 99 nr 3

Opis fizyczny: S. 430-433, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.15199/62

Impact Factor: 0.464

Punktacja MNiSW: 40.000


18/458


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Eco-friendly composite materials based on biodegradable polymers and surfactants.

Tytuł całości: AAAFM-UCLA International Conference, Los Angeles, USA, 19-22 August 2019, abstract book.

Adres wydawniczy: [Los Angeles], [AAAFM] : 2019

Opis fizyczny: S. 140


19/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka nanokrystalicznej skrobi dialdehydowej dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: BioOrg 2019, III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 07.12.2019 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej : 2019

Opis fizyczny: S. 186-187, il.


20/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Grębicka Patrycja, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznej celulozy dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: III Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii, NanoMat, Łódź, 13-14 czerwca 2019 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Uniwersytet Łódzki. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 50


21/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Grębicka Patrycja, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie nanokrystalicznej celulozy dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały, NaBioMa 2019, od teorii do aplikacji, Toruń, 6-7 czerwca 2019 : materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 79, il.


22/458


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Zastosowanie izolatu białka serwatkowego jako matrycy do enkapsulacji substancji aktywnej.

Tytuł całości: IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały, NaBioMa 2019, od teorii do aplikacji, Toruń, 6-7 czerwca 2019 : materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 40


23/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Klimiec Ewa, Królikowski Bogusław, Chylińska Marta, Bajer Dagmara.

Tytuł oryginału: Kompozyty piezoelektryczne na bazie poliolefin.

Tytuł równoległy: Piezoelectric composites based on polyolefins.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2019 : praca zbiorowa.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Tempo : 2019

Opis fizyczny: S. 214-217, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


24/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synthesis of dialdehyde chitosan for biomedical applications.

Tytuł całości: New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives, XXV Conference, Polish Chitosan Society, Toruń, September, 25-27th 2019.

Adres wydawniczy: [Toruń], [Polish Chitosan Society] : 2019

Opis fizyczny: [2 s.]


25/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Grębicka Patrycja, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznej celulozy dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: VII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 9-10 maja 2019 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2019

Opis fizyczny: S. 135


26/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie nanokrystalicznej skrobi dialdehydowej dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 21


27/458


Autorzy: Maćczak Piotr, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Bioflokulanty stosowane w procesach oczyszczania wody.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 14


28/458


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Optymalizacja metody otrzymywania mikrocząstek na bazie izolatu białka serwatkowego.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 62


29/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Grębicka Patrycja, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznej celulozy dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 64


30/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznej celulozy dialdehydowej dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Uniwersytet Gdański, 14 grudnia 2019 r. / red. nauk. Daria Jaworska, Paulina Filipczak, Piotr Stasiewicz.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański : 2019

Opis fizyczny: S. 26


31/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Burkowska-But Aleksandra.

Tytuł oryginału: Preparation and characteristics of antibacterial chitosan films modified with N-halamine for biomedical application.

Czasopismo: Colloids and Surfaces. B

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 176

Opis fizyczny: S. 379-386, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.colsurfb

Impact Factor: 4.389

Punktacja MNiSW: 100.000


32/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Chylińska Marta, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa, Bajer Dagmara, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Influence of glass beads filler and orientation process on piezoelectric properties of polyethylene composites.

Czasopismo: Journal of Materials Science : Materials in Electronics

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 30 no. 24

Opis fizyczny: S. 21032-21047, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10854

Impact Factor: 2.220

Punktacja MNiSW: 70.000


33/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kosmalska Daria, Malinowski Rafał, Bajer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Postępy w badaniach degradacji termicznej materiałów polimerowych. Cz. 1: Badania literaturowe.

Tytuł równoległy: Advances in studies of thermal degradation of polymeric materials Part 1: Literature studies.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 64 nr 4

Opis fizyczny: S. 241-251, il.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.14314/polimery

Impact Factor: 1.097

Punktacja MNiSW: 40.000


34/458


Autorzy: Kosmalska Daria, Kaczmarek Halina, Malinowski Rafał, Bajer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Postępy w badaniach degradacji termicznej materiałów polimerowych. Cz. 2: Wpływ różnych czynników na degradację termiczną materiałów polimerowych podczas ich przetwórstwa.

Tytuł równoległy: Advances in studies of thermal degradation of polymeric materials Part 2: The influence of various factors on the thermal degradation of polymeric materials during their processing.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 64 nr 5

Opis fizyczny: S. 317-326, il., wykr.

Uwagi: 10.14314/polimery

Impact Factor: 1.097

Punktacja MNiSW: 40.000


35/458


Autorzy: Królikowski Bogusław, Kaczmarek Halina, Klimiec Ewa, Chylińska Marta, Bajer Dagmara.

Tytuł oryginału: Wpływ struktury na właściwości piezoelektryczne elektretów polipropylen-montmorylonit.

Tytuł równoległy: Influence of structure on piezoelectric properties of polypropylene-montmorillonite electrets.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 64 nr 7-8

Opis fizyczny: S. 493-498, il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.14314/polimery

Impact Factor: 1.097

Punktacja MNiSW: 40.000


36/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Chylińska Marta, Klimiec Ewa, Bajer Dagmara.

Tytuł oryginału: Piezoelectric films based on polyethylene modified by aluminosilicate filler.

Czasopismo: Polymers

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 11 no. 8

Opis fizyczny: Art. no. 1345 S. 1-18, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/polym

Impact Factor: 3.426

Punktacja MNiSW: 100.000


37/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Chylińska Marta, Kowalonek Jolanta, Frąszczak Zbigniew.

Tytuł oryginału: Modyfikacja właściwości powierzchniowych kompozytów polietylenowych przeznaczonych na materiały piezoelektryczne : wpływ promieniowania UV, orientacji i wyładowań koronowych.

Tytuł równoległy: Modification of surface properties of polyethylene composites for piezoelectric materials : the effect of UV radiation, orientation and corona discharge.

Czasopismo: Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 98 nr 12

Opis fizyczny: S. 1932-1938, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.15199/62

Impact Factor: 0.485

Punktacja MNiSW: 40.000


38/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Chylińska Marta, Klimiec Ewa, Królikowski Bogusław, Sionkowski Grzegorz, Machnik Monika.

Tytuł oryginału: Piezo-electrets from polypropylene composites doped with mineral fillers.

Czasopismo: Pure and Applied Chemistry

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 91 no. 6

Opis fizyczny: S. 967-982, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1515/pac

Impact Factor: 1.919

Punktacja MNiSW: 140.000


39/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Klimec Ewa, Chylińska Marta, Bajer Dagmara.

Tytuł oryginału: Advances in the study of piezoelectric polymers.

Czasopismo: Russian Chemical Reviews

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 88 no. 7

Opis fizyczny: S. 749-774, il., wykr.

Uwagi: 10.1070/RCR

Impact Factor: 4.750

Punktacja MNiSW: 100.000


40/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Chylińska Marta, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa, Bajer Dagmara.

Tytuł oryginału: Recent achievements in studies of polymers with piezoelectric properties.

Tytuł całości: 17th Polymers and Organic Chemistry Conference, POC 2018, 3-7 June 2018, Palavas Les Flots, France.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2018

Opis fizyczny: OC'13


41/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Klimiec Ewa, Królikowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Modyfikacja polietylenu w celu uzyskania piezo-elekretów.

Tytuł całości: 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21 września 2018 / [red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2018

Opis fizyczny: S04-33


42/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Badanie stabilności fotochemicznej antybakteryjnych kompozytów chitozanu modyfikowanych N-halaminami.

Tytuł całości: 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21 września 2018 / [red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2018

Opis fizyczny: S04-28


43/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanokrystaliczna skrobia dialdehydowa jako czynnik sieciujący dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018, materiały konferencyjne - jesień. Cz. 1: Poznań.

Adres wydawniczy: Poznań, Młodzi Naukowcy : 2018

Opis fizyczny: S. 51


44/458


Autorzy: Rybczyński Patryk, Mylkie Kinga, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Porphyrin photosensitizers in biopolymer films as potential media for phytodynamic therapy.

Tytuł całości: Bridging experiment and theory in precision spectroscopy, 4th MOLIM Training School, Torun, Poland, June 26-30 2018 : book of abstracts.

Rocznik: 2018

Opis fizyczny: S. 46


45/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Moszyński Dariusz, Królikowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Surface structure and morphology of polypropylene films with different fillers as piezoelectric materials.

Tytuł całości: Electronic processes in organic and inorganic materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018, Ivano-Frankivsk, Ukraine, conference abstracts.

Adres wydawniczy: Ivano-Frankivsk, Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni [etc.] : 2018

Opis fizyczny: S. 38


46/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznej skrobi dialdehydowej dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: II Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat, Łódź, 21-22 czerwca 2018 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Uniwersytet Łódzki. Wydział Chemii : 2018

Opis fizyczny: S. 49


47/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Grębicka Patrycja, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanokrystaliczne czynniki sieciujące na bazie polisacharydów pozyskanych z odpadów roślinnych i makulatury.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 71


48/458


Autorzy: Rybczyński Patryk, Mylkie Kinga, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Immobilizacja albuminy z surowicy krwi ludzkiej na nanocząstkach magnetycznych pokrywanych polimerami.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 72


49/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanokrystaliczna skrobia dialdehydowa jako czynnik sieciujący dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 10-11 maja 2018 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2018

Opis fizyczny: S. 126, il.


50/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznej skrobi dialdehydowej dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, IV Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 24-25 marca 2018 r., zeszyt abstraktów / [red. Jakub Diakowicz, Kamil Kaliński].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 46


51/458


Autorzy: Grębicka Patrycja, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznej celulozy pokrywanej mezoporowatym tlenkiem tytanu dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, IV Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 24-25 marca 2018 r., zeszyt abstraktów / [red. Jakub Diakowicz, Kamil Kaliński].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 137


52/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synthesis of new nanocrystalline cross-linking agents based on polysaccharides obtained from plant waste and paper waste.

Tytuł całości: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2018

Opis fizyczny: S. 161


53/458


Autorzy: Kosmalska Daria, Malinowski Rafał, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Absorption and analysis of gaseous products emitted during plastic extrusion.

Tytuł całości: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2018

Opis fizyczny: S. 99


54/458


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Rybczyński Patryk, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: The chitosan-porphyrazine hybrid materials as potential photosensitizers in the photodynamic therapy.

Tytuł całości: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2018

Opis fizyczny: S. 142


55/458


Autorzy: Kosmalska Daria, Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław.

Tytuł oryginału: A new apparatus for polymer orientation and effect of polyolefin films orientation on their properties.

Tytuł całości: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2018

Opis fizyczny: S. 98


56/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synthesis of dialdehyde starch as a cross-linking agent for biomedical applications.

Tytuł całości: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2018

Opis fizyczny: S. 69


57/458


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Falkowski Michał, Mielcarek Jadwiga, Gośliński Tomasz, Kowalonek Jolanta, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: The chitosan - porphyrazione hybrid materials and their photochemical properties.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 181

Opis fizyczny: S. 1-13, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotobiol

Impact Factor: 4.067

Punktacja MNiSW: 30.000


58/458


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Photochemical reactions in dialdehyde starch.

Czasopismo: Molecules

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 23 no. 12

Opis fizyczny: Art. no. 3358 S. 1-21, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/molecules

Impact Factor: 3.060

Punktacja MNiSW: 30.000


59/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synthesis of biocidal chitosan material modified by N-halamine derivative and its thermal properties.

Tytuł całości: 5th International Conference on Polymer Processing and Characterization, 27-29.09.2017, Gdańsk, Poland, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Politechnika Gdańska. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 36


60/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa, Sionkowski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Role of perlite and UV irradiation in the morphology and crystallinity of polypropylene composites : piezoelectrical materials.

Tytuł całości: 5th International Conference on Polymer Processing and Characterization, 27-29.09.2017, Gdańsk, Poland, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Politechnika Gdańska. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 37


61/458


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Mańkowska Magdalena, Falkowski Michał, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kowalonek Jolanta, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: The porphyrin photosensitizers in biopolymeric films as a potential photodynamic agents : photophysical and photochemical properties.

Tytuł całości: 7th International Colloids Conference, 18-21 June 2017, Sitges, Barcelona, Spain.

Adres wydawniczy: [S.l.], Elsevier : 2017

Opis fizyczny: [P.050]


62/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanokrystalicznych czynników sieciujących na bazie polisacharydów pozyskanych z odpadów roślinnych i makulatury.

Tytuł całości: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, materiały konferencyjne - jesień. Cz. 2: Poznań / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny.

Adres wydawniczy: Poznań, Młodzi Naukowcy : 2017

Opis fizyczny: S. 53


63/458


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Rybczyński Patryk, Falkowski Michał, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Właściwości fotochemiczne kompleksów porfirynowych jako potencjalnych związków dla terapii fotodynamicznej (PDT).

Tytuł całości: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, materiały konferencyjne - jesień. Cz. 2: Poznań.

Adres wydawniczy: Poznań, Młodzi Naukowcy : 2017

Opis fizyczny: S. 10


64/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka skrobi dialdehydowej dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: BioOrg 2017, II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 02.12.2017 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej : 2017

Opis fizyczny: S. 47-48


65/458


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Rybczyński Patryk, Falkowski Michał, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Fotouczulacze porfirynowe w kompleksach z chitozanem jako potencjalne związki dla terapii fotodynamicznej.

Tytuł całości: BioOrg 2017, II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 02.12.2017 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej : 2017

Opis fizyczny: S. 28-29


66/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Sikora Adam, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synteza nanocząstek magnetycznych pokrytych modyfikowaną skrobią dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat, Łódź, 19-20 czerwca 2017 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Uniwersytet Łódzki. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 65


67/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Preparation and characteristics of novel N-halamine hydantoin-containing chitosan with biocidal properties.

Tytuł całości: Fifth International Symposium Frontiers in Polymer Science in association with the journal Polymer, 17-19 May 2017, Seville, Spain, programme.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2017

Opis fizyczny: [P2.033]


68/458


Autorzy: Chylińska Marta, Klimiec Ewa, Królikowski Bogusław, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Manufacturing and characterization of medium density polyethylene films for piezoelectric applications.

Tytuł całości: Fifth International Symposium Frontiers in Polymer Science in association with the journal Polymer, 17-19 May 2017, Seville, Spain, programme.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2017

Opis fizyczny: [P2.034]


69/458


Autorzy: Turowska Magdalena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Fotoprotekcyjne działanie tlenku cynku i ditlenku tytanu.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 122


70/458


Autorzy: Grębicka Patrycja, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synteza magnetycznych mikrosfer kompozytowych pokrywanych chitozanem i tlenkiem tytanu.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 138


71/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Badanie wpływu struktury chemicznej na stabilność termiczną N-halaminowych pochodnych hydantoiny.

Tytuł całości: Kompozyty, polimery, nauka, przemysł 2017, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 4-7 kwietnia 2017 / [oprac. Lidia Kurzeja].

Adres wydawniczy: [Toruń, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników] : 2017

Opis fizyczny: S. 82


72/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa.

Tytuł oryginału: Właściwości mechaniczne i morfologia folii piezoelektrycznych na bazie kompozytów z polipropylenu.

Tytuł całości: Kompozyty, polimery, nauka, przemysł 2017, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 4-7 kwietnia 2017 / [oprac. Lidia Kurzeja].

Adres wydawniczy: [Toruń, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników] : 2017

Opis fizyczny: S. 81


73/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Chemiczna modyfikacja chitozanu pochodną hydantoiny o właściwościach biologicznych.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2017 : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Tempo : 2017

Opis fizyczny: S. 27-30, streszcz. ang.


74/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Klimiec Ewa, Królikowski Bogusław, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie i badanie właściwości powierzchniowych i piezoelektrycznych folii na bazie polipropylenu z dodatkiem montmorylonitu.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2017 : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Tempo : 2017

Opis fizyczny: S. 193-196, tab., wykr.; streszcz. ang.


75/458


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Sikora Adam, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Marszałł Michał P., Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Nanocząstki magnetyczne pokryte chitozanem dla immobilizacji bioligandów : synteza i charakterystyka.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 44


76/458


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Mylkie Kinga, Sikora Adam, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza magnetycznych nanocząstek pokrywanych biopolimerami i albuminą surowicy krwi ludzkiej.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 60


77/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka skrobi dialdehydowej dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 80


78/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Skrobia dialdehydowa jako czynnik sieciujący dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 11-12 maja 2017 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2017

Opis fizyczny: S. 220


79/458


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Mańkowska Magdalena, Falkowski Michał, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Kowalonek Jolanta, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Fotouczulacze oparte na pierścieniu porfirynowym dla potencjalnego zastosowania w terapii fotodynamicznej.

Tytuł całości: V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 11-12 maja 2017 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2017

Opis fizyczny: S. 188


80/458


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Mańkowska Magdalena, Falkowski Michał, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kowalonek Jolanta, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Badanie właściwości fotochemicznych fotouczulaczy porfirynowych, w kierunku potencjalnego zastosowania w terapii fotodynamicznej.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 1-2 kwietnia 2017 r., zeszyt abstraktów / red. Marcin Sykuła.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 40


81/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Skrobia dialdehydowa : synteza i charakterystyka nowych czynników sieciujących dla powłok polimerowych.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 1-2 kwietnia 2017 r., zeszyt abstraktów / red. Marcin Sykuła.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 45


82/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Dialdehyde starch-cross-linking agent for biomedical applications.

Tytuł całości: XI Copernican International Young Scientists Conference, 28-30 June, 2017, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 69


83/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Influence of solar UV irradiation on chitosan modified by thiohydantoin.

Tytuł całości: XI Copernican International Young Scientists Conference, 28-30 June, 2017, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 37


84/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa.

Tytuł oryginału: Influence of type and content of filler on surface properties of polypropylene composites.

Tytuł całości: XI Copernican International Young Scientists Conference, 28-30 June, 2017, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 37


85/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Mańkowska Magdalena, Falkowski Michał, Stolarska Magdalena, Sobotta Łukasz, Mielcarek Jadwiga, Gośliński Tomasz, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Photosensitizers based on porphyrin derivatives as a potential photodynamic agent.

Tytuł całości: XI Copernican International Young Scientists Conference, 28-30 June, 2017, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 69


86/458


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Siódmiak Tomasz, Sikora Adam, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kaczmarek Halina, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Chitosan-collagen coated magnetic nanoparticles for lipase immobilization : new type of "enzyme friendly" polymer shell crosslinking with squaric acid.

Czasopismo: Catalysts

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 7 no. 1

Opis fizyczny: Art. no. 26 S. 1-14, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/catal

Impact Factor: 3.465

Punktacja MNiSW: 30.000


87/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Klimiec Ewa, Królikowski Bogusław, Chylińska Marta, Machnik Monika.

Tytuł oryginału: Characterization of piezoelectric films of foamed polyethylene obtained by extrusion.

Czasopismo: Journal of Materials Science : Materials in Electronics

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 28 no. 22

Opis fizyczny: S. 16639-16647, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10854

Impact Factor: 2.324

Punktacja MNiSW: 25.000


88/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: New piezoelectric composites based on isotactic polypropylene filled with silicate.

Czasopismo: Journal of Materials Science : Materials in Electronics

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 28 no. 9

Opis fizyczny: S. 6435-6447, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10854

Impact Factor: 2.324

Punktacja MNiSW: 25.000


89/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa, Bajer Dagmara.

Tytuł oryginału: Charakterystyka struktury materiałów przeznaczonych do wytwarzania piezoelektrycznych kompozytów na osnowie polipropylenu.

Tytuł równoległy: Characteristics of the structure of materials designed for the manufacture of piezoelectric composites based on polypropylene.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 62 nr 7-8

Opis fizyczny: S. 539-547, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.14314/polimery

Impact Factor: 0.713

Punktacja MNiSW: 15.000


90/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa.

Tytuł oryginału: Właściwości mechaniczne i morfologia folii piezoelektrycznych na bazie kompozytów z polipropylenu.

Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 23 no. 1

Opis fizyczny: S. 6


91/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Badanie wpływu struktury chemicznej na stabilność termiczną N-halaminowych pochodnych hydantoiny.

Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 23 no. 1

Opis fizyczny: S. 5


92/458


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Siódmiak Tomasz, Sikora Adam, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Chitosan coated magnetic nanoparticles for bioligands binding.

Tytuł całości: EMN Meeting on Smart and Multifunctional Material, August 23-26, 2016, Berlin, Germany, program & abstract.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 32-33


93/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Bajek Anna, Maj Małgorzata, Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Skrobia dialdehydowa oraz pektyna : nowe czynniki sieciujące dla materiałów białkowych.

Tytuł całości: IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 12-13 maja 2016 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2016

Opis fizyczny: S. 49


94/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa.

Tytuł oryginału: Analiza termiczna kompozytów polimerowych przeznaczonych do produkcji folii piezoelektrycznych.

Tytuł całości: Między nami jest chemia, 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 IX 2016 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2016

Opis fizyczny: S. 156


95/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie i właściwości spektroskopowe chitozanu modyfikowanego pochodną hydantoiny.

Tytuł całości: Między nami jest chemia, 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 IX 2016 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2016

Opis fizyczny: S. 150


96/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanocząstki magnetyczne pokryte mieszaniną chitozanu i poli(kwasu akrylowego) dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 80


97/458


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Siódmiak Tomasz, Sikora Adam, Marszałł Michał P., Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Magnetyczne nanocząstki dla immobilizacji biologandów.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 21


98/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Sikora Adam, Ilnicka Anna, Marszałł Michał P., Kaczmarek Halina, Łukaszewicz Jerzy P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synteza nanocząstek magnetytu pokrytych chitozanem, wzbogaconym o grupy aminowe, dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 75


99/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Ilnicka Anna, Kaczmarek Halina, Łukaszewicz Jerzy P., Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Mesoporous carbon materials obtained from polymer coated magnetic nanoparticles as a potential sorbents for NSAIDs.

Tytuł całości: POLYMAT 2016, Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze, June 27-28, 2016.

Adres wydawniczy: Zabrze, Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences : 2016

Opis fizyczny: S. 48


100/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Sikora Adam, Kaczmarek Halina, Kaczmarek-Kędziera Anna, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Synthesis and characterizatio of the magnetite nanoparticles coated with modified chitosan rich of long-distanced amino groups for lipase immobilization.

Tytuł całości: POLYMAT 2016, Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze, June 27-28, 2016.

Adres wydawniczy: Zabrze, Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences : 2016

Opis fizyczny: S. 48


101/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Magnetite nanoparticles coated with chitosan and poly (acrylic acid) blends for biomedical applications.

Tytuł całości: POLYMAT 2016, Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze, June 27-28, 2016.

Adres wydawniczy: Zabrze, Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences : 2016

Opis fizyczny: S. 65


102/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Królikowski Bogusław, Klimiec Ewa.

Tytuł oryginału: X-ray diffraction studies of fillers designed to piezoelectric polyolefine composites.

Tytuł całości: The 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers, MoDeSt 2016, Kraków, Poland, September 4-8, 2016, book of abstracts / eds. Barbara Witkowska-Mocek, Małgorzata Choroś, Hanna Głowala.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Chemii Przemysłowej : 2016

Opis fizyczny: S. 169


103/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Sikora Adam, Kaczmarek Halina, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synteza nanocząstek magnetytu pokrytych chitozanem wzbogaconym o grupy aminowe dla immobilizacji lipazy.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, II Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 15-17 kwietnia 2016 r., zeszyt abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 99


104/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Bajek Anna, Maj Małgorzata, Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Skrobia dialdehydowa oraz pektyna jako czynniki sieciujące dla zastosowań w inżynierii tkankowej.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, II Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 15-17 kwietnia 2016 r., zeszyt abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 102


105/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Sikora Adam, Kaczmarek Halina, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Synthesis of magnetic nanoparticles with surface modified with chitosan and poly(acrylic acid) blends for biomedical application.

Tytuł całości: VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, 15-17 września 2016, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, Uniwersytet Medyczny] : 2016

Opis fizyczny: PP9


106/458


Autorzy: Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Sikora Adam, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek-Kędziera Anna, Ilnicka Anna, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Magnetite nanoperticles coated with aminated chitosan for lipase immobilization.

Tytuł całości: VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, 15-17 września 2016, Lublin.

Adres wydawniczy: [Lublin, Uniwersytet Medyczny] : 2016

Opis fizyczny: P35


107/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Burkowska Aleksandra, Walczak Maciej.

Tytuł oryginału: Wpływ struktury chemicznej N-halaminowych pochodnych hydantoiny na ich właściwości biocydowe.

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 84


108/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Wpływ dodatku N-halaminowej pochodnej spirohydantoiny na przetwórstwo i właściwości użytkowe tworzywa na bazie poli(chlorku winylu).

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 18


109/458


Autorzy: Kaczmarek-Kędziera Anna, Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Kuchnicki Przemysław, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Effect of UV-irradiation on spectral properties of squaraine dye in diluted solutions.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 318

Opis fizyczny: S. 77-89 + Suppl. mater. S. [1-3], il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotochem

Impact Factor: 2.625

Punktacja MNiSW: 25.000


110/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Effect of UV-irradiation on fluorescence of poly(methyl methacrylate) films with photosensitive organic compounds.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 319

Opis fizyczny: S. 18-24, wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotochem

Impact Factor: 2.625

Punktacja MNiSW: 25.000


111/458


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Kaczmarek Halina, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Effect of side substituents on thermal stability of the modified chitosan and its nanocomposites with magnetite.

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 124 no. 3

Opis fizyczny: S. 1267-1280, tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10973

Impact Factor: 1.953

Punktacja MNiSW: 20.000


112/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synthesis of magnetite nanoparticles coated with poly(acrylic acid) by photopolymerization.

Czasopismo: Materials Letters

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 164

Opis fizyczny: S. 464-467 + Suppl. mater. S. [1], wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.matlet

Impact Factor: 2.572

Punktacja MNiSW: 35.000


113/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Metzler Magdalena, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Effect of stabilizer type on the physicochemical properties of poly(acrylic acid)/silver nanocomposites for biomedical applications.

Czasopismo: Polymer Bulletin

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 73 no. 10

Opis fizyczny: S. 2927-2945, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s00289

Impact Factor: 1.430

Punktacja MNiSW: 25.000


114/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Vuković-Kwiatkowska Irena, Moszyński Dariusz, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Surface properties of poly(lactic acid)/polyacrylate semi-interpenetrating networks : effect of UVC radiation.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 131

Opis fizyczny: S. 71-81, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.polymdegradstab

Impact Factor: 3.386

Punktacja MNiSW: 35.000


115/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka nanocząstek magnetytu pokrytych biopolimerami dla immobilizacji bioligandów.

Tytuł całości: BioOrg 2015, I Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 05.12.2015 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydział Technologii Chemicznej. Politechnika Poznańska : 2015

Opis fizyczny: S. 13


116/458


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Bajek Anna, Maj Małgorzata, Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Hydrożele kolagenowo-elastynowe dla inżynierii tkankowej sieciowane skrobią dialdehydową oraz pektyną.

Tytuł całości: BioOrg 2015, I Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 05.12.2015 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydział Technologii Chemicznej. Politechnika Poznańska : 2015

Opis fizyczny: S. 105-107


117/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek Halina, Grodzicki Emil, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Kuchnicki Przemysław, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis and properties of magnetic nanoparticles with polymer for bioligands immobilization.

Tytuł całości: Central European Conference on Regenerative Medicine, CECRM 2015, Bydgoszcz, 14-15 March 2015, conference program.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK : 2015

Opis fizyczny: S. 72


118/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek Halina, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis of magnetite nanoparticles with polymer coating bioligands and chosen NSAIDs drugs for biomedical applications.

Tytuł całości: Colloid and interface sciences for a brighter future, 5th International Colloids Conference, 21-24 June 2015, Amsterdam, the Netherlands : program.

Adres wydawniczy: [S.l.], Elsevier : 2015

Opis fizyczny: [P078]


119/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Właściwości termiczne nowych materiałów biocydowych.

Tytuł całości: II Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Nowe oblicze nauk przyrodniczych", 14 listopad 2015 r.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydział Chemii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2015

Opis fizyczny: S. 101


120/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synteza nanocząstek magnetytu pokrytych polimerami dla zastosowań biomedycznych.

Tytuł całości: III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, 27-28 IV 2015 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2015

Opis fizyczny: K-28


121/458


Autorzy: Vuković-Kwiatkowska Irena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Biodegradacja w osadzie czynnym folii z poli(kwasu mlekowego) i dipentaerytrotylu pentaakrylanu.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 14


122/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Wpływ pochodnych N-halaminowych na właściwości mechaniczne tworzyw z poli(chlorku winylu).

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 31


123/458


Autorzy: Metzler Magdalena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Właściwości nanokompozytów poli(kwasu akrylowego) z nanocząstkami srebra stabilizowanymi związkami siarkoorganicznymi.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 11


124/458


Autorzy: Chylińska Marta, Burkowska Aleksandra, Walczak Maciej, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Właściwości biocydowe N-halaminowych tworzyw na bazie poli(chlorku winylu).

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 85


125/458


Autorzy: Metzler Magdalena, Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanokompozyty srebra na bazie chitozanu szczepionego kwasem akrylowym.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 37


126/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Burkowska-But Aleksandra, Walczak Maciej.

Tytuł oryginału: Właściwości biocydowe tworzyw na bazie PVC z dodatkiem polimeru zawierającego ugrupowanie N-halaminowe.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2015 : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Tempo : 2015

Opis fizyczny: S. 278-281, tab.; streszcz. ang.


127/458


Autorzy: Chylińska Marta, Trojanowski Krystian, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UV na właściwości mechaniczne tworzyw na bazie PVC z dodatkiem tlenku grafitu.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2015 : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Tempo : 2015

Opis fizyczny: S. 274-277, wykr.; streszcz. ang.


128/458


Autorzy: Vuković-Kwiatkowska Irena, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UVC na właściwości powierzchniowe folii z poli(kwasu mlekowego) modyfikowanego fotosieciującymi monomerami akrylanowymi.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 192

Uwagi: W druku błędnie podano wyłącznie nazwisko pierwszego autora.


129/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek Halina, Ilnicka Anna, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka nanocząstek magnetytu pokrytych modyfikowanym chitozanem jako nośników dla immobilizacji bioligandów.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 290


130/458


Autorzy: Vuković-Kwiatkowska Irena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Analiza AFM folii z poli(kwasu mlekowego) modyfikowanego fotosieciującymi monomerami akrylanowymi.

Tytuł całości: Polska chemia w mieście wolności, 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku, 21-25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia / oprac. red. Lech Chmurzyński [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2015

Opis fizyczny: S. 196


131/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Ilnicka Anna, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Magnetic nanoparticles coated with modified chitosan rich of long-distanced amino groups : synthesis, characterization, and lipase immobilization.

Tytuł całości: VII Konwersatorium Chemii Medycznej oraz VIII Sympozjum PTBI, 17-19 września 2015, Lublin.

Adres wydawniczy: Lublin, Perfekta info : 2015

Opis fizyczny: S. 58


132/458


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Siódmiak Tomasz, Ilnicka Anna, Kaczmarek Halina, Łukaszewicz Jerzy P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis of biopolymers coated magnetic nanoparticles and mesoporous carbon materials as a potential sorbents for NSAIDs.

Tytuł całości: VII Konwersatorium Chemii Medycznej oraz VIII Sympozjum PTBI, 17-19 września 2015, Lublin.

Adres wydawniczy: Lublin, Perfekta info : 2015

Opis fizyczny: S. 185


133/458


Autorzy: Vuković-Kwiatkowska Irena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Fotostabilność kompozytów poli(kwasu mlekowego) z poliakrylanami jako nowych materiałów dla przemysłu opakowaniowego.

Tytuł równoległy: The photostability of poly (lactic acid) / polyacrylates composites as new materials for the packaging industry.

Czasopismo: Chemik

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 69 nr 5

Opis fizyczny: S. 95-98, 645-647, wykr.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


134/458


Autorzy: Gniazdowska Justyna, Kaczmarek Halina, Ścigalski Franciszek.

Tytuł oryginału: Właściwości nanokompozytów poliakrylamidu z nanocząstkami srebra lub złota.

Czasopismo: Elastomery

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 19 nr 1

Opis fizyczny: S. 15-22, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


135/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Burkowska-But Aleksandra, Walczak Maciej.

Tytuł oryginału: Novel biocidal N-halamine plastic based on poly(vinyl chloride) : preparation and characteristics.

Czasopismo: Journal of Industrial & Engineering Chemistry

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 28

Opis fizyczny: S. 124-130, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jiec

Impact Factor: 4.179

Punktacja MNiSW: 35.000


136/458


Autorzy: Mucha Maria, Książek Sylwia, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Activation energy of copper-induced thermal degradation of chitosan acetate functional groups.

Czasopismo: Journal of Polymer Engineering

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 35 no. 3

Opis fizyczny: S. 231-239, tab., wykr.

Uwagi: 10.1515/polyeng

Impact Factor: 0.631

Punktacja MNiSW: 15.000


137/458


Autorzy: Metzler Magdalena, Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Preparation and characteristics of nanosilver composite based on chitosan-graft-acrylic acid copolymer.

Czasopismo: Journal of Polymer Research

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 22 no. 8

Opis fizyczny: Art. no. 146 S. 1-10, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10965

Impact Factor: 1.969

Punktacja MNiSW: 25.000


138/458


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Thermal stability of magnetic nanoparticles coated by blends of modified chitosan and poly(quaternary ammonium) salt.

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 119 no. 1

Opis fizyczny: S. 499-506, tab., wykr.

Uwagi: [DOI 2014]

Uwagi: 10.1007/s10973

Impact Factor: 1.781

Punktacja MNiSW: 20.000


139/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanocząstki magnetytu powlekane polimerami do zastosowań biomedycznych. Cz. 1: Otrzymywanie nanocząstek Fe3O4 z powłokami z polisacharydów.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 60 nr 1

Opis fizyczny: S. 12-17, il.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.14314/polimery

Impact Factor: 0.718

Punktacja MNiSW: 15.000


140/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanocząstki magnetytu powlekane polimerami do zastosowań biomedycznych. Cz. 2: Nanocząstki Fe3O4 z powłokami z polimerów syntetycznych.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 60 nr 2

Opis fizyczny: S. 87-94, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.14314/polimery

Impact Factor: 0.718

Punktacja MNiSW: 15.000


141/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Mikuła Edyta.

Tytuł oryginału: Studies of plasma treated styrene-based ionomers.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 60 nr 4

Opis fizyczny: S. 232-241, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.14314/polimery

Impact Factor: 0.718

Punktacja MNiSW: 15.000


142/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Marszałł Michał P., Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synteza nanocząstek magnetytu pokrytych mieszaniną chitozanu i poli [bromku N, N-dimetylo-N-benzylo-N-(etylo metykrylanu) amonu] dla immobilizacji lipazy.

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, 28-30 marca 2014, zeszyt abstraktów / red. Grzegorz Górniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 1


143/458


Autorzy: Metzler Magdalena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Włókna węglowe modyfikowane żywicą epoksydową jako materiał przyszłości.

Tytuł całości: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt. Dokonania naukowe doktorantów, Kraków, 20.04.2013 r., materiały konferencyjne - streszczenia / [oprac. Marcin Kuczera].

Adres wydawniczy: Kraków, Creativetime : 2014

Opis fizyczny: S. 83


144/458


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Marszałł Michał P., Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synthesis of magnetite nanoparticles coated by blends of chitosan and poly (quaternary ammonium) salt for biomedical applications.

Tytuł całości: VI Konwersatorium Chemii Medycznej, 18-20 września 2014, Lublin.

Adres wydawniczy: Lublin, [s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 76


145/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Burkowska Aleksandra, Walczak Maciej.

Tytuł oryginału: Biocydowy granulat polimerowy na bazie PVC dla przemysłu obuwniczego.

Tytuł całości: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 25-27 czerwca 2014, Chomiąża Szlachecka, k. Żnina.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2014

Opis fizyczny: S. 25


146/458


Autorzy: Metzler Magdalena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Właściwości termiczne włókien węglowych modyfikowanych żywicą epoksydową.

Tytuł całości: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 25-27 czerwca 2014, Chomiąża Szlachecka, k. Żnina.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2014

Opis fizyczny: S. 29


147/458


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nowe monomery styrenowe zawierające układ spirohydantoin 2-indanonu i 2-tetralonu i sposób ich wytwarzania : opis patentowy PL 215809.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2014

Opis fizyczny: 4 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


148/458


Autorzy: Vuković-Kwiatkowska Irena, Kaczmarek Halina, Dzwonkowski Janusz.

Tytuł oryginału: Innowacyjne kompozyty poli(kwasu mlekowego) do produkcji folii opakowaniowych.

Tytuł równoległy: Innovative composites of poly(lactic acid) for the production of packaging foils.

Czasopismo: Chemik

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 68 nr 2

Opis fizyczny: S. 11-13, 645-647, tab., wykr.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


149/458


Autorzy: Chylińska Marta, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina, Burkowska Aleksandra, Walczak Maciej, Kosobucki Przemysław.

Tytuł oryginału: Synthesis and biocidal activity of novel N-halamine hydantoin-containing polystyrenes.

Czasopismo: e-Polymers

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 14 no. 1

Opis fizyczny: S. 15-25, tab., wykr.

Uwagi: 10.1515/epoly

Impact Factor: 0.569

Punktacja MNiSW: 15.000


150/458


Autorzy: Długa Aldona, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Characterisation of composites of bacterial cellulose and poly(vinyl alcohol) obtained by different methods.

Czasopismo: Fibres and Textiles in Eastern Europe

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 22 no. 6

Opis fizyczny: S. 69-74, tab., wykr.

Impact Factor: 0.667

Punktacja MNiSW: 20.000


151/458


Autorzy: Mucha Maria, Białas Sylwia, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Effect of nanosilver on the photodegradation of poly(lactic acid).

Czasopismo: Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 131 no. 8

Opis fizyczny: S. 40144-1-8, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/app

Impact Factor: 1.768

Punktacja MNiSW: 25.000


152/458


Autorzy: Gałka Piotr, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Thermogravimetric analysis of thermal stability of poly(methyl methacrylate) films modified with photoinitiators.

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 115 no. 2

Opis fizyczny: S. 1387-1394, tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10973

Impact Factor: 2.042

Punktacja MNiSW: 25.000


153/458


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Siódmiak Tomasz, Sikora Adam, Marszałł Michał P., Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Synthesis of new chitosan coated magnetic nanoparticles with surface modified with long-distanced amino groups as a support for bioligands binding.

Czasopismo: Materials Letters

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 132

Opis fizyczny: S. 63-65, il.

Uwagi: 10.1016/j.matlet

Impact Factor: 2.489

Punktacja MNiSW: 30.000


154/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Metzler Magdalena, Ścigalski Franciszek.

Tytuł oryginału: Photochemical stability of poly(acrylic acid)/silver nanocomposite.

Czasopismo: Materials Letters

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 135

Opis fizyczny: S. 110-114, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.matlet

Impact Factor: 2.489

Punktacja MNiSW: 30.000


155/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Metzler Magdalena.

Tytuł oryginału: The properties of poly (acrylic acid) modified with N-phenylbenzothioamide as potential drug carriers.

Czasopismo: Open Process Chemistry Journal

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 6

Opis fizyczny: S. 1-7, tab., wykr.


156/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Thermal degradation of biocidal organic N-halamines and N-halamine polymers.

Czasopismo: Thermochimica Acta

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 583

Opis fizyczny: S. 32-42, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.tca

Impact Factor: 2.184

Punktacja MNiSW: 25.000


157/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Biocidal plastic containing poly(hydantoin-metyl-p-styrene) and characteristics of its properties.

Tytuł całości: Career in polymers V, workshop, Prague, July 12-13, 2013 Institute of Macromolecular Chemistry AS CR : book of abstracts / chairwoman Hana Studenovská.

Adres wydawniczy: Prague, Institute of Macromolecular Chemistry AS CR : 2013

Opis fizyczny: L-19


158/458


Autorzy: Metzler Magdalena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Thermal and spectroscopic properties of poly(acrylic acid)/silver nanocomposities.

Tytuł całości: Career in polymers V, workshop, Prague, July 12-13, 2013 Institute of Macromolecular Chemistry AS CR : book of abstracts / chairwoman Hana Studenovská.

Adres wydawniczy: Prague, Institute of Macromolecular Chemistry AS CR : 2013

Opis fizyczny: P-3


159/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Burkowska Aleksandra, Walczak Maciej.

Tytuł oryginału: Polimer z ugrupowaniem N-halaminowym jako materiał na nowe tworzywo polimerowe o właściwościach biocydowych.

Tytuł całości: Chemia - tradycja i nowe wyzwania, 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013 : materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2013

Opis fizyczny: S. 482


160/458


Autorzy: Metzler Magdalena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Wpływ rodzaju stabilizatora na właściwości nanokompozytu poli(kwas akrylowy)/nanocząstki srebra.

Tytuł całości: Chemia - tradycja i nowe wyzwania, 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013 : materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2013

Opis fizyczny: S. 460


161/458


Autorzy: Metzler Magdalena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: UV-irradiation of the nanocomposites poly(acrylic acid) with silver nanoparticles.

Tytuł całości: Kompozyty, nauka, przemysł 2013, Pierwsza Ogólnoplska Konferencja Naukowo-Techniczna, 2-3 grudnia 2013, Ustroń-Jaszowiec.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników : 2013

Opis fizyczny: S. 36


162/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Burkowska Aleksandra, Walczak Maciej.

Tytuł oryginału: Nowe tworzywo polimerowe o właściwościach biocydowych zawierające polimer z ugrupowaniem N-halaminowym.

Tytuł całości: Kompozyty, nauka, przemysł 2013, Pierwsza Ogólnoplska Konferencja Naukowo-Techniczna, 2-4 grudnia 2013, Ustroń-Jaszowiec.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników : 2013

Opis fizyczny: S. 32


163/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Kronika Katedry Chemii Ogólnej 1951-1980 / Alina Kamińska ; wstęp Halina Kaczmarek.

Tytuł całości: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, wspomnienia absolwentów : plon trzeciego konkursu ogłoszonego w 2011 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK / oprac. red. Izabela Walczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 19-40, il.


164/458


Autorzy: Vuković-Kwiatkowska Irena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Badanie odporności kompozytów z poli(kwasu mlekowego) i akrylanów na działanie światła słonecznego.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 19-21 czerwca 2013.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2013

Opis fizyczny: S. 32


165/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Burkowska Aleksandra, Walczak Maciej.

Tytuł oryginału: Badanie właściwości biologicznych i termicznych materiałów polistyrenowych zawierających ugrupowanie hydantoinowe.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 19-21 czerwca 2013.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2013

Opis fizyczny: S. 8


166/458


Autorzy: Vuković-Kwiatkowska Irena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Ocena zmian zachodzących w kompozytach z poli(kwasem mlekowym) pod wpływem promieniowania słonecznego.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 19-21 czerwca 2013.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2013

Opis fizyczny: S. 62


167/458


Autorzy: Metzler Magdalena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Wpływ N-fenylobenzotioamidu na proces fotosieciowania poli(kwasu akrylowego).

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 19-21 czerwca 2013.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2013

Opis fizyczny: S. 49


168/458


Autorzy: Ścigalski Franciszek, Kaczmarek Halina, Wolnicka Magdalena.

Tytuł oryginału: Preparation and properties of silver nanoparticles stabilized by mercaptosuccinic acid with a controllable size.

Czasopismo: Advanced Science, Engineering and Medicine

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 5 no. 4

Opis fizyczny: S. 219-223, il., wykr.

Uwagi: 10.1166/asem


169/458


Autorzy: Bajer Dagmara, Kaczmarek Halina, Bajer Krzysztof.

Tytuł oryginału: The structure and properties of different types of starch exposed to UV radiation : a comparative study.

Czasopismo: Carbohydrate Polymers

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 98 no. 1

Opis fizyczny: S. 477-482, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.carbpol

Impact Factor: 3.916

Punktacja MNiSW: 40.000


170/458


Autorzy: Połubok Aleksandra, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Symulacja widm absorpcyjnych azobenzenu i jego pochodnych.

Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 52 nr 5

Opis fizyczny: S. 469-470, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


171/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Nowicki Marek, Vuković-Kwiatkowska Irena, Nowakowska Sylwia.

Tytuł oryginału: Crosslinked blends of poly(lactic acid) and polyacrylates : AFM, DSC and XRD studies.

Czasopismo: Journal of Polymer Research

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 20 no. 3

Opis fizyczny: S. 1-12, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10965

Impact Factor: 1.897

Punktacja MNiSW: 30.000


172/458


Autorzy: Zielińska Agata, Kaczmarek Halina, Świątek Małgorzata.

Tytuł oryginału: Foto- i biodegradacja polistyrenu modyfikowanego trioctanem celulozy.

Tytuł równoległy: Photo- and biodegradation of cellulose triacetate - modified polystyrene.

Czasopismo: Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 92 nr 10

Opis fizyczny: S. 1923-1928, tab., wykr.; streszcz. ang.

Impact Factor: 0.367

Punktacja MNiSW: 15.000


173/458


Autorzy: Vuković-Kwiatkowska Irena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Ocena odporności kompozytów z poli(kwasu mlekowego) i poliakrylanów na symulowane światło słoneczne.

Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 19 no. 3

Opis fizyczny: S. 286-291, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


174/458


Autorzy: Mróz Patrycja, Białas Sylwia, Mucha Maria, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Thermogravimetric and DSC testing of poly(lactic acid) nanocomposites.

Czasopismo: Thermochimica Acta

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 573

Opis fizyczny: S. 186-192, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.tca

Impact Factor: 2.105

Punktacja MNiSW: 25.000


175/458


Autorzy: Wolnicka Magdalena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Effect of UV-irradiation on poly(acrylic acid) / silver nanocomposite.

Tytuł całości: 7th MoDeSt Conference, 2-6 September 2012, Prague, Czech Republik, programme book.

Adres wydawniczy: Prague, Academy of Sciences of the Czech Republik : 2012

Opis fizyczny: S. 101


176/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Synthesis of novel biocidal polymer based on poly(hydantoin-methyl-p-styrene) and characteristics of its properties.

Tytuł całości: 7th MoDeSt Conference, 2-6 September 2012, Prague, Czech Republik, programme book.

Adres wydawniczy: Prague, Academy of Sciences of the Czech Republik : 2012

Opis fizyczny: S. 57


177/458


Autorzy: Wolnicka Magdalena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Stabilność termiczna poli(kwasu akrylowego) z nanocząsteczkami srebra.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 13-15 czerwca 2012.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2012

Opis fizyczny: S. 46


178/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Stabilność termiczna materiałów polistyrenowych zawierających ugrupowanie hydantoinowe.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 13-15 czerwca 2012.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2012

Opis fizyczny: S. 7


179/458


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nowe monomery styrenowe zawierające układ spirohydantoin 2-indanonu i 2-tetralonu i sposób ich wytwarzania.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 40 nr 25

Opis fizyczny: S. 21


180/458


Autorzy: Lewandowska Katarzyna, Dąbrowska Aldona, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Rheological properties of pectin, poly(vinyl alcohol) and their blends in aqueous solutions.

Czasopismo: e-Polymers

Rocznik: 2012

Szczegóły: no. 015

Opis fizyczny: S. 1-13, tab., wykr.

Impact Factor: 0.400

Punktacja MNiSW: 20.000


181/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Vuković-Kwiatkowska Irena.

Tytuł oryginału: Preparation and characterization of interpenetrating networks based on polyacrylates and poly(lactic acid).

Czasopismo: Express Polymer Letters

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 6 no. 1

Opis fizyczny: S. 78-94, il., tab., wykr.

Impact Factor: 2.294

Punktacja MNiSW: 25.000


182/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Gałka Piotr, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Atomic force microscopy studies of poly(methyl methacrylate) doped with photoinitiator.

Czasopismo: Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 123 no. 4

Opis fizyczny: S. 2458-2466

Impact Factor: 1.395

Punktacja MNiSW: 25.000


183/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Chylińska Marta, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Thermal properties of novel polymers based on poly(hydantoin-methyl-p-styrene) and their substrates.

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 110 no. 3

Opis fizyczny: S. 1315-1326, tab., wykr.

Impact Factor: 1.982

Punktacja MNiSW: 25.000


184/458


Autorzy: Chylińska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Aktualny stan wiedzy o biocydowych polimerach na bazie N-halamin.

Tytuł równoległy: Polymeric biocides based on N-halamines : current state-of-the art.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 57 nr 1

Opis fizyczny: S. 3-10, streszcz. ang.

Impact Factor: 0.470

Punktacja MNiSW: 15.000


185/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Ziegler-Borowska Marta, Chylińska Marta, Kowalonek Jolanta, Wolnicka Magdalena.

Tytuł oryginału: Effect of azobenzene derivatives on the photochemical stability of poly(methyl methacrylate) films.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 97 no. 8

Opis fizyczny: S. 1305-1313, tab., wykr.

Impact Factor: 2.770

Punktacja MNiSW: 35.000


186/458


Autorzy: Chylińska Marta, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Novel spirohydantoine-based styrene monomers

Tytuł całości: 5th European Young Investigator Conference, 22-26 June 2011, Frankfurt/Oder (GER) / Słubice (PL), book of abstracts : including scientific program and list of participants

Adres wydawniczy: Erlangen-Nürnberg, Friedrich-Alexander Universität, Adam Mickiewicz University : 2011

Opis fizyczny: S. 56


187/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Gałka Piotr, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Analiza termiczna filmów modyfikowanego poli(metakrylanu metylu).

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2011 : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Stellera.

Adres wydawniczy: Wrocław, Tempo : 2011

Opis fizyczny: S. 625-628, wykr.; streszcz. ang.


188/458


Autorzy: Chylińska Marta, Ziegler-Borowska Marta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nowe polimery zawierające układy N-halogenowanych spirohydantoin o spodziewanej aktywności biologicznej.

Tytuł całości: V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 16-18.06.2011

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2011

Opis fizyczny: S. 10


189/458


Autorzy: Sionkowski Grzegorz, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania nanocząstek srebra.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 39 nr 17

Opis fizyczny: S. 14


190/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Dąbrowska Aldona, Vuković-Kwiatkowska Irena.

Tytuł oryginału: Accelerated weathering of pectin/poly(vinyl alcohol) blends studied by spectroscopic methods.

Czasopismo: Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 122 no. 3

Opis fizyczny: S. 1936-1945, wykr.

Impact Factor: 1.289

Punktacja MNiSW: 25.000


191/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Gałka Piotr.

Tytuł oryginału: Nano-mechanical properties of modified poly(methyl methacrylate) films studied by atomic force microscopy

Czasopismo: Tribology Letters

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 41 no. 3

Opis fizyczny: S. 541-554, tab., wykr.

Impact Factor: 1.582

Punktacja MNiSW: 35.000


192/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Gałka Piotr.

Tytuł oryginału: Nanomechanical properties of modified poly(methyl methacrylate)

Tytuł całości: 4th International Conference on Polymer Behavior, behavior of polymers and polymer-based nanomaterials related to their structure : book of abstracts, Lodz, Poland, 20-23.09.2010

Adres wydawniczy: [Łódź, s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 45


193/458


Autorzy: Dąbrowska Aldona, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Ocena właściwości reologicznych pektyny, poli(alkoholu winylowego) oraz ich mieszaniny

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 17-19 czerwca 2010 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii ; Polskie Towarzystwo Chemiczne].

Adres wydawniczy: [Toruń, s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 53


194/458


Autorzy: Gałka Piotr, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Mikroskopia sił atomowych w badaniach właściwości mechanicznych modyfikowanych filmów poli(metakrylanu metylu).

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 17-19 czerwca 2010 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii ; Polskie Towarzystwo Chemiczne].

Adres wydawniczy: [Toruń, s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 55


195/458


Autorzy: Vuković-Kwiatkowska Irena, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie biodegradowalnych kompozytów na bazie poli(kwasu mlekowego).

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 17-19 czerwca 2010 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii ; Polskie Towarzystwo Chemiczne].

Adres wydawniczy: [Toruń, s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 59


196/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Dąbrowska Aldona.

Tytuł oryginału: Air plasma or UV-irradiation applied to surface modification of pectin/poly(vinyl alcohol) blends.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 257 no. 1

Opis fizyczny: S. 325-331

Impact Factor: 1.795

Punktacja MNiSW: 32.000


197/458


Autorzy: Zawadzki Jerzy, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Thermal treatment of chitosan in various conditions.

Czasopismo: Carbohydrate Polymers

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 80 no. 2

Opis fizyczny: S. 394-400

Impact Factor: 3.463

Punktacja MNiSW: 32.000


198/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Zawadzki Jerzy.

Tytuł oryginału: Chitosan pyrolysis and adsorption properties of chitosan and its carbonizate.

Czasopismo: Carbohydrate Research

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 345 no. 7

Opis fizyczny: S. 941-947

Impact Factor: 1.898

Punktacja MNiSW: 32.000


199/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Studies of pectin/polyvinylpyrrolidone blends exposed to ultraviolet radiation.

Czasopismo: European Polymer Journal

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 46 no. 2

Opis fizyczny: S. 345-353, tab., wykr.

Impact Factor: 2.518

Punktacja MNiSW: 32.000


200/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Gałka Piotr, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Influence of a photoinitiator on the photochemical stability of poly(methyl methacrylate) studied with fourier transform infrared spectroscopy.

Czasopismo: Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 115 no. 3

Opis fizyczny: S. 1598-1607

Impact Factor: 1.240

Punktacja MNiSW: 27.000


201/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Bajer Dagmara.

Tytuł oryginału: Surface properties of poly(vinyl alcohol) with iron(III)chloride before and after UV-irradiation.

Czasopismo: Macromolecular Symposia

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 295 no. 1

Opis fizyczny: S. 114-118, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


202/458


Autorzy: Sionkowski Grzegorz, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Polimery z nanocząsteczkami srebra - wybrane układy : otrzymywanie, właściwości, zastosowania

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 55 nr 7/8

Opis fizyczny: S. 545-551

Punktacja MNiSW: 27.000


203/458


Autorzy: Bajer Dagmara, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Study of the influence OV UV radiation on biodegradable blends based on chitosan and starch.

Czasopismo: Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 15

Opis fizyczny: S. 17-24, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


204/458


Autorzy: Dąbrowska Aldona, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Badanie modyfikacji mieszanin poli(alkohol winylu)/pektyna plazmą powietrza.

Tytuł równoległy: Study of poly(vinyl alcohol)/pectin blends modyfied by air plasma.

Tytuł całości: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem), Łódź, 12-16 września 2009, streszczenia.

Adres wydawniczy: Łódź, [s.n.] : 2009

Opis fizyczny: S. 132


205/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Stabilność fotochemiczna kompleksów poliakryloamidu z poli(kwasem akrylowym).

Tytuł równoległy: Photochemical stability of polyacrylamide/poly(acrylic acid) complexes.

Tytuł całości: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem), Łódź, 12-16 września 2009, streszczenia.

Adres wydawniczy: Łódź, [s.n.] : 2009

Opis fizyczny: S. 143 PC-03-53


206/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Bajer Dagmara.

Tytuł oryginału: Surface properties of poly(vinyl alcohol) with iron chloride (III) before and after UV-irradiation.

Tytuł całości: New frontiers in macromolecular science, from macromolecular concepts of living matter to polymers for better quality of life : 73rd Prague Meetings on Macromolecules, Prague, July 5-9, 2009 : programme booklet.

Adres wydawniczy: [Prague, Institute of Macromolecular Chemistry AS CR] : 2009

Opis fizyczny: S. 153


207/458


Autorzy: Dąbrowska Aldona, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Modification of poly(vinyl alcohol)/pectin blends by air plasma.

Tytuł całości: Polymerfest, 40 years of "Polymer research" at the University of Palermo : in honour of the 60th birthday of Francesco Paolo La Mantia, Palermo, August 30 - September 2, 2009 : proceedings.

Adres wydawniczy: Palermo, Edizioni Fotograf : 2009

Opis fizyczny: S. 211-212, wykr.


208/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Chaberska Hanna.

Tytuł oryginału: AFM and XPS study of UV-irradiated poly(methyl methacrylate) films on glass and aluminum support.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 255 no. 13-14

Opis fizyczny: S. 6729-6735, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.apsusc

Impact Factor: 1.616

Punktacja MNiSW: 20.000


209/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Chemia i natura

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 18 nr 2

Opis fizyczny: S. 21


210/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Olszewski Karol, Gałka Piotr, Wrzyszczyński Andrzej, Janota Henryk.

Tytuł oryginału: Wpływ nowego fotoinicjatora na przebieg reakcji fotochemicznych w poli(chlorku winylu).

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 54 nr 3

Opis fizyczny: S. 202-208, il., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


211/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Felczak Agnieszka, Bajer Dagmara.

Tytuł oryginału: Photooxidative degradation of carboxylated poly(vinyl chloride).

Czasopismo: Polymer Bulletin

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 62 no. 4

Opis fizyczny: S. 503-510, tab., wykr.

Impact Factor: 1.014

Punktacja MNiSW: 15.000


212/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Gałka Piotr, Wrzyszczyński Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ układu fotoinicjującego: 5,7-dijodo-3-pentoksy-6-fluorenon - sól tetrabutyloamoniowa kwasu fenylotiooctowego na fotodegradację poli(metakrylanu metylu).

Tytuł całości: 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 7-11 września 2008, Opole, księga streszczeń / ed. Paweł Dżygiel [et al.].

Adres wydawniczy: Opole, Agencja Reklamowa "MAK" : 2008

Opis fizyczny: S. 76


213/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Gałka Piotr.

Tytuł oryginału: Effect of Irgacure 651 initiator on poly(methyl methacrylate) photostability studied by UV-Vis spectroscopy.

Tytuł całości: Polymers at frontiers of science and technology, the 42nd IUPAC World Polymer Congress MACRO 2008, June 29 - July 4, Taipei / organized by The Polymer Society, Taipei (PST).

Adres wydawniczy: Taipei, National Tsing Hua University : 2008

Opis fizyczny: [2] s.


214/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Felczak Agnieszka, Bajer Dagmara.

Tytuł oryginału: Photooxidative degradation of carboxylated poly(vinyl chloride).

Tytuł całości: Polymers at frontiers of science and technology, the 42nd IUPAC World Polymer Congress MACRO 2008, June 29 - July 4, Taipei / organized by The Polymer Society, Taipei (PST).

Adres wydawniczy: Taipei, National Tsing Hua University : 2008

Opis fizyczny: [2] s.


215/458


Autorzy: Kaczmarek Anna, Gałka Piotr, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Experimental and computational study of the spectroscopic properties of the sulfur-containing photoinitiatiors for PMMA degradation.

Tytuł całości: Polymers at frontiers of science and technology, the 42nd IUPAC World Polymer Congress MACRO 2008, June 29 - July 4, Taipei / organized by The Polymer Society, Taipei (PST).

Adres wydawniczy: Taipei, National Tsing Hua University : 2008

Opis fizyczny: [2] s.


216/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Gałka Piotr.

Tytuł oryginału: Effect of irgacure 651 initiator on poly(methyl methacrylate) photostability studied by UV-Vis spectroscopy.

Czasopismo: Open Process Chemistry Journal

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: S. 8-11, wykr.


217/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Zielińska Agata, Sionkowski Grzegorz, Bajer Krzysztof, Stasiek Andrzej, Dzwonkowski Janusz.

Tytuł oryginału: The resistance of wood fibers-poly(vinyl chloride) composites to UV-irradiation.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 53 nr 1

Opis fizyczny: S. 60-63, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Punktacja MNiSW: 20.000


218/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Bajer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Badanie przebiegu biodegradacji kompozytów poli(chlorek winylu)/celuloza.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 53 nr 9

Opis fizyczny: S. 631-638, il., tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


219/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Felczak Agnieszka, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Studies of photochemical transformations in polystyrene and styrene-maleic anhydride copolymer

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 93 no. 7

Opis fizyczny: S. 1259-1266, tab., wykr.

Impact Factor: 2.320

Punktacja MNiSW: 24.000


220/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Chaberska Hanna.

Tytuł oryginału: The influence of solvent residue, support type and UV-irradiation on surface morphology of poly(methyl methacrylate) films studied by Atomic Force Microscopy.

Czasopismo: Polymer Testing

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 27 no. 6

Opis fizyczny: S. 736-742, il., tab.

Impact Factor: 2.005

Punktacja MNiSW: 24.000


221/458


Autorzy: Gałka Piotr, Kaczmarek Halina, Wrzyszczyński Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ N-4-benzoilofenylosulfonylo-N-metylobenzenosulfonamidu i pozostałości rozpuszczalnika na fotodegradację poli(metakrylanu metalu).

Tytuł równoległy: Effect of N-4-benzoylphenylsulfonyl-N-methylbenzenesulfonamide and solvent residue on photodegradation of poly(methyl methacrylate).

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 133


222/458


Autorzy: Chaberska Hanna, Kaczmarek Halina, Gałka Piotr.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UV na filmy z poli(metakrylanu metylu) na podłożach aluminiowych o różnej chropowatości.

Tytuł równoległy: Effect of UV-irradiation on poly(methyl methacrylate) films on aluminum supports with different roughness.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 133


223/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Zielińska Agata, Sionkowski Grzegorz, Bajer Krzysztof, Stasiek Andrzej, Dzwonkowski Janusz.

Tytuł oryginału: Morfologia kompozytów poli(chlorku winylu) z mączką drzewną.

Tytuł równoległy: Morphology of poly(vinyl chloride) / wood flour composite.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 129


224/458


Autorzy: Nowicki Marek, Czajka Ryszard, Richter Asta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanomechanical measurements of polymers by means of nanoindentation method.

Tytuł całości: IXth International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials (ICFPAM), Cracow, Poland, July 8-12, 2007, book of abstracts / ed. by F. Kajzar [et al.].

Rocznik: 2007

Opis fizyczny: S. 407


225/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Odporność fotochemiczna wybranych preparatów stosowanych w konserwacji zabytków.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2007 / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 264-268, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Kowalonek J., Szalla A.: 6; Kaczmarek H.: 4]

Punktacja MNiSW: 3.000


226/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Gałka Piotr, Wrzyszczyński Andrzej.

Tytuł oryginału: Przemiany fotochemiczne poli(metakrylanu metylu) w obecności dodatku kwasu fenylotiooctowego oraz śladowych pozostałości rozpuszczalnika.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2007 / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 250-254, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Kaczmarek H.: 4; Gałka P.: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


227/458


Autorzy: Szalla Aleksandra, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UV na mieszaniny polimerów rozpuszczalnych w wodzie.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2007 / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 202-206, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Szalla A.: 6; Kaczmarek H.: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


228/458


Autorzy: Chaberska Hanna, Kaczmarek Halina, Bazylak Grzegorz, Gałka Piotr.

Tytuł oryginału: Wpływ rozpuszczalnika na chropowatość PMMA.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2007 / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 447-450, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Kaczmarek H.: 4; Gałka P.: 6]

Punktacja MNiSW: 2.000


229/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Gałka Piotr, Wrzyszczyński Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ wybranego fotoinicjatora polimeryzacji na fotoutlenianie poli(chlorku winylu).

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2007 / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 259-263, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Kowalonek J., Gałka P.: 6; Kaczmarek H.: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


230/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Bajer Krzysztof, Gałka Piotr.

Tytuł oryginału: Effect of UV-irradiation on biodegradable composites of poly(ethylene oxide) and pectin.

Tytuł całości: Natural and artificial ageing of polymers, 3rd European Weathering Symposium, 12th - 14th September 2007, Krakow, Poland / ed. Thomas Reichert.

Adres wydawniczy: Pfinztal, Gesellschaft f ür Umweltsimulation : 2007

Opis fizyczny: S. 71-79, wykr.

Seria: (CEEES Publication ;No. 8)


231/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Manas Sonia, Rihter Christoph.

Tytuł oryginału: The comparision of photodegradation of natural polymers by solar and artificial UV radiation.

Tytuł całości: Natural and artificial ageing of polymers, 3rd European Weathering Symposium, 12th - 14th September 2007, Krakow, Poland / ed. Thomas Reichert.

Adres wydawniczy: Pfinztal, Gesellschaft für Umweltsimulation : 2007

Opis fizyczny: S. 305-314, wykr.

Seria: (CEEES Publication ;No. 8)


232/458


Autorzy: Bajer Krzysztof, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Foto- i biodegradacja poli(chlorku winylu) modyfikowanego celulozą.

Tytuł całości: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, XII Profesorskie Warsztaty Naukowe, Toruń - Bachotek, 4-6 czerwca 2007.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" : 2007

Opis fizyczny: S. 15-17, tab.; streszcz. ang.

Seria: (Zeszyty Naukowe Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu ;Nr specjalny)


233/458


Autorzy: Bajer Krzysztof, Kaczmarek Halina, Dzwonkowski Janusz, Stasiek Andrzej, Ołdak Dagmara.

Tytuł oryginału: Photochemical and thermal stability of degradable PE/paper waste composites obtained by extrusion.

Czasopismo: Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 103 no. 4

Opis fizyczny: S. 2197-2206, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Impact Factor: 1.008

Punktacja MNiSW: 20.000


234/458


Autorzy: Wiśniewski Marcin, Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir, Belin Colette.

Tytuł oryginału: Spectroscopic study of KrF excimer laser treated surface of the thin collagen films.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 188 no. 2-3

Opis fizyczny: S. 192-199, tab., wykr.

Impact Factor: 1.911

Punktacja MNiSW: 20.000


235/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Podgórski Andrzej.

Tytuł oryginału: The effect of UV-irradiation on poly(vinyl alcohol) composites with montmorillonite.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 191 no. 2-3

Opis fizyczny: S. 209-215

Impact Factor: 1.911

Punktacja MNiSW: 20.000


236/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Bajer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Biodegradation of plasticized poly(vinyl chloride)containing cellulose.

Czasopismo: Journal of Polymer Science. B : Polymer physics

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 45

Opis fizyczny: S. 903-919, il., tab., wykr.

Impact Factor: 1.524

Punktacja MNiSW: 20.000


237/458


Autorzy: Chaberska Hanna, Kaczmarek Halina, Bazylak Grzegorz.

Tytuł oryginału: Przeżywalność fibroblastów 3T3 na powierzchni poli(metakrylanu metylu) modyfikowanego promieniowaniem UV.

Czasopismo: Polimery w Medycynie

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 37 nr 3

Opis fizyczny: S. 13-19

Punktacja MNiSW: 4.000


238/458


Autorzy: Bajer Krzysztof, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych. Cz. 2 : Techniki eksperymentalne.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 52 nr 1

Opis fizyczny: S. 13-18, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.376

Punktacja MNiSW: 15.000


239/458


Autorzy: Wiśniewski Marcin, Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania laserowego na cienkie błony kolagenowe. Cz. 1: Mechanizm tworzenia struktury "mikropianki" i ablacja powierzchni kolagenu.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 52 nr 4

Opis fizyczny: S. 259-267, il., tab. wykr.

Impact Factor: 1.376

Punktacja MNiSW: 15.000


240/458


Autorzy: Wiśniewski Marcin, Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania laserowego na cienkie błony kolagenowe. Cz. 2: Badania spektroskopowe struktury "mikropianki" kolagenowej.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 52 nr 7/8

Opis fizyczny: S. 571-578, wykr.

Impact Factor: 1.376

Punktacja MNiSW: 15.000


241/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Bajer Krzysztof, Gałka Piotr, Kotnowska Barbara.

Tytuł oryginału: Photodegradation studies of novel biodegradable blends based on poly(ethylene oxide) and pectin.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 92 no. 11

Opis fizyczny: S. 2058-2069, wykr.

Impact Factor: 2.073

Punktacja MNiSW: 24.000


242/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Podgórski Andrzej.

Tytuł oryginału: Photochemical and thermal behaviours of poly(vinyl alcohol)/graphite oxide composites.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 92 no. 6

Opis fizyczny: S. 939-946, wykr.

Impact Factor: 2.073

Punktacja MNiSW: 24.000


243/458


Autorzy: Ołdak Dagmara, Bajer Krzysztof, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Photo- and biodegradation of polyethylene, cellulose and their blends studied by ATR-FTIR spectroscopy.

Tytuł całości: Advanced Polymeric Materials (APM-2006), 20th Bratislava International Conference on Macromolecules, Bratislava, Slovakia, June 11-15, 2006 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Bratislava, Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, Slovak Chemical Society : 2006

Opis fizyczny: S. 184


244/458


Autorzy: Podgórski Andrzej, Kaczmarek Halina, Bajer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Morfology and properties of poly(vinyl chloride)/poly(vinyl alcohol) blends.

Tytuł całości: Advanced Polymeric Materials (APM-2006), 20th Bratislava International Conference on Macromolecules, Bratislava, Slovakia, June 11-15, 2006 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Bratislava, Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences : 2006

Opis fizyczny: S. 201

Uwagi: Bibliogr.


245/458


Autorzy: Bajer Krzysztof, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: The effect of preparation method on properties and biodegradation of PVC/cellulose composities

Tytuł całości: Advanced Polymeric Materials (APM-2006), 20th Bratislava International Conference on Macromolecules, Bratislava, Slovakia, June 11-15, 2006 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Bratislava, Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences : 2006

Opis fizyczny: S. 181


246/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: The influence of KrF excimer laser irradiation on the surface of collagen and collagen/PVP films.

Tytuł całości: The 9th International Conference on Solar Energy and Applied Photochemistry SOLAR' 06 and the 6th International Training Workshop on Environmental Photochemistry ENPHO' 06, 23-27 January 2006, Cairo, Egypt, book of abstracts / ed.: M.S.A. Abdel-Mottaleb.

Adres wydawniczy: Cairo : 2006

Opis fizyczny: S. 107-108


247/458


Autorzy: Bajer Krzysztof, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Właściwości mieszanin poli(chlorku winylu) z celulozą.

Tytuł całości: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006 / [zespół red. Jacek Namieśnik et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Politechnika Gdańska. Wydział Chemii : 2006

Opis fizyczny: S. 116 S4-P3


248/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Maciejewski Kamil, Bajer Krzysztof, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja mas celulozowych w zależności od ich pochodzenia.

Tytuł całości: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006 / [zespół red. Jacek Namieśnik et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Politechnika Gdańska. Wydział Chemii : 2006

Opis fizyczny: S. 116 S4-P4


249/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Chaberska Hanna.

Tytuł oryginału: The influence of UV-irradiation and support type on surface properties of poly(methyl methacrylate) thin films.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 252 no. 23

Opis fizyczny: S. 8185-8192, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.apsusc

Impact Factor: 1.436

Punktacja MNiSW: 20.000


250/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Wiśniewski Marcin, Kaczmarek Halina, Skopińska Joanna, Chevallier Pascale, Mantovani Diego, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on surface composition of collagen/PVP blended films.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 253 no. 4

Opis fizyczny: S. 1970-1977, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.apsusc

Impact Factor: 1.436

Punktacja MNiSW: 20.000


251/458


Autorzy: Wiśniewski Marcin, Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej do pomiarów właściwości powierzchniowych biomateriałów poddanych działaniu promieniowania laserowego.

Czasopismo: Elektronika

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 47 nr 5

Opis fizyczny: S. 33-36, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


252/458


Autorzy: Wiśniewski Marcin, Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: The influence of KrF excimer laser irradiation on the surface of collagen and collagen/PVP films.

Czasopismo: International Journal of Photoenergy

Rocznik: 2006

Szczegóły: ID 35126

Opis fizyczny: S. 1-7, il.

Uwagi: 10.1155/IJP

Impact Factor: 0.948

Punktacja MNiSW: 20.000


253/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Photochemical transformation in poly(acrylic acid)/poly(ethylene oxide) complexes.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 180 no. 1/2

Opis fizyczny: S. 46-53, wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotochem

Impact Factor: 2.098

Punktacja MNiSW: 20.000


254/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Bajer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych. Cz. 1 : Podstawowe definicje i metody oceny biodegradacji polimerów w różnych środowiskach.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 51 nr 10

Opis fizyczny: S. 716-721, il., tab.

Impact Factor: 1.137

Punktacja MNiSW: 15.000


255/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Ołdak Dagmara.

Tytuł oryginału: The effect of UV-irradiation on composting of polyethylene modified by cellulose.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 91 no. 10

Opis fizyczny: S. 2282-2291, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.polymdegradstab

Impact Factor: 2.174

Punktacja MNiSW: 24.000


256/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on the surface of chitosan films.

Czasopismo: Surface Science

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 600 no. 18

Opis fizyczny: S. 3775-3779, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.susc

Impact Factor: 1.880

Punktacja MNiSW: 24.000


257/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on collagen/elastin blends.

Tytuł całości: 26th Meeting of Polymer Degradation Discussion Group Degradation and Stabilisation of Polymers and Nanocomposites, August 31-September 2, 2005, Birmingham, United Kingdom, finale programme.

Adres wydawniczy: Birmingham, University of Sussex : 2005

Opis fizyczny: S. P4

Uwagi: Bibliogr.


258/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Study of photo-oxidation of PEO in the bulk and on the surface.

Tytuł całości: 26th Meeting of Polymer Degradation Discussion Group Degradation and Stabilisation of Polymers and Nanocomposites, August 31-September 2, 2005, Birmingham, United Kingdom : finale programme.

Adres wydawniczy: Birmingham, University of Sussex : 2005

Opis fizyczny: P5


259/458


Autorzy: Szalla Aleksandra, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on poly(acrylic acid)/poly(ethylene oxide) complexes

Tytuł całości: Current and future trends in polymeric materials, 23rd Discussion Conference of P.M.M., Prague, 26-30 June 2005 : programme booklet

Adres wydawniczy: Prague, Institute of Macromolecular Chemistry. Academy of Sciences of the Czech Republic : 2005

Opis fizyczny: PC 40


260/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Modification of polymers for the purpose of obtaining degradable plastics.

Tytuł całości: Current topics in polymer research / ed.: Robert K. Bregg.

Adres wydawniczy: New York, Nova Science Publishers : 2005

Opis fizyczny: S. 71-124, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 12.000


261/458


Autorzy: Wiśniewski Marcin, Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: Surface properities of KrF laser irradiated collagen films [0-06].

Tytuł całości: European Young Investigator Conference 2005, June 7-12, 2005 Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno, Poland.

Adres wydawniczy: Gniezno, Adam Mickiewicz University : 2005

Opis fizyczny: S. 23


262/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Postępy w badaniach fotodegradacji polimerów.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, praca zbiorowa / pod red. Danuty Żuchowskiej i Ryszarda Stellera.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2005

Opis fizyczny: S. 157-160, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


263/458


Autorzy: Bajer Krzysztof, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Wpływ działania promieniowania UV na mieszaniny poli(chlorku winylu) z celulozą.

Tytuł całości: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005, materiały zjazdowe / [zespół red. Bohdan Skalski et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, PUH Betagraf : 2005

Opis fizyczny: S4-P33


264/458


Autorzy: Podgórski Andrzej, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UV na właściwości kompozytu poli(alkohol winylu)/grafit modyfikowany.

Tytuł całości: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005, materiały zjazdowe / [zespół red. Bohdan Skalski et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, PUH Betagraf : 2005

Opis fizyczny: S4-P32


265/458


Autorzy: Bajer Krzysztof, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Podgórski Andrzej.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja poli(tlenku etylenu) w obecności FeCl3.

Tytuł całości: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005, materiały zjazdowe / [zespół red. Bohdan Skalski et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, PUH Betagraf : 2005

Opis fizyczny: S4-P34


266/458


Autorzy: Ołdak Dagmara, Kaczmarek Halina, Buffeteau Thierry, Sourisseau Claude.

Tytuł oryginału: Photo- and bio-degradation processes in polyethylene, cellulose and their blends studied by ATR-FTIR and Raman spectroscopies.

Czasopismo: Journal of Materials Science

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 40 no. 16

Opis fizyczny: S. 4189-4198, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.1007/s10853

Impact Factor: 0.901

Punktacja MNiSW: 20.000


267/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Podgórski Andrzej, Bajer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Photochemical reactions in poly(vinyl chloride)/poly(vinylalcohol) blends.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 171 no. 2

Opis fizyczny: S. 187-195, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotochem

Impact Factor: 2.286

Punktacja MNiSW: 20.000


268/458


Autorzy: Gorb Leonid, Kaczmarek Halina, Gorb Anastasiya, Sadlej Andrzej J., Leszczyński Jerzy.

Tytuł oryginału: Thermodynamics and kinetics of intramolecular proton transfer in guanine : post Hartree-Fock study.

Czasopismo: Journal of Physical Chemistry. B

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 109 no. 28

Opis fizyczny: S. 13770-13776, tab., wykr.

Uwagi: 10.1021/jp

Impact Factor: 4.033

Punktacja MNiSW: 24.000


269/458


Autorzy: Habermehl Jason, Skopińska Joanna, Boccafoschi Francesca, Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Laroche Gaétan, Mantovani Diego.

Tytuł oryginału: Preparation of ready-to-use, stockable and reconstituted collagen.

Czasopismo: Macromolecular Bioscience

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 5 no. 9

Opis fizyczny: S. 821-828, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/mabi

Impact Factor: 1.891

Punktacja MNiSW: 24.000


270/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Ołdak Dagmara, Malanowski Przemysław, Chaberska Hanna.

Tytuł oryginału: Effect of short wavelength UV-irradiation on ageing of polypropylene/cellulose compositions.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 88 no. 2

Opis fizyczny: S. 189-198, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.polymdegradstab

Impact Factor: 1.749

Punktacja MNiSW: 24.000


271/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Bajer Krzysztof, Podgórski Andrzej.

Tytuł oryginału: Properties of poly(vinyl chloride) modified by cellulose.

Czasopismo: Polymer Journal

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 37 no. 5

Opis fizyczny: S. 340-349, tab., wykr.

Uwagi: 10.1295/polymj

Impact Factor: 1.175

Punktacja MNiSW: 20.000


272/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: Surface properties of laser irradiated collagen films.

Tytuł całości: Biophotonics, from fundamental principles to health environment. Security and defence applications, September 29-October 9, 2004, Ottawa, Ontario, Canada.

Adres wydawniczy: Ottawa, University of Toronto : 2004

Opis fizyczny: S. [1]

Uwagi: Bibliogr.


273/458


Autorzy: Habermehl Jason, Skopińska Joanna, Boccafoschi Francesca, Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Laroche Gaétan, Mantovani Diego.

Tytuł oryginału: Collagen-based scaffold for vascular tissue engineering : influences of the method of preparation on performances.

Tytuł całości: Polymer biomaterials, biomimetic amd bioanalogous systems : 43rd Microsymposium of P.M.M., Prague, 11-15 July 2004 : programme booklet.

Adres wydawniczy: Prague, Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic : 2004

Opis fizyczny: S. 1-22, il., tab., wykr.


274/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Bajer Krzysztof, Ołdak Dagmara.

Tytuł oryginału: Biodegradation of poly(vinyl chloride)/cellulose compositions.

Tytuł całości: World Polymer Congress MACRO-2004, 40th IUPAC International Symposium on Macromolecules, July 4-9, Paris, France.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2004

Opis fizyczny: 2 s., il., tab.


275/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Environmentally friendly plastic food-packaging.

Tytuł całości: World Polymer Congress MACRO-2004, 40th IUPAC International Symposium on Macromolecules, July 4-9, Paris, France.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2004

Opis fizyczny: 2 s., il., wykr.


276/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Chaberska Hanna, Podgórski Andrzej.

Tytuł oryginału: Surface modification of poly(methyl methacrylate).

Tytuł całości: World Polymer Congress MACRO-2004, 40th IUPAC International Symposium on Macromolecules, July 4-9, Paris, France.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2004

Opis fizyczny: 2 s., il., tab., wykr.


277/458


Autorzy: Ołdak Dagmara, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Badania właściwości mechanicznych polietylenu modyfikowanego celulozą.

Tytuł całości: XLVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 12-17. IX. 2004, materiały zjazdowe. T. 3.

Adres wydawniczy: [Wrocław, s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 973


278/458


Autorzy: Chaberska Hanna, Kaczmarek Halina, Zagorski Dmitri.

Tytuł oryginału: Modyfikacja powierzchniowa folii z poli(tereftalanu etylenu).

Tytuł całości: XLVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 12-17. IX. 2004, materiały zjazdowe. T. 3.

Adres wydawniczy: [Wrocław, s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 943


279/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Opakowania żywności z tworzyw sztucznych : aktualne trendy.

Tytuł całości: XLVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 12-17. IX. 2004, materiały zjazdowe. T. 3.

Adres wydawniczy: [Wrocław, s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 927


280/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra, Świątek Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wpływ małej dawki promieniowania γ na stabilność fotochemiczną polimerów.

Tytuł całości: XLVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 12-17. IX. 2004, materiały zjazdowe. T. 3.

Adres wydawniczy: [Wrocław, s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 963


281/458


Autorzy: Podgórski Andrzej, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UV na stabilność termiczną mieszanin poli(chlorku winylu) z poli(alkoholem winylu).

Tytuł całości: XLVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 12-17. IX. 2004, materiały zjazdowe. T. 3.

Adres wydawniczy: [Wrocław, s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 988


282/458


Autorzy: Bajer Krzysztof, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Badanie efektów kompostowania poli(chlorku winylu) modyfikowanego celulozą.

Tytuł całości: XLVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 12-17. IX. 2004, materiały zjazdowe. T. 3.

Adres wydawniczy: [Wrocław, s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 937


283/458


Autorzy: Chaberska Hanna, Kaczmarek Halina, Zagorski D. L..

Tytuł oryginału: Surface modification of poly(ethylene terephthalate) studied by ATR-FTIR, SEM and contact angle measurements.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 3 part 3

Opis fizyczny: S. 999-1002, il., tab., wykr.

Uwagi: Preliminary reports presented during XLVII Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, 12-17 September 2004, Wrocław, Poland.


284/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Klusek Zbigniew, Pierzgalski Sebastian, Datta Santu.

Tytuł oryginału: Studies of photooxidative degradation of poly(vinyl chloride)/poly(ethylene oxide) blends.

Czasopismo: Journal of Polymer Science. B : Polymer physics

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 42 no. 4

Opis fizyczny: S. 585-602, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/polb

Impact Factor: 1.391

Punktacja MNiSW: 12.000


285/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Podgórski Andrzej.

Tytuł oryginału: Photostability of poly(vinyl chloride)/poly(vinyl alcohol) blends.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 416

Opis fizyczny: S. 223-228, wykr.

Impact Factor: 0.529

Punktacja MNiSW: 10.000


286/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Bajer Krzysztof.

Tytuł oryginału: The influence of UV-irradiation on polystyrene modified by poly(vinyl acetate).

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 417

Opis fizyczny: S. 485-490, tab., wykr.

Impact Factor: 0.529

Punktacja MNiSW: 10.000


287/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Atomic force microscopy in polymer studies.

Czasopismo: Nonlinear Optics, Quantum Optics : concepts in modern optics

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 32

Opis fizyczny: S. 201-209


288/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Świątek Małgorzata, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Modification of polystyrene and poly(vinyl chloride) for the purpose of obtaining packaging materials degradable in the natural environment.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 83 no. 1

Opis fizyczny: S. 35-45, tab., wykr.

Impact Factor: 1.685

Punktacja MNiSW: 16.000


289/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Kowalonek Jolanta, Skopińska Joanna.

Tytuł oryginału: Surface characteristics of UV-irradiated collagen/PVP blended films.

Czasopismo: Surface Science

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 566-568

Opis fizyczny: S. 608-612, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.susc

Impact Factor: 2.168

Punktacja MNiSW: 20.000


290/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Szalla Aleksandra, Chaberska Hanna, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Changes of surface morphology in UV-irradiated poly(acrylic acid)/poly(ethylene oxide) blends.

Czasopismo: Surface Science

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 566-568

Opis fizyczny: S. 560-565, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.susc

Impact Factor: 2.168

Punktacja MNiSW: 20.000


291/458


Autorzy: Vicini Silvia, Princi Elisabetta, Luciano Giorgio, Franceschi Enrico, Pedemonte Enrico, Ołdak Dagmara, Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Thermal analysis and characterisation of cellulose oxidised with sodium methaperiodate.

Czasopismo: Thermochimica Acta

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 418

Opis fizyczny: S. 123-130, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.tca

Impact Factor: 1.161

Punktacja MNiSW: 12.000


292/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Photochemical stability of collagen/poly (ethylene glycol) blends.

Tytuł całości: 42nd Microsymposium, degradation, stabilization and recycling of polymers, Prague, 14-17 July, 2003.

Adres wydawniczy: Prague, Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic : 2003

Opis fizyczny: S. P 04


293/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Thermal degradation of UV-irradiated polly(vinyl chloride) containing metal salts.

Tytuł całości: 42nd Microsymposium, degradation, stabilization and recycling of polymers, Prague, 14-17 July, 2003.

Adres wydawniczy: Prague, Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic : 2003

Opis fizyczny: S. P 18


294/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kowal A..

Tytuł oryginału: Surface morphology of poly(vinyl chloride) modified by inorganic salts.

Tytuł całości: Application in electrochemistry, biology, medicine and polymer science, Workshop on SPM, February 6th-9th 2003, Cracow (Poland), Rusbachy (Slovak Republic).

Adres wydawniczy: Kraków, Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS : 2003

Opis fizyczny: S. 40


295/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Surface states of UV-irradiationcollagen/PVP blended films.

Tytuł całości: ECOSS 22, 22nd European Conference on Surface Science, Praha, Czech Republic, September 7-12, 2003 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2003

Opis fizyczny: [2] s., il.


296/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Szalla Aleksandra, Chaberska Hanna, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Changes of surface morphology in UV-irradiated poly(acrylic acid)/poly(ethylene oxide) blends.

Tytuł całości: ECOSS 22, 22nd European Conference on Surface Science, Praha, Czech Republic, September 7-12, 2003 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2003

Opis fizyczny: [2] s., il.

Uwagi: Bibliogr.


297/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Atomic force microscopy studies of modified poly(vinyl chloride).

Tytuł całości: ECOSS 22, 22nd European Conference on Surface Science, Praha, Czech Republic, September 7-12, 2003 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2003

Opis fizyczny: [2] s., il.


298/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain.

Tytuł oryginału: The influence of poly(vinyl pyrrolidone) on flourescence of collagen.

Tytuł całości: European Science Foundation, Ultra School on "Ultrafast processes in photochemistry and photobiology", 25-30 August, 2003, Toruń, Poland : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 73

Uwagi: Bibliogr.


299/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain.

Tytuł oryginału: The influence of synthetic on photochemical stability of collagen.

Tytuł całości: Europolymer Congress 2003, Stockholm, Sweden, June 23-27, 2003 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Stockholm, Royal Institute of Technology : 2003

Opis fizyczny: S. [1-2], wykr.

Uwagi: Bibliogr.


300/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Fotostabilizacja polimerów.

Tytuł całości: Fotochemia polimerów, teoria i zastosowanie : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Pączkowskiego

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 253-271, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


301/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja polimerów.

Tytuł całości: Fotochemia polimerów, teoria i zastosowanie : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Pączkowskiego

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 169-225, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 3.000


302/458


Autorzy: Nowicki Marek, Susła Bronisław, Kaczmarek Halina, Richter Asta.

Tytuł oryginału: Zastosowanie nanoindentacji do badań właściwości mechanicznych polimerów.

Tytuł całości: II Poznańskie Sympozjum Polimerowe, 27.03.2003.

Adres wydawniczy: [Poznań], Politechnika Poznańska : 2003

Opis fizyczny: 1 s.


303/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: ECO-PAC i PACK-TECH : programy naukowe Unii Europejskiej na temat ekologicznych technologii opakowań żywności.

Tytuł całości: II Środkowo-Europejska Konferencja "Recykling materiałów polimerowych, nauka - przemysł", konferencja szkoleniowa, 12-14 listopad 2003. Blok V : Problemy utylizacji tworzyw sztucznych w krajach Europy Środkowej / red. B. Królikowski, E. Frank.

Adres wydawniczy: Toruń, METALCHEM, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: [6] s.


304/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Atomic force microscopy in polymer studies.

Tytuł całości: NATO Advanced Research Workshop Smart and Functional Organic Materials, Bucharest, Romania, 10-15 June 2003, abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2003

Opis fizyczny: S. 31


305/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Podgórski Andrzej.

Tytuł oryginału: Photostability of poly(vinyl chloride)/poly(vinyl alcohol) blends.

Tytuł całości: Seventh International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials, a Conference on Advanced Materials, Emerging and Transferring New Technologies, Bucharest, Romania 10-15 June 2003 : abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2003

Opis fizyczny: S. 96


306/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: The influence of UV - irradiation on polystyrene modified by poly(vinyl acetate).

Tytuł całości: Seventh International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials, a Conference on Advanced Materials, Emerging and Transferring New Technologies, Bucharest, Romania 10-15 June 2003 : abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2003

Opis fizyczny: S. 95


307/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Chaberska Hanna.

Tytuł oryginału: Recycling of plastics in Toruń.

Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 5 no. 4

Opis fizyczny: S. 73-77, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000


308/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Czajka Ryszard, Nowicki Marek, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Badania polimerów z wykorzystaniem metody mikroskopii sił atomowych (AFM). Cz. 2 : Badanie przebiegu reakcji chemicznych i procesów fizycznych.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 48 nr 2

Opis fizyczny: S. 91-99, il., wykr., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.474

Punktacja MNiSW: 8.000


309/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Ołdak Dagmara.

Tytuł oryginału: The influence of UV-irradiation on poly(vinyl chloride) modified by iron and cobalt chlorides.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 79 no. 2

Opis fizyczny: S. 231-240, il., tab., wykr.

Impact Factor: 1.405

Punktacja MNiSW: 12.000


310/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Ołdak Dagmara, Podgórski Andrzej.

Tytuł oryginału: Photochemical properties of polyethylene modified by low-molecular organic compounds.

Czasopismo: Polymer Journal

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 35 no. 8

Opis fizyczny: S. 634-639, wykr.

Uwagi: 10.1295/polymj

Impact Factor: 0.887

Punktacja MNiSW: 10.000


311/458


Autorzy: Nowicki Marek, Richter Asta, Wolf Bodo, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Nanoscale mechanical properties of polymers irradiated by UV.

Czasopismo: Polymer

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 44

Opis fizyczny: S. 6599-6606, il., tab., wykr.

Impact Factor: 2.340

Punktacja MNiSW: 20.000


312/458


Autorzy: Nowicki Marek, Kaczmarek Halina, Wolf Bodo, Richter Asta.

Tytuł oryginału: Nanoscale mechanical properties of polymers irradiated by UV.

Tytuł całości: 3. Workshop Rasterkraftmikroskopie in der Werkstoffwissenschaft, 28. Februar - 1. März 2002, Berlin an der Bundesanstalt für Materialforschung und- prüfung (BAM) : programm und abstracts.

Adres wydawniczy: [Berlin, s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 12


313/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Świątek Małgorzata, Ołdak Dagmara.

Tytuł oryginału: The influence of UV-radiation on biodegradability of modified polystyrene.

Tytuł całości: 7th World Conference on Biodegradable Polymers & Plastics, Tirrenia (Pisa), Italy, June 4-8, 2002, abstracts & program booklet.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 127


314/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Ultraviolet irradiation of synthetic polymer/collagen blends : preliminary results of atomic force microscopy.

Tytuł całości: Advanced Materials for Biomedical Applications, 41st Annual Conference of Metallurgists of CIM, August 11-14, 2002, Montréal, Québec, Canada / ed. D. Mantovani.

Adres wydawniczy: Sante-Foy, Laval University : 2002

Opis fizyczny: S. 27-39, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


315/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Photoageing of collagen.

Tytuł całości: International Summer School for Postdoctoral Scientists and Advanced Students, island of spetses (Greece), August 18th - 30th, 2002 : poster abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 97


316/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Świątek Małgorzata, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Photochemical stability of collagen/poly (vinyl alcohol) blends.

Tytuł całości: International Workshop on Advanced Frontiers in Polymer Science (AFPS 2002), benedettine conference hall S. Paolo a Ripa d'Arno 16, 56125, Pisa, Italy, September 11-13, 2002.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 89

Uwagi: Bibliogr.


317/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Świątek Małgorzata, Ołdak Dagmara.

Tytuł oryginału: Acceleration of PS degradability.

Tytuł całości: International Workshop on Advanced Frontiers in Polymer Science (AFPS 2002), benedettine conference hall S. Paolo a Ripa d'Arno 16, 56125, Pisa, Italy, September 11-13, 2002.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 90


318/458


Autorzy: Szalla Aleksandra, Świątek Małgorzata, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Fotodegradation of poly(acrylic acid)/poly(ethylene oxide) complexes.

Tytuł całości: International Workshop on Advanced Frontiers in Polymer Science (AFPS 2002), benedettine conference hall S. Paolo a Ripa d'Arno 16, 56125, Pisa, Italy, September 11-13, 2002.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 91


319/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Pedemonte Enrico, Vicini Silvia.

Tytuł oryginału: Mechanical properties of collagen/ poly(vinyl pyrrolidone) blends.

Tytuł całości: Polydays 2002, Berlin, September 30 - October 02, 2002 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Berlin, BVP : 2002

Opis fizyczny: S. P 6.2

Uwagi: Bibliogr.


320/458


Autorzy: Chaberska Hanna, Kaczmarek Halina, Ołdak Dagmara.

Tytuł oryginału: Recykling tworzyw sztucznych w Toruniu.

Tytuł całości: Recykling tworzyw sztucznych 2002, III międzynarodowa konferencja naukowa, 16-20 września 2002, Jesenik, Czechy / [red. wyd. Marek Kozłowski].

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2002

Opis fizyczny: S. 115

Seria: (Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej ;63)
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje ;10)


321/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Zagorski D. L., Świątek Małgorzata.

Tytuł oryginału: AFM investigation of poly(vinyl chloride)/poly(vinyl acetate) blends.

Tytuł całości: Scanning Probe Microscopy - 2002, proceedings, Nizhny Novgorod, March 3 - 6. 2002.

Adres wydawniczy: [S.l.], Institute for Physics of Microstructures RAS : 2002

Opis fizyczny: S. 214-216, il.

Uwagi: Bibliogr.


322/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Ołdak Dagmara.

Tytuł oryginału: The influence of UV-irradiation on poly(vinyl chloride) modified by iron and cobalt salts.

Tytuł całości: Second International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilisation MoDeSt 2002, 30 June - 4 July, 2002, Budapest, Hungary.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2002

Opis fizyczny: 1 s.


323/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Photochemical stability of collagen/poly(vinyl pyrrolidone) blends.

Tytuł całości: Second International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilisation MoDeSt 2002, 30 June - 4 July, 2002, Budapest, Hungary.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. [1]


324/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Zagorski Dmitri, Świątek Małgorzata.

Tytuł oryginału: Photodegradation of poly(vinyl chloride)/poly(vinyl acetate) blends.

Tytuł całości: Second International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilisation MoDeSt 2002, 30 June - 4 July, 2002, Budapest, Hungary.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2002

Opis fizyczny: 1 s.


325/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Badanie fotodegradacji mieszaniny poli(tlenku etylenu) z poli(chlorkiem winylu) metodami termicznymi.

Tytuł całości: VIII Krajowe Seminarium im Prof. St. Bretsznajdera z udziałem gości zagranicznych, materiały seminaryjne, Płock, 19-20 września 2002.

Adres wydawniczy: [Płock, Politechnika Warszawska. Instytut Chemii] : 2002

Opis fizyczny: S. 428-432, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


326/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Ołdak Dagmara, Chaberska Hanna.

Tytuł oryginału: Analiza termiczna poli(chlorku winylu) modyfikowanego poli(octanem winylu).

Tytuł całości: VIII Krajowe Seminarium im Prof. St. Bretsznajdera z udziałem gości zagranicznych, materiały seminaryjne, Płock, 19-20 września 2002.

Adres wydawniczy: [Płock, Politechnika Warszawska. Instytut Chemii] : 2002

Opis fizyczny: S. 422-427, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


327/458


Autorzy: Ołdak Dagmara, Kaczmarek Halina, Bajer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Mikroskopowe badanie morfologii mieszaniny polipropylenu z celulozą poddanej bio- i fotodegradacji.

Tytuł całości: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13 września, Kraków 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji.

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Vacat : 2002

Opis fizyczny: S. 660, il.


328/458


Autorzy: Szalla Aleksandra, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Podgórski Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UV na kompleksy polimerowe.

Tytuł całości: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13 września, Kraków 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji.

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Vacat : 2002

Opis fizyczny: S. 682


329/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Klusek Zbigniew, Pierzgalski Sebastian, Datta Santu.

Tytuł oryginału: Zastosowanie mikroskopii sił atomowych w badaniach fotodegradacji mieszaniny poli(tlenku etylenu) z poli(chlorkiem winylu).

Tytuł całości: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13 września, Kraków 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji.

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Vacat : 2002

Opis fizyczny: S. 645, il.


330/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Świątek Małgorzata, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Współczene aspekty badania degradacji polimerów.

Tytuł całości: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13 września, Kraków 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji.

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Vacat : 2002

Opis fizyczny: S. 589


331/458


Autorzy: Vicini Silvia, Princi Elisabetta, Luciano Giorgio, Franceschi Enrico, Pedemonte Enrico, Ołdak Dagmara, Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Thermal analysis and characterisation of cellulose oxidated with sodium methaperiodate.

Tytuł całości: XXIV National meeting of calorimetry, thermal analysis and chemical thermodynamics, material science, environment, life science, cultural heritage, Catania, Sicily, Italy, December 15-18, 2002.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2002

Opis fizyczny: 1 s.


332/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Ołdak Dagmara, Bajer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Mikroskopowe badanie morfologii mieszaniny polipropylenu z celulozą poddanej bio- i fotodegradacji.

Tytuł równoległy: Microscopic studies of morphology of bio- and photodegraded blend of polypropylene with cellulose.

Czasopismo: Elastomery

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 6 nr 4/5

Opis fizyczny: S. 12-15, il., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


333/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: The influence of side groups and polarity of polymers on the kind and effectiveness of their surface modification by air plasma action.

Czasopismo: European Polymer Journal

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 38 no. 9

Opis fizyczny: S. 1915-1919

Impact Factor: 0.952

Punktacja MNiSW: 10.000


334/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Ołdak Dagmara, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Networks of photocrosslinked poly(meth)acrylates in linear poly(vinyl chloride).

Czasopismo: Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 86 no. 14

Opis fizyczny: S. 3725-3734, tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/app

Impact Factor: 0.927

Punktacja MNiSW: 10.000


335/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Czerwiński Wojciech.

Tytuł oryginału: The influence of polychromatic UV-irradiation on new thiophene copolymers.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 146

Opis fizyczny: S. 207-218, wykr.

Impact Factor: 1.297

Punktacja MNiSW: 12.000


336/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Czajka Ryszard, Nowicki Marek, Ołdak Dagmara.

Tytuł oryginału: Badania polimerów z wykorzystaniem metody mikroskopii sił atomowych (AFM). Cz. 1 : Podstawy AFM i jej zastosowanie w badaniach morfologii polimerów.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 47 nr 11/12

Opis fizyczny: S. 775-783, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.703

Punktacja MNiSW: 10.000


337/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Vicini Silvia, Pedemonte Enrico, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: The influence of camphorquinone on the photochemical stability of cellulose.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 78 no. 1

Opis fizyczny: S. 175-182, wykr.

Impact Factor: 1.145

Punktacja MNiSW: 12.000


338/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Drag Renata, Świątek Małgorzata, Ołdak Dagmara.

Tytuł oryginału: The influence of UV-irradiation on poly(vinyl chloride) modified by poly(vinyl acetate).

Czasopismo: Surface Science

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 507-510

Opis fizyczny: S. 877-882, tab., wykr.

Impact Factor: 2.140

Punktacja MNiSW: 20.000


339/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Surface modification of thin polymeric films by air-plasma or UV-irradiation.

Czasopismo: Surface Science

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 507-510

Opis fizyczny: S. 883-888, tab., wykr.

Impact Factor: 2.140

Punktacja MNiSW: 20.000


340/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Drąg Renata, Świątek Małgorzata, Ołdak Dagmara.

Tytuł oryginału: The influence of UV-irradiation on poly(vinyl chloride) modified by poly(vinyl acetate).

Tytuł całości: 20th European Conference on Surface Science, Kraków, Poland, September 4-7, 2001 / eds.: M. Szymonski, P. Czyba, F Krok.

Adres wydawniczy: [S.l.], European Physical Society : 2001

Opis fizyczny: S. 82

Seria: (Europhysics Conference Abstracts ;vol. 25J)


341/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Surface modification of thin polymeric films by air-plasma or UV-irradiation.

Tytuł całości: 20th European Conference on Surface Science, Kraków, Poland, September 4-7, 2001 / eds.: M. Szymonski, P. Czyba, F Krok.

Adres wydawniczy: [S.l.], European Physical Society : 2001

Opis fizyczny: S. 122

Seria: (Europhysics Conference Abstracts ;vol. 25J)


342/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marek, Świątek Małgorzata, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: The properties of collagen/synthetic polymer blends.

Tytuł całości: Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacement and Regeneration, 15th to 25th October, 2001, Alvor, Algarve, Porugal : abstracts.

Adres wydawniczy: Alvor, [s.n.] : 2001

Opis fizyczny: S. 20


343/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Studies of polymers morphology and their properties by atomic force microscopy.

Tytuł całości: VII International Symposium, Faculty of Chemistry Warsaw University of Technology, 14-16 May, 2001.

Adres wydawniczy: Warsaw, Warsaw University of Technology : 2001

Opis fizyczny: S. 75-79, il., wykr.


344/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Świątek Małgorzata, Ołdak Dagmara.

Tytuł oryginału: Przyspieszony rozkład polipropylenu i jego mieszaniny z celulozą.

Tytuł równoległy: Accelerated decomposition of polypropylene and its blend with cellulose.

Tytuł całości: VII International Symposium, Faculty of Chemistry Warsaw University of Technology, 14-16 May, 2001.

Adres wydawniczy: Warsaw, Warsaw University of Technology : 2001

Opis fizyczny: S. 165


345/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja mieszaniny poli(chlorku winylu) z poli(tlenkiem etylenu).

Tytuł całości: XLIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Katowice, 9-13 września 2001, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Katowice, Uniwersytet Śląski : 2001

Opis fizyczny: S13-P25


346/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina, Kamińska Alina, Kowalonek Jolanta, Świątek Małgorzata, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: The influence of transition metal salts on photo-oxidative degradation of poly(ethylene oxide).

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 73 no. 3

Opis fizyczny: S. 437-441, wykr.

Impact Factor: 0.905

Punktacja MNiSW: 10.000


347/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Szalla Aleksandra, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Study of poly(acrylic acid)-poly(vinylpyrrolidone) complexes and their photostability.

Czasopismo: Polymer

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 42

Opis fizyczny: S. 6057-6069, tab., wykr.

Impact Factor: 1.681

Punktacja MNiSW: 16.000


348/458


Autorzy: Świątek Małgorzata, Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Wpływ chlorowcopochodnych aromatycznych na degradację polistyrenu.

Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Rocznik: 2001

Szczegóły: Nr 23

Opis fizyczny: S. 254-257

Uwagi: Tytuł tomu: Modyfikacja polimerów : XV Konferencja naukowa, Świeradów Zdrój, 19-21 września 2001.

Punktacja MNiSW: 1.000


349/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina, Kamińska Alina, Kowalonek Jolanta, Świątek Małgorzata, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: The influence of transition metal salts on photooxidative degradation of poly(ethylene oxide).

Tytuł całości: 1st International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilisation MoDeSt 2000, 3-7. September, 2000, Palermo, Italy.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2000

Opis fizyczny: S. [1]

Uwagi: Bibliogr.


350/458


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Miles Christopher A., Bailey Allen J..

Tytuł oryginału: Application of DSC to study of biopolymers structure and biopolymers crystallisation.

Tytuł całości: Europolymer Conference 2000 (EUPOC 2000), Crystallization of Polymers, Gargnano, Włochy, 28 May - 2 June, 2000 : conference programme.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2000

Opis fizyczny: 1 s.

Uwagi: Bibliogr.


351/458


Autorzy: Świątek Małgorzata, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Badanie bio- i fotodegradacji mieszaniny PP z włóknami pochodzenia naturalnego.

Tytuł całości: Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 10-15 września 2000, program zjazdu / [materiały przygot. do dr. przez zespół w składzie: Grzegorz Mlostoń et al.].

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2000

Opis fizyczny: S. 157


352/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Zastosowanie mikroskopii sił atomowych w badaniach polimerów.

Tytuł całości: Powierzchnia i struktury cienkowarstwowe, badania prowadzone matodami skaningowej mikroskopii STM i AFM : VIII Seminarium Sekcji Nauki o Powierzchni i Sekcji Cienkich Warstw Polskiego Towarszytwa Próżniowego, Zakopane, 7-9 grudnia 2000.

Adres wydawniczy: [Kraków, s.n.] : 2000

Opis fizyczny: I-7


353/458


Autorzy: Nowicki Marek, Richter Asta, Kaczmarek Halina, Susła Bronisław, Ries Ronald.

Tytuł oryginału: Badanie właściwości mechanicznych polimerów.

Tytuł całości: Powierzchnia i struktury cienkowarstwowe, badania prowadzone matodami skaningowej mikroskopii STM i AFM : VIII Seminarium Sekcji Nauki o Powierzchni i Sekcji Cienkich Warstw Polskiego Towarszytwa Próżniowego, Zakopane, 7-9 grudnia 2000.

Adres wydawniczy: [Kraków, s.n.] : 2000

Opis fizyczny: O-22


354/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Czajka Ryszard, Nowicki Marek.

Tytuł oryginału: Atomic force microscopy in studies of polymer photodegradation.

Tytuł całości: World Polymer Congress IUPAC MACRO 2000, 38th Macromolecular IUPAC Symposium, Warsaw, Poland, 9-14 July 2000 : book of abstracts, vol. 2.

Adres wydawniczy: [Warszawa], Warsaw University of Technology : [2000]

Opis fizyczny: S. 675

Uwagi: Bibliogr.


355/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Sionkowska Alina, Świątek Małgorzata, Szalla Aleksandra, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: The influence of low- and high molecular weght substances on the photochemical destruction of polymers.

Tytuł całości: World Polymer Congress IUPAC MACRO 2000, 38th Macromolecular IUPAC Symposium, Warsaw, Poland, 9-14 July 2000 : book of abstracts, vol. 2.

Adres wydawniczy: [Warszawa], Warsaw University of Technology : [2000]

Opis fizyczny: S. 676

Uwagi: Bibliogr.


356/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Świątkowski Marek, Sanyal Samir.

Tytuł oryginału: Photoinitiated degradation of polystyrene in the presence of low-molecular organic compounds.

Czasopismo: European Polymer Journal

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 36 no. 6

Opis fizyczny: S. 1167-1173, tab., wykr.

Impact Factor: 0.745

Punktacja MNiSW: 10.000


357/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, van Herk Alex.

Tytuł oryginału: Photooxidative degradation of poly(alkyl methacrylate)s.

Czasopismo: European Polymer Journal

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 36

Opis fizyczny: S. 767-777, tab., wykr.

Impact Factor: 0.745

Punktacja MNiSW: 10.000


358/458


Autorzy: Nowicki Marek, Kaczmarek Halina, Czajka Ryszard, Susła Bronisław.

Tytuł oryginału: Atomic force microscopy investigation of nanometer-scale modifications of polymer morphology caused by ultraviolet irradiation.

Czasopismo: Journal of Vacuum Science and Technology. A

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 18 no. 5

Opis fizyczny: S. 2477-2481, wykr.

Impact Factor: 1.569

Punktacja MNiSW: 16.000


359/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Accelerated degradation of polymers.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 354

Opis fizyczny: S. 421-425

Uwagi: Proceedings of the 5th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials. Part II of II. Poznan, Poland, June 21-25, 1999 / guest ed. P. Prasad, F. Kajzar, R. Kozlowski.

Impact Factor: 0.885

Punktacja MNiSW: 10.000


360/458


Autorzy: Nowicki Marek, Kaczmarek Halina, Czajka Ryszard, Susła Bronisław.

Tytuł oryginału: Atomic force microscopy investigation of polystyrene and polystyrene/PMMA composites surfaces.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 354

Opis fizyczny: S. 167-172, il.

Impact Factor: 0.885

Punktacja MNiSW: 10.000


361/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Janssen H. G., van Lieshout H. P. M..

Tytuł oryginału: Studies on degradation of poly(ethylene oxide) by multistep pyrolysis/gas chromatography with a programmable temperature vaporization injector.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 45 nr 6

Opis fizyczny: S. 433-438, wykr.

Impact Factor: 0.332

Punktacja MNiSW: 8.000


362/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Accelerated degradation of polymers.

Tytuł całości: Polymers and Composites for Special Applications, NATO Advanced Research Workshop : Fifth International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials : Conference and Exhb., Poznań, Poland, 21-25 June, 1999 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [Poznań], INF : 1999

Opis fizyczny: S. 204


363/458


Autorzy: Nowicki Marek, Kaczmarek Halina, Czajka Ryszard, Susła Bronisław.

Tytuł oryginału: Atomic force microscopy investigation of polystyrene and polystyrene/PMMA composites surfaces.

Tytuł całości: Polymers and Composites for Special Applications, NATO Advanced Research Workshop : Fifth International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials : Conference and Exhb., Poznań, Poland, 21-25 June, 1999 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [Poznań], INF : 1999

Opis fizyczny: S. 278-280, il.

Uwagi: Bibliogr.


364/458


Autorzy: Nowicki Marek, Kaczmarek Halina, Czajka Ryszard, Susła Bronisław.

Tytuł oryginału: Atomic force microscopy investigation of nanometer-scale modifications of polymer morphology caused by U.V. irradiation.

Tytuł całości: Preliminary proceedings of STM '99, 10th International Conference on Scanning Tunneling Microscopy / Spectroscopy and Related Proximal Probe Microscopy, 19-23 July, 1999, Seoul, Korea / ed. by Y. Kuk, I. W. Lyo, D. Jeon, S.-I. Park.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 1999

Opis fizyczny: S. 1-2, wykr.

Uwagi: Bibliogr.


365/458


Autorzy: Szalla Aleksandra, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Badanie wpływu promieniowania UV na PVP.

Tytuł całości: XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6-10 września 1999. Cz. 1, I Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze z Realizacji Grantów KBN w Zakresie Nauk Chemicznych, Rzeszów, 7-8 września 1999. Cz. 2 / [kom. nauk. Stanisław Kopacz et al.].

Adres wydawniczy: [Łańcut, Zakład Poligraficzny "TECHGRAF"] : 1999

Opis fizyczny: S. 117


366/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Jubileusz prof. Aliny Kamińskiej.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 8 nr 12

Opis fizyczny: S. 6, 1 il.


367/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Changes of poly(ethylene oxide) photostability by doping with nickel(II) chloride.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 128

Opis fizyczny: S. 121-127, tab., wykr.

Impact Factor: 1.034

Punktacja MNiSW: 12.000


368/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Cobalt(II) chloride catalysed oxidative degradation of poly(ethylene oxide) by a short wavelength UV-radiation.

Czasopismo: Polymer

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 40

Opis fizyczny: S. 5781-5791, tab., wykr.

Impact Factor: 1.344

Punktacja MNiSW: 12.000


369/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Świątek Małgorzata.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja polistyrenu w obecności małocząsteczkowych związków organicznych.

Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Rocznik: 1999

Szczegóły: Nr 21

Opis fizyczny: S. 257

Uwagi: Tytuł tomu: Modyfikacja polimerów : materiały XIV Konferencji naukowej, Kudowa Zdrój, 26-30 września 1999.


370/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja poli(tlenku etylenu) w obecności chlorku niklu(II).

Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Rocznik: 1999

Szczegóły: Nr 21

Opis fizyczny: S. 256

Uwagi: Tytuł tomu: Modyfikacja polimerów : materiały XIV Konferencji naukowej, Kudowa Zdrój, 26-30 września 1999.


371/458


Autorzy: Szalla Aleksandra, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja mieszanin poli(kwasu akrylowego) z poli(winylo pirolidonem).

Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Rocznik: 1999

Szczegóły: Nr 21

Opis fizyczny: S. 260

Uwagi: Tytuł tomu: Modyfikacja polimerów : materiały XIV Konferencji naukowej, Kudowa Zdrój, 26-30 września 1999.


372/458


Autorzy: Rabek Jan F., Lindén Lars-åke, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Photoreactions of pigments and dyes in the ageing of organic (polymeric) materials.

Tytuł całości: Europhysics Conference Electronic Processes in Organic Materials, Kyiv (Ukraine), May 18-22 1998 / ed. by F. Ya Vertsimakha.

Adres wydawniczy: [S.l.], European Physical Society : 1998

Opis fizyczny: S. 134

Seria: (Europhysics Conference Abstracts ;22 B)


373/458


Autorzy: Rabek Jan F., Lindén Lars-åke, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Applications of photochemical processes for the environment protection against polymer pollutans.

Tytuł całości: Forum Chemiczne, Warszawa '98, IV International Symposium, 27-29 April 1998 / [ed. by M. Jarosz].

Adres wydawniczy: [Warszawa, Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny] : 1998

Opis fizyczny: S. 35-36

Uwagi: Bibliogr.


374/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Efekty przyspieszania fotochemicznego rozkładu polimerów przez substancje mało- i wielkocząsteczkowe.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: 187 s., il., wykr.

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Rozprawa habilitacyjna

Uwagi: Bibliogr. s. [175]-187

Punktacja MNiSW: 18.000


375/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Świątek Małgorzata, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Photooxidative degradation of some water-soluble polymers in the presence of accelerating agents.

Tytuł całości: Twentieth Annual International Conference on Advances in the Stabilization and Degradation of Polymers, Luzern, Switzerland, 10-12 June 1998.

Adres wydawniczy: [Luzern, s.n.] : 1998

Opis fizyczny: S. 1-19, wykr.


376/458


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Badanie stabilności fotochemicznej poli(tlenku etylenu) z dodatkiem chlorku kobaltu(II) metodami spektroskopowymi.

Tytuł całości: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998, mikrosympozjum 2-5, sekcja 1-16.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 99


377/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Świątek Małgorzata, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Photo-oxidative degradation of some water-soluble polymers in the presence of accelerating agents.

Czasopismo: Angewandte Makromolekulare Chemie

Rocznik: 1998

Szczegóły: Vol. 261-262 no. 4622

Opis fizyczny: S. 109-121, wykr.

Impact Factor: 0.488

Punktacja MNiSW: 8.000


378/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Rabek Jan F., Lindén Lars-Ake.

Tytuł oryginału: Photoreactions of metal compounds, pigments and dyes in the ageing of polymeric materials.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals

Rocznik: 1998

Szczegóły: Vol. 324

Opis fizyczny: S. 285-295, wykr.

Impact Factor: 0.277

Punktacja MNiSW: 8.000


379/458


Autorzy: Rabek Jan F., Lindén Lars-åke, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Ageing of photo(bio)degradable polymers.

Tytuł całości: Forum Chemiczne, Warszawa '97, III International Symposium, 14-16 April 1997 ; [lectures].

Adres wydawniczy: [Warszawa, Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny] : 1997

Opis fizyczny: S. 49-50

Uwagi: Bibliogr.


380/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Photoinitiated degradation of polymers by metal salts - recent developments.

Czasopismo: Angewandte Makromolekulare Chemie

Rocznik: 1997

Szczegóły: Vol. 247 no. 4428

Opis fizyczny: S. 111-130, tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/apmc

Impact Factor: 0.465

Punktacja MNiSW: 8.000


381/458


Autorzy: Kamińska Alina, Świątek Małgorzata, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Photoinitiated degradation of PMMA in the presence of accelerating additives.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1997

Szczegóły: Vol. 71 no. 10

Opis fizyczny: S. 1479-1486, tab., wykr.

Impact Factor: 0.468

Punktacja MNiSW: 8.000


382/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Polimery a środowisko.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 42 nr 9

Opis fizyczny: S. 521-584, il., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


383/458


Autorzy: Rabek Jan F., Lindén Lars-Ake, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Mechanism of metal salts photoinduced degradation of polymers.

Tytuł całości: 11th Bratislava IUPAC/FECS International Conference on Polymers, thermal and photo-induced oxidation of polymers and its inhibition in the upcoming 21th century : proceedings, June 24-28, 1996, Stará Lesná, Slovak Republic.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 1996

Opis fizyczny: S. 58


384/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Photoinitiated degradation of polymers by metal salts : recent developments.

Tytuł całości: Eighteenth Annual International Conference on Advances in the Stabilization and Degradation of Polymers, Luzern, Switzerland, June 19-21, 1996.

Adres wydawniczy: [Luzern, s.n.] : 1996

Opis fizyczny: S. 121-139, wykr.

Uwagi: Bibliogr.


385/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Lindén Lars-åke.

Tytuł oryginału: Environmentally photodegradable polymers : perspectives, issues and opportunities.

Tytuł całości: Forum Chemiczne, Warszawa '96, [II Miedzynarodowe] Sympozjum, 22-24 kwietnia 1996.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny] : 1996

Opis fizyczny: S. 26-32, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


386/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Lindén Lars-Ake, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Structure of poly(acrylic acid) - Hf, Ti, Zr(IV) chloride gels and their potential application in dentistry.

Czasopismo: Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 1996

Szczegóły: Vol. 60 no. 13

Opis fizyczny: S. 2321-2327, il., wykr.

Impact Factor: 0.934

Punktacja MNiSW: 10.000


387/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Mechanism of photoinitiated degradation of poly(ethylene oxide) by copper complexes in acetonitrile.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 1996

Szczegóły: Vol. 95

Opis fizyczny: S. 61-65, tab., wykr.

Impact Factor: 1.103

Punktacja MNiSW: 12.000


388/458


Autorzy: Kamińska Alina, Świątek Małgorzata, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Thermal and photochemical degradation of polymers in PMMA/PB blends.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1996

Szczegóły: Vol. 70 no. 10

Opis fizyczny: S. 1257-1264, tab., wykr.

Impact Factor: 0.492

Punktacja MNiSW: 8.000


389/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Photo-oxidative degradation of poly(ethylene oxide) - copper chloride complexes.

Czasopismo: Polymer

Rocznik: 1996

Szczegóły: Vol. 37 no. 18

Opis fizyczny: S. 4061-4068, il., tab., wykr.

Impact Factor: 1.461

Punktacja MNiSW: 12.000


390/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Changes to polymer morphology caused by UV irradiation. [P.] 1 : Surface damage

Czasopismo: Polymer

Rocznik: 1996

Szczegóły: Vol. 37 no. 2

Opis fizyczny: S. 189-194, il.

Impact Factor: 1.461

Punktacja MNiSW: 12.000


391/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Changes of polymer morphology caused by UV irradiation. [P.] 2 : Surface destruction of polymer blends.

Czasopismo: Polymer

Rocznik: 1996

Szczegóły: Vol. 37 no. 4

Opis fizyczny: S. 547-553, il., tab.

Impact Factor: 1.461

Punktacja MNiSW: 12.000


392/458


Autorzy: Scoponi Marco, Pradella Fiorella, Kaczmarek Halina, Amadelli Rossano, Carassiti Vittorio.

Tytuł oryginału: A reappraisal of the photo-oxidation mechanism at short and long wavelengths for poly 2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide.

Czasopismo: Polymer

Rocznik: 1996

Szczegóły: Vol. 37 no. 6

Opis fizyczny: S. 903-916, wykr.

Impact Factor: 1.461

Punktacja MNiSW: 12.000


393/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja mieszanin poli(octanu winylu) z polistyrenem.

Tytuł całości: Fotochemia i spektroskopia czysta i stosowana, II Seminarium szkoleniowe dla doktorantów i magistrantów, Bydgoszcz, 3-4 lipca 1995.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, [s.n.] : 1995

Opis fizyczny: P-3


394/458


Autorzy: Rabek Jan F., Lindén Lars-åke, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Photoinitiated degradation of polymers by metal chlorides.

Tytuł całości: Preprints of the Fourth Pacific Polymer Conference, December 12-16, 1995, papers presented in Kauai, Hawaii USA / ed. by Mary T. Baker.

Adres wydawniczy: Washington, Pacific Polymer Federation : 1995

Opis fizyczny: S. 362


395/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Lindén Lars-åke, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Mechanism of metal salts photoinduced degradation of polymers.

Tytuł całości: Symposium on Physical Organic Photochemistry, in honour of professor Stefan Paszyc, July 23-27, 1995, Poznań, Poland : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza] : 1995

Opis fizyczny: L-18


396/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Photodegradation of polystyrene and poly(vinyl acetate) blends. [P.] 1 : Irradiation of PS/PVAc blends by polychromatic light.

Czasopismo: European Polymer Journal

Rocznik: 1995

Szczegóły: Vol. 31 no. 11

Opis fizyczny: S. 1037-1042, wykr.

Impact Factor: 0.804

Punktacja MNiSW: 10.000


397/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Photodegradation of polystyrene and poly(vinyl acetate) blends. [P.] 2 : Irradiation of PS/PVAc blends by fluorescent lamp.

Czasopismo: European Polymer Journal

Rocznik: 1995

Szczegóły: Vol. 31 no. 12

Opis fizyczny: S. 1175-1184, wykr.

Impact Factor: 0.804

Punktacja MNiSW: 10.000


398/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Lindén Lars-Ake, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Reactions of hydroxyl (HO.) and hydroperoxyl (HO. ; 2) radicals generated chemically and photochemically with poly(ethylene oxide).

Czasopismo: Journal of Polymer Science. A : Polymer chemistry

Rocznik: 1995

Szczegóły: Vol. 33 no. 4

Opis fizyczny: S. 879-890, il., wykr.

Impact Factor: 1.327

Punktacja MNiSW: 12.000


399/458


Autorzy: Lindén Lars-Ake, Rabek Jan F., Adamczak Ewa, Morge Stefan, Kaczmarek Halina, Wrzyszczyński Andrzej.

Tytuł oryginału: Polymer networks in dentistry.

Czasopismo: Macromolecular Symposia

Rocznik: 1995

Szczegóły: Vol. 93

Opis fizyczny: S. 337-350, il., wykr.

Uwagi: 10.1002/masy

Impact Factor: 0.730

Punktacja MNiSW: 10.000


400/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina, Modrzyńska G..

Tytuł oryginału: Photosensitized degradation of poly(methyl methacrylate) and polystyrene.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1995

Szczegóły: Vol. 69 no. 6

Opis fizyczny: S. 865-872, tab., wykr.

Impact Factor: 0.422

Punktacja MNiSW: 8.000


401/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Fotopolimeryzacja triakrylanu trimetylolopropanu w matrycy polimerów liniowych.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 1995

Szczegóły: T. 40 nr 6

Opis fizyczny: S. 333-340, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 7.000


402/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Accelerated photodegradation of cis 1,4-polybutadiene in the presence of hydrogen peroxide.

Czasopismo: Polymer Bulletin

Rocznik: 1995

Szczegóły: Vol. 34 no. 2

Opis fizyczny: S. 211-218, tab., wykr.

Impact Factor: 0.922

Punktacja MNiSW: 10.000


403/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Lindén Lars-Ake, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Photo - oxidative degradation of poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) in the presence of concentrated hydroxy peroxide : the role of hydroxy (HO.) and hydroperoxy (HO. ; 2) radicals.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 1995

Szczegóły: Vol. 47 no. 2

Opis fizyczny: S. 175-188, il., wykr.

Impact Factor: 0.880

Punktacja MNiSW: 10.000


404/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Decker Christian.

Tytuł oryginału: Photodegradation of polystyrene and polymethylmethacrylate blends.

Czasopismo: Polymer Networks and Blends

Rocznik: 1995

Szczegóły: Vol. 5 no. 1

Opis fizyczny: S. 1-10, wykr.

Impact Factor: 0.679

Punktacja MNiSW: 10.000


405/458


Autorzy: Rabek Jan F., Lindén Lars-åke, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Application aspects on polymer photodegradation.

Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Rocznik: 1995

Szczegóły: Nr 19

Opis fizyczny: S. 25

Uwagi: Tytuł tomu: Modyfikacja polimerów : materiały XII Konferencji Naukowej, Kudowa Zdrój, 11-15 września 1995 r.


406/458


Autorzy: Decker Christian, Biry S., Kaczmarek Halina, Zahouily K..

Tytuł oryginału: Weathering resistant photocured acrylic coatings.

Tytuł całości: 35th IUPAC International Symposium on Macromolecules, MACROAKRON '94, Akron, Ohio, USA, July 11-15, 1994.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 1994

Opis fizyczny: S. 549


407/458


Autorzy: Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja przenikających się sieci polimerowych na bazie akrylanów.

Tytuł całości: Homo chemicus, Jubileuszowy Zjazd Naukowy, Warszawa '94 / [kom. wydaw. Halina Podsiadło, Antoni W. Szafrański, Marek Tkacz].

Adres wydawniczy: Warszawa, Sekcja Wydawnicza IChF PAN : 1994

Opis fizyczny: S. S-9 K-3


408/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Decker Christian.

Tytuł oryginału: Fotopolimeryzacja akrylanów w matrycy polimerowej.

Tytuł całości: Homo chemicus, Jubileuszowy Zjazd Naukowy, Warszawa '94 / [kom. wydaw. Halina Podsiadło, Antoni W. Szafrański, Marek Tkacz].

Adres wydawniczy: Warszawa, Sekcja Wydawnicza IChF PAN : 1994

Opis fizyczny: S. S-9 P-23


409/458


Autorzy: Lindén Lars-åke, Rabek Jan F., Adamczak Ewa, Kaczmarek Halina, Wrzyszczyński Andrzej.

Tytuł oryginału: Polymer networks in dentistry.

Tytuł całości: Polymer Networks 94, 12th Polymer Networks Group Conference : 1994 Prague Meetings on Macromolecules, Prague, July 25-29, 1994.

Adres wydawniczy: [Prague], Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Chech Republic : 1994

Opis fizyczny: SL 39


410/458


Autorzy: Czekajewski Jan, Nennerfelt Leif, Kaczmarek Halina, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Application of a new generation of computerized apparatus for the study of oxygen uptake and production of CO and CO2 during photo-(thermal) oxidation of polymers.

Czasopismo: Acta Polymerica

Rocznik: 1994

Szczegóły: Vol. 45 no. 5

Opis fizyczny: S. 369-374, tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/actp

Impact Factor: 0.853

Punktacja MNiSW: 10.000


411/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Decker Christian.

Tytuł oryginału: Interpenetrating polymer networks. [P. 1] : Photopolymerization of multiacrylate systems.

Czasopismo: Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 1994

Szczegóły: Vol. 54 no. 13

Opis fizyczny: S. 2147-2156, wykr.

Uwagi: 10.1002/app

Impact Factor: 0.870

Punktacja MNiSW: 10.000


412/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Lindén Lars-Ake, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Oxidative degradation of water-soluble polyethers by HO. and HO2. generated photochemically : FT-IR studies.

Czasopismo: Macromolecular Symposia

Rocznik: 1994

Szczegóły: Vol. 84

Opis fizyczny: S. 351-363, wykr.

Uwagi: 10.1002/masy

Impact Factor: 0.895

Punktacja MNiSW: 10.000


413/458


Autorzy: Lindén Lars-Ake, Rabek Jan F., Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Poly(carboxylic acids)-metal salts complexes : formation, structure, and application in dentistry.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals

Rocznik: 1994

Szczegóły: Vol. 240

Opis fizyczny: S. 143-154

Impact Factor: 0.967

Punktacja MNiSW: 10.000


414/458


Autorzy: Scoponi Marco, Pradella Fiorella, Kaczmarek Halina, Cimmino S., Silvestre C., Martuscelli E..

Tytuł oryginału: Photo-oxidation mechanism of PPO/PS blends : influence of tacticity and molecular weight of PS in the blend photo-stability.

Tytuł całości: "Polymer blends", International Conference, Capri, Italy, 24-26 V 1993.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 1993

Opis fizyczny: S. 1-4, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


415/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Lindén Lars-Ake, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Surface morphology of polymers exposed to radicals formed during photolysis of hydrogen peroxide.

Tytuł całości: 3rd Pacific Polymer Conference, PPC-3, Gold Coast, Australia, December 13-17, 1993, preprints.

Adres wydawniczy: [S.l.], [s.n.] : 1993

Opis fizyczny: S. 531-532, il.


416/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Lindén Lars-åke, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Reactions of hydroxy (HO.) and hydroperoxy (HO2.) radicals with polymers.

Tytuł całości: 9th Bratislava Conference on Modification of Thermoplastic Polymers, abstracts, The House of Scientists, Tatranská Lomnica, Slovak Republic, June 14 - 18, 1993.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 1993

Opis fizyczny: S. 44


417/458


Autorzy: Rabek Jan F., Lindén Lars-Ake, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Photooxidative degradation of polymers by HO. and HO2. radicals generated during the photolysis of H2O2.

Tytuł całości: Central European Photochemistry Conference, Wissenschaftliche Landesakademie Krems, Austria, 3.- 6. October 1993, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l.], [s.n.] : 1993

Opis fizyczny: S. 66


418/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Pradella Fiorella, Scoponi Marco.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja utleniająca poli(2,6-dimetylo-1,4-oksyfenylenu).

Tytuł całości: Chemia nowych materiałów, doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993 / red. Józef Ceynowa.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S-2 P-72


419/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Reakcje wolnych rodników HO. i HO2. z polimerami.

Tytuł całości: Chemia nowych materiałów, doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993 / red. Józef Ceynowa.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S-2 K-5


420/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja mieszanin poli(2,6-dimetylo-1,4-oksyfenylenu) z polistyrenem.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, materiały XI Konferencji Naukowej, Duszniki Zdrój, 26-30 września 1993 r. / [kom. org. i nauk. Ryszard T. Sikorski et al.].

Adres wydawniczy: [Wrocław, Politechnika Wrocławska] : 1993

Opis fizyczny: S. 270-273, wykr.

Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]


421/458


Autorzy: Rabek Jan F., Lindén Lars-åke, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Reactions of HO. and HO2. radicals with polymers.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, materiały XI Konferencji Naukowej, Duszniki Zdrój, 26-30 września 1993 r. / [kom. org. i nauk. Ryszard T. Sikorski et al.].

Adres wydawniczy: [Wrocław, Politechnika Wrocławska] : 1993

Opis fizyczny: S. 23-24

Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]


422/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Lindén Lars-Ake, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Degradation of polyethers by HO. and HO2. radicals generated chemically and photochemically.

Tytuł całości: POLIMEX-93, International Symposium on polymers, Cancún, Quintana Roo, México, 1-5 November, 1993 : preprints.

Adres wydawniczy: [S.l.], [s.n.] : 1993

Opis fizyczny: S. 94-95


423/458


Autorzy: Czekajewski Jan, Nennerfelt Leif, Kaczmarek Halina, Rabek Jan F..

Tytuł oryginału: Application of a new generation of computerized apparatus for the study of oxygen uptake and production of CO2 during photo-(thermal)oxidation of polymers.

Tytuł całości: Second International Conference on polymer characterization, University of North Texas, Denton, Texas, November 11-12, 1993, program and book of abstracts.

Adres wydawniczy: Denton, Tex., [s.n.] : 1993

Opis fizyczny: S. 0-7 [2]


424/458


Autorzy: Lindén Lars-Ake, Rabek Jan F., Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Scoponi Marco.

Tytuł oryginału: Photooxidative degradation of polymers by HO. and HO2. radicals generated during the photolysis of H2O2, FeCL3 and Fenton reagents.

Czasopismo: Coordination Chemistry Reviews

Rocznik: 1993

Szczegóły: Vol. 125 no. 1/2

Opis fizyczny: S. 195-218, il., wykr.

Impact Factor: 3.167

Punktacja MNiSW: 24.000


425/458


Autorzy: Rabek Jan F., Lindén Lars-Ake, Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Iron arene salts and ferrocene compounds photoreactions with polymers.

Tytuł całości: 14th IUPAC Symposium on Photochemistry, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, 19-25 July, 1992, abstracts.

Adres wydawniczy: Leuven, Katholieke Universiteit : 1992

Opis fizyczny: S. 401-402


426/458


Autorzy: Lindén Lars-åke, Rabek Jan F., Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Scoponi Marco.

Tytuł oryginału: Photooxidative degradation of polymers by HO. and HO2. radicals generated during the photolysis of H2O2, FeCl3, and Fenton reagents.

Tytuł całości: Perspectives in Photochemistry, a symposium in honor of Vittorio Carassitti, October 11-14, 1992, Ferrara, Italy.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 1992

Opis fizyczny: S. 1-23, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


427/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: The effect of PVAc on the efficiency of thermal reactions in PS/PVAc blends in relation to the atmosphere.

Czasopismo: Polymers for Advanced Technologies

Rocznik: 1992

Szczegóły: Vol. 3 no. 2

Opis fizyczny: S. 87-90

Uwagi: Lecture presented at the 33rd IUPAC Congress in Budapest. August 1991

Uwagi: 10.1002/pat


428/458


Autorzy: Rabek Jan F., Lindén Lars-Ake, Kaczmarek Halina, Qu B. J., Shi W. F..

Tytuł oryginału: Photodegradation of poly(ethylene oxide) and its coordination complexes with iron(III) chloride.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 1992

Szczegóły: Vol. 37 no. 1

Opis fizyczny: S. 33-40, il., wykr.

Impact Factor: 0.637

Punktacja MNiSW: 10.000


429/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina, Sanyal Samir.

Tytuł oryginału: The effect of the amount of second component in polymer blends on their thermal stability.

Czasopismo: Polymer Networks and Blends

Rocznik: 1991

Szczegóły: Vol. 1 no. 3

Opis fizyczny: S. 165-170, tab., wykr.


430/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina, Sanyal Samir.

Tytuł oryginału: The effect of the amount of second component in polymer blends on their photochemical stability.

Czasopismo: Polymer Networks and Blends

Rocznik: 1991

Szczegóły: Vol. 1 no. 3

Opis fizyczny: S. 171-178, tab., wykr.


431/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina, Sanyal Samir.

Tytuł oryginału: The effect of the amount of second component in polymer blends on their thermal and photochemical stability.

Tytuł całości: 33rd IUPAC International Symposium on Macromolecules, MACRO '90, Montréal, Canada, July 8-13, 1990, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Montréal, [s.n.] : 1990

Opis fizyczny: Sess. 2.6.6


432/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Thermal analyses at investigation of polymer miscibility.

Tytuł całości: 3rd International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (ISPAC), Brno, Czechoslovakia, July 23-25, 1990.

Adres wydawniczy: Brno, [s.n.] : 1990

Opis fizyczny: S. 271-273, wykr.


433/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Thermal stability of polystyrene blends with polybutadiene, and effects of miscibility of the two polymers on thermal parameter values.

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis

Rocznik: 1990

Szczegóły: Vol. 36 no. 6

Opis fizyczny: S. 2261-2267, tab.

Impact Factor: 0.315

Punktacja MNiSW: 8.000


434/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina, Sanyal Samir.

Tytuł oryginału: Thermal and photochemical stability of polystyrene blends with PVC or PMMA.

Tytuł całości: 1989 Prague Meeting on Macromolecules, 32nd Microsymposium Polymer Blends, Prague, July 17-20, 1989 : programme.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 1989

Opis fizyczny: P 54


435/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina, Sanyal Samir.

Tytuł oryginału: Derywatografia w badaniach przemian fotochemicznych w polimerach.

Tytuł całości: Analiza i metody badań polimerów, krajowe konwersatorium, Łódź, 20-21 czerwca 1989 r.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 1989

Opis fizyczny: S. 21


436/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Stabilność termiczna polistyrenu w obecności polibutadienu i wpływ mieszalności obu składników na wartości parametrów termicznych.

Tytuł całości: V Krajowe Seminarium im. St. Bretsznajdera, komunikaty, Płock, 20-22 września 1989 r.

Adres wydawniczy: [Płock, Polskie Towarzystwo Chemiczne. Oddział w Płocku] : 1989

Opis fizyczny: S. 195-200, tab.

Uwagi: Bibliogr.


437/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Radical concentration and efficiency of secondary photochemical reactions in modified polystyrene.

Czasopismo: Angewandte Makromolekulare Chemie

Rocznik: 1989

Szczegóły: Vol. 164 no. 2713

Opis fizyczny: S. 153-164, wykr.

Uwagi: 10.1002/apmc

Impact Factor: 0.461

Punktacja MNiSW: 8.000


438/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kamiński J., Rozpłoch Franciszek, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Effect of copolymers modifying PVC on its physical and mechanical properties and its UV - radiation resistance. [P.] 9 : Photoformation of surface of pure PVC films and films containing MMA/MA and traces of cyclohexanone.

Czasopismo: Angewandte Makromolekulare Chemie

Rocznik: 1989

Szczegóły: Vol. 169 no. 2790

Opis fizyczny: S. 185-192, il.

Uwagi: 10.1002/apmc

Impact Factor: 0.461

Punktacja MNiSW: 8.000


439/458


Autorzy: Kamińska Alina, Sanyal Samir, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Thermal and photochemical stability of polystyrene and its blends with polyvinyl chloride. 1: Influence of small amount of PVC in PS films on their thermal parameters.

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis

Rocznik: 1989

Szczegóły: Vol. 35 no. 3

Opis fizyczny: S. 781-789, il.

Uwagi: 10.1007/BF02057233

Impact Factor: 0.302

Punktacja MNiSW: 8.000


440/458


Autorzy: Kamińska Alina, Sanyal Samir, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Thermal and photochemical stability of polystyrene and its blends with polyvinyl chloride. 2: Photochemical transformation in polystyrene blends with polyvinyl chloride, and their thermal stability.

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis

Rocznik: 1989

Szczegóły: Vol. 35 no. 7

Opis fizyczny: S. 2135-2141, wykr.

Uwagi: 10.1007/BF01911878

Impact Factor: 0.302

Punktacja MNiSW: 8.000


441/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Effect of copolymers modifying PVC on its physical and mechanical properties and its UV - radiation resistance. [P.] 8 : Thermal and photochemical stability of PVC films containing polystyrene and their permeability.

Czasopismo: Angewandte Makromolekulare Chemie

Rocznik: 1987

Szczegóły: Vol. 148 no. 2418

Opis fizyczny: S. 93-102, tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/apmc

Impact Factor: 0.442

Punktacja MNiSW: 8.000


442/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Thermal analysis in studies of photochemical transformations in PVC.

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis

Rocznik: 1987

Szczegóły: Vol. 32 no. 6

Opis fizyczny: S. 1791-1795, tab.

Impact Factor: 0.526

Punktacja MNiSW: 10.000


443/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Analiza derywatograficzna w badaniach przemian fotochemicznych w PCW.

Tytuł całości: IV Krajowe Seminarium im. St. Bretsznajdera, Płock, 17-19 września 1986 r., komunikaty.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Politechnika Warszawska] : 1986

Opis fizyczny: S. 222-226

Uwagi: Bibliogr.


444/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Effect of copolymers modifying PVC on its physical and mechanical properties and its UV - radiation resistance. [P.] 6 : Photodegradation and crosslinking of PVC films containing MMA/MA, VC/VAC, MBS or ABS.

Czasopismo: Angewandte Makromolekulare Chemie

Rocznik: 1986

Szczegóły: Vol. 139 no. 2247

Opis fizyczny: S. 63-70, tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/apmc

Impact Factor: 0.477

Punktacja MNiSW: 8.000


445/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Effect of copolymers modifying PVC on its physical and mechanical properties and its UV - radiation resistance. [P.] 7 : The influence of structure of PVC chains on tensile strength of irradiated films.

Czasopismo: Angewandte Makromolekulare Chemie

Rocznik: 1986

Szczegóły: Vol. 144 no. 2349

Opis fizyczny: S. 139-146, tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/apmc

Impact Factor: 0.477

Punktacja MNiSW: 8.000


446/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: The estimation of sensibility of derivatographic measurements on photochemical changes in PVC.

Tytuł całości: Thermal Analysis, proceedings of the Eighth International Conference on Thermal Analysis, ICTA '85. Bratislava, August 19-23, 1985. Vol. 2: Organic chemistry, biology, pharmacy, medicine, thermophysical research, applied sciences, technical materials / ed.: Antonín Blažek.

Adres wydawniczy: Bratislava, Alfa : 1985

Opis fizyczny: S. 100-106, wykr.


447/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Effect of copolymers modifying PVC on its physical and mechanical properties and its UV-radiation resistance. 4: Photodehydrochlorination of PVC in films containing MMA/MA, VC/VAC, MBS or ABS.

Czasopismo: Angewandte Makromolekulare Chemie

Rocznik: 1985

Szczegóły: Vol. 134 no. 1

Opis fizyczny: S. 187-193, tab., wykr.; streszcz. niem.

Uwagi: 10.1002/apmc

Impact Factor: 0.497

Punktacja MNiSW: 8.000


448/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Effect of copolymers modifying PVC on its physical and mechanical properties and its UV-radiation resistance. 5: Photooxidation of PVC in films containing MMA/MA, VC/VAC, MBS or ABS.

Czasopismo: Angewandte Makromolekulare Chemie

Rocznik: 1985

Szczegóły: Vol. 136 no. 1

Opis fizyczny: S. 95-100, tab., wykr.; streszcz. niem.

Uwagi: 10.1002/apmc

Impact Factor: 0.497

Punktacja MNiSW: 8.000


449/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina, Rozpłoch Franciszek.

Tytuł oryginału: Stężenie i czas półtrwania rodników tworzących się pod wpływem promieniowania UV w modyfikowanym PCW.

Tytuł równoległy: Concentration and half-life period of radicals formed in modified PVC by UV-irradiation.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 1985

Szczegóły: T. 30 nr 1

Opis fizyczny: S. 17-20, tab., wykr.

Uwagi: 10.14314/polimery

Punktacja MNiSW: 7.000


450/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Effect of copolymers modifying PVC on its physical and mechanical properties and its UV-radiation resistance. 3: Changes in thermal stability of PVC films modified by MMA/MA, VC/VAC, MBS or ABS induced by UV-irradiation.

Czasopismo: Angewandte Makromolekulare Chemie

Rocznik: 1984

Szczegóły: Vol. 120 no. 1

Opis fizyczny: S. 149-154, tab., wykr.; streszcz. niem.

Uwagi: 10.1002/apmc

Impact Factor: 0.503

Punktacja MNiSW: 10.000


451/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Effects of copolymers modifying PVC and of mixing ability of components in thermal dehydrochlorination and decomposition of blends.

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis

Rocznik: 1984

Szczegóły: Vol. 29 no. 5

Opis fizyczny: S. 1017-1023, tab., wykr.; streszcz. niem.

Uwagi: 10.1007/BF02188854

Impact Factor: 0.265

Punktacja MNiSW: 8.000


452/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Wpływ kopolimerów modyfikujących PCW oraz mieszalności tych składników na wartości parametrów termicznych mieszaniny.

Tytuł całości: III Krajowe Seminarium im. St. Bretsznajdera z udziałem gości zagranicznych : Płock, 14-16 września 1983 r., komunikaty.

Adres wydawniczy: Płock, Politechnika Warszawska. Filia : 1983

Opis fizyczny: S. 115-120, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


453/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina, Rozpłoch Franciszek.

Tytuł oryginału: ESR investigation of effect of copolymers modifying PVC on its UV radiation resistance.

Tytuł całości: IUPAC Macro '83, Bucharest, Romania, September 5-9, 1983. Section 2: Polymer technology ; Section 3: Polymer processing ; Section 5: degradation and stabilization, abstracts.

Adres wydawniczy: Bucharest, [International Union of Pure and Applied Chemistry] : 1983

Opis fizyczny: S. 280-284, tab., wykr.


454/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Wpływ niewielkiej zawartości ABS w PCW na przebieg w nim procesów fotochemicznych.

Tytuł równoległy: The influence of small amounts of ABS in PVC on the course of photochemical processes in it.

Tytuł całości: Materiały Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, Katowice, 21-24 IX 1983 r.

Adres wydawniczy: Katowice, [Polskie Towarzystwo Chemiczne] : 1983

Opis fizyczny: 3.77


455/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: The influence of various modifiers on the photooxidative degradation of polystyrene.

Tytuł całości: Processing and long-term stabilities of hydrocarbon polymers, 1983 Prague Meetings on Macromolecules ; 25th Microsymposium, Prague, July 18-21, 1983 : programme.

Adres wydawniczy: Prague, Institute of Macromolecular Chemistry. Czechoslovak Academy of Sciences : 1983

Opis fizyczny: P-60-1-4, tab.


456/458


Autorzy: Kaczmarek Halina, Rozpłoch Franciszek, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Effect of copolymers modifying PVC on its physical and mechanical properties and its UV-radiation resistance. 1: ESR investigation of UV-irradiated PVC films containing MMA/MA, VC/VAC, MBS or ABS.

Czasopismo: Angewandte Makromolekulare Chemie

Rocznik: 1983

Szczegóły: Vol. 118 no. 1

Opis fizyczny: S. 183-190, tab., wykr.; streszcz. niem.

Uwagi: 10.1002/apmc

Impact Factor: 0.639

Punktacja MNiSW: 10.000


457/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Effect of copolymers modifying PVC on its physical and mechanical properties and its UV-radiation resistance. 2: Thermal stability of PVC films modified by MMA/MA, VC/VAC, MBS or ABS.

Czasopismo: Angewandte Makromolekulare Chemie

Rocznik: 1983

Szczegóły: Vol. 119 no. 1

Opis fizyczny: S. 29-37, tab., wykr.; streszcz. niem.

Uwagi: 10.1002/apmc

Impact Factor: 0.639

Punktacja MNiSW: 10.000


458/458


Autorzy: Kamińska Alina, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UV na poli(chlorek winylu). Cz. 1: Działanie zanieczyszczeń śladowych na przebieg procesów fotochemicznych w poli(chlorku winylu).

Tytuł równoległy: Influence of UV irradiation on polyvinyl chloride. Part 1: Influence of trace contaminants on photochemical reactions in polyvinyl chloride.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 1982

Szczegóły: T. 27 nr 5

Opis fizyczny: S. 209-211, tab., wykr.

Uwagi: 10.14314/polimery

Punktacja MNiSW: 7.000