Excellence Initiative - Research University
Contactul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Projects, grants

Project title: “Nowe podejście do obrazowania i szybkiej identyfikacji mikrobiomu w ocenie skutków radioterapii”
project manager: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Appropriations: 2 088 240 zł
NCN, Opus 20, UMO-2020/39/B/NZ7/02733
Implementation period: 5.08.2021-4.08.2024

Project title: “Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów ze szczególnym uwzględnieniem wirusów”
project manager: prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski
Appropriations: 1 599 600 zł
Call: NCN, Opus 19, 2020/37/B/ST4/02136
Implementation period: 22.01.2021 – 21.01.2024

Project title: “Opracowanie selektywnych materiałów powłokowych opartych na przewodzących polimerach do włókien SPME do analizy LZO jako potencjalnych biomarkerów raka jelita grubego”
project manager: mgr Radik Mametov
Appropriations: 139 800 zł
Call: NCN, Preludium 18, 2019/35/N/ST4/04363
Implementation period: 27.07.2020-26.07.2022

Project title: “Wykorzystanie technik laserowej desorpcji/jonizacji wspomaganej matrycą oraz nanostrukturami w analizie hydrolizatów białkowych ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji potranslacyjnych”
project manager: mgr Agnieszka Anna Rodzik
Appropriations: 140 000 zł
Call: NCN, Preludium 19, UMO-2020/37/N/ST4/04082
Implementation period: 1.02.2021 – 31.01.2023

Project title: „Nowe strategie otrzymywania związków bioaktywnych na bazie krzemu”
project manager: dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska
Appropriations: 2 118 360 PLN
Call: OPUS 18
Implementation period: 02.11.2020-01.11.2023

Project title: „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET”
project manager: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Appropriations: 20 898 921,93 zł (dla UMK: 3 489 895,56 zł)
Call: FNP 4.4 PO IR 2014-2020, program TEAM-NET call 1/4.4/2018
Implementation period: 1.10.2019-30.09.2022

Project title: “Opracowanie płytek NALDI przy użyciu chemicznie zsyntetyzowanych nanocząstek metali i tlenków metali w celu wykrycia naturalnych związków o niskiej masie cząsteczkowej”
project manager: mgr Gulyaim Sagandykova
Appropriations: 139 600 zł
Konkurs: NCN, Preludium 16, 2018/31/N/ST4/02210 (nr wewn. 4347-ICNT)
Implementation period: 12.07.2019-11.01.2022

Project title: „Wykorzystanie techniki MALDI-TOF/MS w monitorowaniu i szybkiej diagnostyce rozwoju zakażenia stopy cukrzycowej”
project manager: dr Michał Złoch
Appropriations: 955 746,00 zł
Call: NCN, Sonatina 2, 2018/28/C/ST4/00434 (nr wewn. 4292-ICNT)
Implementation period: 1.10.2018-30.04.2022

Project title: „Synteza kompleksowych związków srebra i cynku na bazie kazein białek serwatki oraz nanocząstek srebra i tlenku cynku przez probiotyczne bakterie kwasu mlekowego”
project manager: dr hab. Paweł Pomastowski
Appropriations: 980 800,00 zł
Call: NCN, Opus 14, 2017/27/B/ST4/02628 (nr wewn. 4280-ICNT)
Implementation period: 14.06.2018-13.12.2021

Project title: “Extension of mass spectrometer with laser desorption/ionization with time-of-flight analyzer to negative ionization mode (MALDI TOF MS)”
project manager: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Appropriations: 144 000 zł
Call: konkurs aparaturowy IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
Implementation period: 20.04.2020-31.12.2021

Project title: “Opracowanie technologii otrzymania masła o podwyższonej zawartości witaminy D3 oraz cynku, dzięki zastosowaniu odpowiednio: bakterii kwasu mlekowego oraz metalokompleksów metal-białko”
project manager: dr hab. Paweł Pomastowski
Appropriations: 118 515 zł
Call: konkurs Inkubator Innowacyjności UMK_4.0
Implementation period: 01.02.2021 – 30.04.2022

Project title: “Multikompleksowa ocena profilu cytokin w narażeniu na czynniki środowiskowe i żywieniowe mleka ludzkiego za pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych”
project manager: dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK
Appropriations: 651 100 zł
Call: NCN, OPUS 15, 2018/29/B/ST4/01681
Implementation period: 2018-2021

Project title: “Badanie metabolizmu mikroorganizmów poddanych działaniu nanocząstek metali, antybiotyków, jonów metali i ich połączeń za pomocą MALDI-TOF MS i technik pokrewnych”
project manager: mgr Agnieszka Rogowska
Appropriations: 162 600 zł
Call: NCN, Preludium 13, 2017/25/N/ST4/01079
Implementation period: 2017-2021

Project title: “Airborne Biomarkers for Colorectal Cancer”
project manager: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Appropriations: 1 122 300 zł
Call: ERA-NET: TRANSCAN-2, Joint Transnational Call for Proposals 2016 on “Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer”, Transcan-067
Implementation period: 2018-2021

Project title: “Analiza porównawcza lotnych biomarkerów organicznych w oddechu i moczu wśród mieszkańców Polski i Turcji do oceny chorób układu oddechowego”
project manager: dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK
Appropriations: 749 202,30 zł
Call: NCBiR POLTUR2/Poland -Turkey VOCs Study/12/2016
Implementation period:: 2018-2021