Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Dlaczego Chemia Medyczna na UMK?

Kierunek studiów licencjackich Chemia Medyczna oferuje studentom interdyscyplinarne studia łączące wiedzę i umiejętności z zakresu chemii oraz nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych, prowadzącym do zrozumienia budowy, metod syntezy oraz identyfikacji związków posiadających aktywność biologiczną oraz ich przemian metabolicznych, działania na poziomie molekularnym. Student posiada wiedzę z technologii chemikaliów i leków oraz z zakresu prawnych aspektów obrotu lekami.

Ponadto ten interdyscyplinarny kierunek studiów pozwala na uzyskanie wiedzy w obszarach:

 • pogłębione chemiczne, farmaceutyczne, biochemiczne i farmakologiczne przygotowanie do projektowania i rozwoju nowych biologicznie aktywnych cząsteczek;
 • wiedzę naukową i technologiczną konieczną do projektowania, wytwarzania i testowania form dozowania leków i produktów zdrowotnych.
 • znajomość krajowych i ponadnarodowych regulacji prawnych dotyczących leków i produktów zdrowotnych;
 • umiejętności planowania i prowadzenia badań w kluczowych działach programu nauczania potwierdzonych wykonaniem doświadczalnej pracy licencjackiej;
 • wiedzę zawodową do wykonywania zawodu w obrocie farmaceutykami.

Studenci w trakcie studiów mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach związanych z produkcją leków, suplementów diety, obrotu farmaceutykami i posiada umiejętności przydatne do pracy w firmach pracujących na rzecz ochrony zdrowia w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

Studia magisterskie na kierunku Chemia Medyczna oferują studentom wiedzę i umiejętności z zakresu chemii stosowanej w farmacji, naukach medycznych i pokrewnych.  Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala na uzyskanie wiedzy w następujących obszarach:

 • podstawowe dyscypliny naukowe (chemia, farmacja, medycyna) dające trwałe podstawy teoretyczne i praktyczne kompetencje w tych głównych obszarach tematycznych;
 • pogłębione chemiczne i farmaceutyczne przygotowanie do nowoczesnych metod analizy, projektowania i wytwarzania substancji aktywnych;
 • wiedzę naukową na temat nowoczesnych technik diagnostyki i obrazowania stosowanych w medycynie;
 • wiedzę naukową i technologiczną konieczną do zaprojektowania i otrzymania nowoczesnych form farmaceutycznych;
 • przygotowanie chemiczne do izolacji substancji aktywnych pochodzenia naturalnego oraz umiejętność otrzymania na ich bazie środków leczniczych;
 • znajomość krajowych i ponadnarodowych regulacji prawnych dotyczących leków i produktów zdrowotnych;
 • umiejętności planowania i prowadzenia badań w kluczowych działach programu nauczania potwierdzonych wykonaniem doświadczalnej pracy magisterskiej;
 • wiedzę przydatną do pracy w produkcji, obrocie farmaceutykami oraz monitorowaniu badań klinicznych.

Plan i program studiów powstał przy współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (lokalne firmy branży medycznej np. Sorimex, Filofarm) oraz przede wszystkim w oparciu o oczekiwania studentów Wydziału Chemii. Studia te gwarantują więc kompetencje wymagane do pracy zarówno w szeroko pojętym przemyśle chemicznym, farmaceutycznym a także instytucjach prowadzących audyt w w/w profilach. Przedmioty, które oferowane są w ramach kierunku skonstruowane są tak, aby położyć jak największy nacisk na umiejętności kreatywnego zastosowania zdobytej wiedzy oraz nowoczesnego podejścia do problemu np. przewidywanie aktywności in silico.

Jeżeli interesuje Cię jak otrzymywać i analizować substancji o znaczeniu farmakologicznym, to na pewno będzie to kierunek idealny dla Ciebie!