Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Co po studiach?

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Chemia Medyczna posiadają interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i farmaceutycznych. Dzięki umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywanie problemów absolwenci kierunku chemia medyczna są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego i biotechnologicznego, jak przede wszystkim w szeroko rozumianym przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Znaczny udział w cyklu studiów stanowią zajęcia laboratoryjne, które gwarantują dobre przygotowanie absolwenta do pracy w laboratoriach.

Ukończone studia licencjackie są podstawą do podjęcia studiów II stopnia (studia magisterskie) na kierunku chemia medyczna, chemia lub kierunkach pokrewnych.

Absolwent kierunku Chemia Medyczna na studiach drugiego stopnia będzie posiadał interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i farmaceutycznych.

Absolwenci studiów magisterskich posiadają gruntowne wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentalnej analizy chemicznej, chemii materiałowej i nanotechnologii. Ponadto w bardzo szerokim stopniu absolwenci znają sposoby wytwarzania i oceny leku a także wyrobu medycznego oraz nowoczesne metody obrazowania i diagnostyki.

Tak wykształcony absolwent bez problemu sprosta rosnącym wymaganiom rynku w różnorodnych laboratoriach zajmujących się przede wszystkim oceną i jakości i wytwarzaniem preparatu farmaceutycznego i wyrobu medycznego.