Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Dlaczego Chemia Kosmetyczna na UMK?

Wybierając Chemię Kosmetyczną – studia licencjackie zdobędziesz wiedzę z zakresu zastosowania wybranych surowców chemicznych do wyrobu kosmetyków. Tutaj dowiesz się o korzystnym wpływie wielu związków chemicznych na skórę, włosy i paznokcie. Jeśli zatem interesuje Cię, jak poprawić kondycję skóry lub chciałbyś nabyć umiejętność wytwarzania kosmetyków – to z pewnością jest to kierunek dla Ciebie! Studia na kierunku Chemia Kosmetyczna zapewniają studentom zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości oraz sprzedaży specyficznej grupy produktów, jakimi są kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej. Oprócz tego studia na tym kierunku uczą wykorzystania metod analitycznych do oceny jakości tych produktów i ich oddziaływania na środowisko, zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, opakowaniami i przechowywaniem wyrobów kosmetycznych. A poza tym, program studiów obejmuje wizyty w firmach kosmetycznych, a także zajęcia z lekarzem dermatologiem oraz specjalistą z zakresu technologii i produkcji kosmetyków.

Studenci mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii.

Podbij z nami rynek kosmetyczny!

Kierunek Chemia Kosmetyczna II stopnia oferuje studentom studia magisterskie będące kontynuacją studiów pierwszego stopnia na pograniczu chemii i wiedzy o surowcach i produktach kosmetycznych. Kierunek ten łączy wiedzę z zakresu podstaw bioinformatyki, fizykochemii koloidów, chemii bioorganicznej, chemii nieorganicznej i chemii obliczeniowej z praktycznym zastosowaniem wybranych związków chemicznych do wyrobu różnych form kosmetycznych oraz rolą poszczególnych składników w formie kosmetyku.

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości oraz sprzedaży specyficznej grupy produktów, jakimi są kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej. Studia na tym kierunku uczą także wykorzystania metod analitycznych do oceny jakości produktów i ich oddziaływania na środowisko, zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, opakowaniami i przechowywaniem wyrobów kosmetycznych. Studenci kierunku chemia kosmetyczna są przygotowani do pracy zespołowej przy produkcji kosmetyków oraz analizy i składu surowców i wyrobów kosmetycznych.