Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Program

Program ramowy

  1. Zuzanna Gralak, Kamil Brzuzy „Oznaczanie wybranych wolnych aminokwasów i amin biogennych w produktach żywnościowych”
  2. Aleksandra Zglejszewska „Badanie właściwości antyutleniających ekstraktów wąkrotki azjatyckiej (łac. Centella asiatica)”
  3. Lidia Zasada „Otrzymywanie folii z polimerów”
  4. Katarzyna Pianka „Wielofunkcyjne membrany fluoropolimerowe z kontrolowanymi właściwościami powierzchni”
  5. Julia Moszczyńska ,,Czy amoniak może być nośnikiem zielonej energii?”
  6. Aleksandra Jarębska „Badanie morfologii, struktury i aktywności antyutleniającej ekstraktów z melisy i skrzypu polnego”
  7. Aleksandra Jaworska „Hybrydowe materiały tlenkowo – węglowe o potencjalnych zdolnościach sorpcyjnych”
 • 11.15 – 11.30 Przerwa
 • 11.30 – 11.45 Maflow, Boryszew S.A.
 • 11.45 – 12.05 Beata Kaczmarek Szczepańska Case study spółki akademickiej NatChemLab
 • 12.05- 12.20 Tarun Gupta i Simran Chaudhary – studenci programu Erasmus+ Joy Festival
 • 12.20 – 15.00 Sesja posterowa dyplomantów
 • 13.00 – 14.00 Marta Błaszczyk z DMPiME “Praktyki Erasmus+ dla studentów i absolwentów” – Audytorium I (prezentacja 30 minut, dyskusja)
 • 15.00 – piknik wydziałowy dla studentów, doktorantów, pracowników Wydziału Chemii i gości

Program szczegółowy Antoniady 2023 (718 KB)