Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Projekty

Tematyka badań

 • Procesy membranowe – perwaporacja, destylacja membranowa (z przerwą gazową, próżniowa, bezpośrednio kontaktowa, osmotyczna), termoperwaporacja, nanofiltracja rozpuszczalników organicznych
 • Membrany jonowymienne, ceramiczne i polimerowe
 • Funkcjonalizacja i/lub modyfikacja membran polimerowych i ceramicznych
 • Charakterystyka właściwości materiałowych, fizykochemicznych i tribologicznych membran
 • Zastosowanie membran i procesów membranowych
 • Membranowe procesy elektrochemiczne, elektrodializa
 • Modelowanie, metody chemometryczne
 • Bio-paliwa, bio-energia

 

Projekty badawcze

 • Opus – National Science Centre (2018/29/B/ST4/00811)„Inorganic-organic hybrid materials with controllable physiochemical properties for membrane separation”
  01.2019 – in progress

 

 • V4-Korea Joint Research Program + National Centre for Research and Development in Poland

„Towards the sustainable production of valuable chemicals from microalgae based on the sequestration of refused-CO2 in a novel, circular-loop gas separation membrane bioreactor system”
10.2017 – in progress

Rozpowszechnienie wyników:

  • Publikacje
   • P. Bakonyi, G. Kumar, K.Bélafi-Bakó, S,-H, Kim, S. Koter, W. Kujawski, N. Nemestóthy, J. Peter, Z. Pientka, A review of the innovative gas separation membrane bioreactor with mechanisms for integrated production and purification of biohydrogen, Bioresources Technol. 270 (2018) 642-655; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852418312653
  • Konferencje
   • S. Koter, J. Peter, R. Válek, Z. Pientka, J. Kujawa, W. Kujawski, Sequential optimization of the preparation of membranes for gas separation by using the chemometrics, Engineering with Membranes, Båstad, Szwecja, 8-10.04.2019

 

 • Preludium – National Science Centre (2017/25/N/ST5/01097)

„Research on the conditions for the formation and modification of non-porous polymeric membranes, leading to materials with improved transport and separation properties in pervaporative separation of liquid mixtures”
03.2018 – in progres

 

 • Sonata – National Science Centre (2017/26/D/ST4/00752)

„Smart materials” – magnetic hybrid separation materials with controlled properties – formation, biomimicry, characterization, and application”
04.2018 – in progress

Rozpowszechnienie wyników:

  • Publikacje
   •  J. Kujawa, W. Kujawski, A. Cyganiuk, L.F. Dumée, S. Al-Gharabli, Upgrading of zirconia membrane performance in removal of hazardous VOCs from water by surface functionalization, Chemical Engineering Journal 374 (2019) 155-169

   • J. Kujawa, From nanoscale modification to separation – The role of substrate and modifiers in the transport properties of ceramic membranes in membrane distillation, Journal of Membrane Science 580 (2019) 296-306

  • Konferencje
   • J. Kujawa, S. Al-Gharabli, W. Kujawski, Upgraded membrane performance in membrane distillation by chemical modification with carbon nanotubes, 6th International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation, Gas Separation, and Membrane Distillation, Toruń (Poland) 14-17.05.2019 – oral presentation – international conference

   • J. Kujawa, S. Al-Gharabli, W. Kujawski, Native and chemically decorated rare-earth metal oxides as a novel separation materials, 6th International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation, Gas Separation, and Membrane Distillation, Toruń (Poland) 14-17.05.2019 – poster – international conference

   • Bana Al-Omari, Joanna Kujawa,  Samer Al-Gharabli, Wojciech Kujawski, PVDF membrane development and modification for membrane distillation, 6th International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation, Gas Separation, and Membrane Distillation, Toruń (Poland) 14-17.05.2019 – poster – international conference

   • J. Kujawa, S. Al-Gharabli, W. Kujawski, Insight into rare-earth metal oxide functionalization – generation of hybrid superhydrophobic materials, 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Sitges (Spain) 11-15.03.2019 – poster, international conference

   • J. Kujawa, S. Al-Gharabli, W. Kujawski, Modification of fluorinated PVDF porous material – from molecular grafting to upgrading transport and separation features, 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Sitges (Spain) 11-15.03.2019 – poster, international conference

   • S. Al-Gharabli, J.Kujawa, W. Kujawski, E. Hamad, Z. Abu El-Rub, CNT-PVDF – hybrid materials for membrane-based separation, 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Sitges (Spain) 11-15.03.2019 – poster, international conference

   • J. Kujawa, S. Al-Gharabli, W. Kujawski, Z. Abu El-Rub, E. M. Hamad, Fluorinated membranes, activated by Piranha reagent and grafted with fluoralkylsilanes and alkylsilanes for the removal of hazardous VOCs, Euromembrane 2018, Walencja, Hiszpania (9-13.07.2018), oral presentation – international conference

   • J. Kujawa, W. Kujawski, A. Cyganiuk, S. Al-Gharabli , Enhancement of zirconia membrane performance via molecular grafting in water purification from hazardous organic compounds by applying vacuum membrane distillation, XII Konferencja Naukowa “Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska” MEMPEP (13-16.06.2018) Zakopane, Poland, oral presentation – international conference

 • Polonium – NAWA (PPN/BIL/2018/1/00222)

„Preparation and properties of novel hybrid organic-inorganic membranes doped with rare earth metal oxides”
2019 – 2020 – in progress


 • Polish-Chinese cooperation – Minister of Science and Higher Education (37-4)

„Novel mixed matrix membranes (MMMs) for separation of liquid and gas mixtures”
2018 – in progress


 • Incubator of Innovation + Polish Ministry of Science and Higher Education
  „”Smart materials” – intelligent separation materials on an activated polymer substrate with a defined nano-surface architecture”
  06.2018-12.2018Rozpowszechnienie wyników:

  • Zgłoszenie patentowe
   1. J. Kujawa, S. Al-Gharabli, W. Kujawski, Sposób modyfikacji powierzchni materiałów separacyjnych zgłoszenie patentowe [WIPO ST 10/C PL428333]
  • Nagrody i wyróżnienia za wynalazek zdobyte podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków (International Invention & Trade Expo 2019), które odbyły się między 29-30 sierpnia 2019:
   1. złoty medal targów
   2. diamentowa nagroda specjalna targów (Diamond Special Award)
   3. nagroda specjalna Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA Special Award)

 • POLONIUM – Polish Ministry of Science and Higher Education and French Embassy (35501/2016)
  „Innovative polymeric membranes containing polymerizable ionic liquids” – in progress

 • Preludium – National Science Centre (2016/23/N/ST5/01919)
  „Anhydrous proton exchange membranes based on poly(vinyl alcohol) modified with reactive ionic liquids as separators in high temperature PEMFC”
  08.2017 – in progress

 • Harmonia – National Science Centre (2015/18/M/ST5/00635)
  „Innovative polymeric membranes containing reactive ionic liquids (RILs) and polymerizable ionic liquids (PILs)”
  04.2016 – in progress

Rozpowszechnienie wyników:

  •  E. Rynkowska, K. Dzieszkowski, A. Lancien, K. Fatyeyeva, A. Szymczyk, J. Kujawa, S. Koter, S. Marais, A. Wolan, W. Kujawski, Physicochemical properties and pervaporation performance of dense membranes based on cellulose acetate propionate (CAP) and containing polymerizable ionic liquid (PIL), Journal of Membrane Science 544 (2017) 243-251, (IF = 6.578). DOI: 10.1016/j.memsci.2017.09.031; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376738817320288.
  • E. Rynkowska, K. Fatyeyeva, W. Kujawski, Application of polymer based membranes containing ionic liquids in membrane separation processes – a critical review, Reviews in Chemical Engineering 34 (2018) 341-363 (IF = 4.490). DOI: 10.1515/revce-2016-0054; https://www.degruyter.com/view/j/revce.ahead-of-print/revce-2016-0054/revce-2016-0054.xml (Open Access).
  • E. Rynkowska, K. Fatyeyeva, J. Kujawa, K. Dzieszkowski, A. Wolan, W. Kujawski, The effect of reactive ionic liquid or plasticizer incorporation on the physicochemical and transport properties of cellulose acetate propionate-based membranes, Polymers 10 (2018) 86 (IF = 2.935). DOI: 10.3390/polym10010086; https://www.mdpi.com/2073-4360/10/1/86.
  • J. Kujawa, E. Rynkowska, K. Fatyeyeva, K. Knozowska, A. Wolan, K. Dzieszkowski, G. Li, W. Kujawski, Preparation and Characterization of Cellulose Acetate Propionate Films Functionalized with Reactive Ionic Liquids, Polymers 11 (2019) 1217 (IF = 3,164), DOI: 10.3390/polym11071217; https://www.mdpi.com/2073-4360/11/7/1217.

 

 • Opus – National Science Centre (2013/09/B/ST8/04065)
  „Desulfurization of gasoline using vacuum pervaporation method”
  05.2014 – 08.2017

Rozpowszechnienie wyników:

  • K. Rychlewska, W. Kujawski, K. Konieczny, Pervaporative performance of PEBA and PDMS based commercial membranes in thiophene removal from its binary mixtures with hydrocarbons, Fuel Processing Technology 165  (2017) 9-18.
  • K. Rychlewska, W. Kujawski, K. Konieczny, Pervaporative removal of organosulfur compounds (OSCs) from gasoline using PEBA and PDMS based commercial hydrophobic membranes, Chemical Engineering Journal 309 (2017) 435-444.
  • K. Rychlewska, K. Konieczny, Pervaporative desulfurization of gasoline-separation of hydrocarbon/thiophene mixtures using polydimethylsiloxane (PDMS)-based membranes, Desalination and Water Treatment 57 (2016) 1247-1254.

 

 • Tango – National Centre for Research and Development (TANGO1/266441/NCBR/2015)
  „Implementation of membrane separation techniques in the production of butanol by fermentation process”
  05.2015 – 10.2016

Rozpowszechnienie wyników:

  • K. Knozowska, A. Kujawska, J. Kujawa, W. Kujawski, M. Bryjak, E. Chrzanowska, J. K. Kujawski, Performance of commercial composite hydrophobic membranes applied for pervaporative reclamation of acetone, butanol, and ethanol from aqueous solutions: Binary mixtures, Separation and Purification Technology  188 (2017) 512-522.
  • Patent applications P.419302: Sposób uzyskiwania i odwadniania acetonu, butanolu i etanolu z ich mieszaniny wodnej, zwłaszcza z brzeczki pofermentacyjnej poprzez perwaporację hydrofobową.
  • Patent applications P.419303: Sposób uzyskiwania i odwadniania acetonu, butanolu i etanolu z ich mieszaniny wodnej, zwłaszcza z brzeczki pofermentacyjnej poprzez termoperwaporację.
  • Patent applications P.419304: Sposób uzyskiwania i odwadniania acetonu, butanolu i etanolu z ich mieszaniny wodnej, zwłaszcza z brzeczki pofermentacyjnej poprzez destylację membranową.
  • K. Knozowska, A. Kujawska, J. Kujawa, W. Kujawski, M. Bryjak, E. Chrzanowska, J. – K. Kujawski, Performance of commercial composite hydrophobic membranes applied for pervaporative reclamation of acetone, butanol, and ethanol from aqueous solutions: binary mixtures, Separation and Purification Technology 188 (2017) 512-522.

 

 • Preludium – National Science Centre (2013/09/N/ST8/04286)
  „Polymeric membranes for hydrophobic pervaporation – impact of preparation conditions and surface modification of membranes on their selective and transport properties in pervaporative removal of volatile organic compounds from water”
  03.2014 – 03.2016

 • Preludium – National Science Centre (2012/07/N/ST4/00378)
  „Hydrophobization of ceramic membranes and metal oxide powders by surface grafting of alkylsilanes and perfluoroalkylsilanes – basic research on the mechanism of modification, physicochemical and transport properties of modified surfaces”
  07.2013 – 07.2015

Rozpowszechnienie wyników:

  • J. Kujawa , S. Cerneaux, W. Kujawski, K. Knozowska, Hydrophobic Ceramic Membranes for Water Desalination, Applied Sciences 7 (2017) 402 (Cover Page)
  • J. Kujawa (corresponding author), W. Kujawski, Functionalization of Ceramic Metal Oxide Powders and Ceramic Membranes by Perfluroalkylsilanes and Alkylsilanes Possessing Different Reactive Groups – Physicochemical and Tribological Properties, ACS Appl. Mater. Interfaces 8 (2016) 7509-7521.
  • J. Kujawa, S.Cerneaux, W. Kujawski, M. Bryjak, J. Kujawski, How To Functionalize Ceramics by Perfluoroalkylsilanes for Membrane Separation Process? Properties and Application of Hydrophobized Ceramic Membranes, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8 (2016) 7565-7577.
  • W. Kujawski, J. Kujawa (corresponding), E. Wierzbowska, S. Cerneaux, M. Bryjak, J. Kujawski, Influence of hydrophobization conditions and ceramic membranes pore size on their properties in vacuum membrane distillation of water-organic solvent mixtures, J. Membr. Sci. 499 (2016) 442-451.
  • J. Kujawa (corresponding), W. Kujawski, Driving force and activation energy in air-gap membrane distillation, Chemical Papers 69 (2015) 1438-1444.
  • J. Kujawa, S. Cerneaux, W. Kujawski, Highly hydrophobic ceramic membranes applied to the removal of volatile organic compounds in pervaporation, Chem. Eng. J. 260 (2015) 43-54.
  • J. Kujawa, S. Cerneaux, W. Kujawski, Removal of hazardous volatile organic compounds from water by vacuum pervaporation with hydrophobic ceramic membranes, J. Membr. Sci. 474 (2015) 11-19.
  • J. Kujawa, S. Cerneaux , S. Koter , W. Kujawski, Highly efficient hydrophobic titania ceramic membranes for water desalination, ACS Appl. Mater. Interfaces 6 (2014) 14223-14230.
  • J. Kujawa, S. Cerneaux, W. Kujawski, Characterization of the surface modification process of Al2O3, TiO2 and ZrO2 powders by PFAS molecules, Colloid. Surface A 447 (2014) 14-22.

 

 • National Science Centre (N N209 7612 40)
  „Effectiveness of pervaporation and thermopervaporation in the concentration of bi- and multicomponent aqueous mixtures of acetone, butanol and ethanol (ABE fermentation products)”
  06.2011 – 09.2014

Rozpowszechnienie wyników:

  • A. Kujawska, J. Kujawski, M. Bryjak, W. Kujawski, Removal of volatile organic compounds from aqueous solutions applying thermally driven membrane processes. 2. Air gap membrane distillation, Journal of Membrane Science 499 (2016) 245-256.
  • A. Kujawska, J. Kujawski, M. Bryjak, W. Kujawski, Removal of volatile organic compounds from aqueous solutions applying thermally driven membrane processes. 1. Thermopervaporation, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 94 (2015) 62-71.
  • A. Kujawska, J. Kujawski, M. Bryjak, W. Kujawski, ABE fermentation products recovery methods – a review, Renewable & Sustainable Energy Reviews 48 (2015) 648-661.
  • S. Koter, A. Kujawska, W. Kujawski, Modeling of transport and separation in a thermopervaporation process, Journal of Membrane Science 480 (2015) 129-138.
  • J. Kujawski, A. Rozicka, M. Bryjak, W. Kujawski, Pervaporative removal of acetone, butanol and ethanol from binary and multicomponent aqueous mixtures, Separation and Purification Technology 132 (2014) 422-429.
  • A. Rozicka, J. Niemistö, R.L. Keiski, W. Kujawski, Apparent and intrinsic properties of commercial PDMS based membranes in pervaporative removal of acetone, butanol and ethanol from binary aqueous mixtures, Journal of Membrane Science 453 (2014) 108-118.
  • J. Niemistö, W.Kujawski, R.L. Keiski, Pervaporation performance of composite poly(dimethylsiloxane) membrane for butanol recovery from model solutions, Journal of Membrane Science 434 (2013) 55-64.
  • A. Rozicka, S. Koter, W. Kujawski, Thermopervaporative transport of single solvent and binary mixtures, Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, Monographs of the Environmental Engineering Committee Polish Academy of Sciences 2014, vol. 118, 69-80, ISBN 978-83-63714-17-8.

 

 • NATO Project (CLG984165)
  „Safety and Security Monitoring System for Under-water Pipeline”
  11.2010 – 08.2013

Rozpowszechnienie wyników:

  • Guarnieri , L. Lorenzelli , W. Kujawski, A. Rozicka , A. Vasiliev, V. Filippov, Monitoring System for Under-Water Pipe Line, Lecture Notes in Electrical Engineering, 162 (2014) 287-291; DOI 10.1007/978-1-4614-3860-1_51.
  • A. Rozicka, W. Kujawski, V. Guarnieri, L. Lorenzelli, A. Vasiliev, V. Filippov, Hydrophobic membranes for system monitoring underwater gas pipelines, Architecture, Civil Engineering and Environment – ACEE, 5 (2012) 99-106.
  • A. Rozicka, W. Kujawski, V. Guarnieri, L. Lorenzelli, A. Vasiliev, V. Filippov, Monitoring Systems for Underwater Pipelines. 1. Preparation of Hydrophobic Membranes,
   Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, Monographs of the Environmental Engineering Committee Polish Academy of Sciences PAN 2012, vol. 95, 191-203, ISBN 978-83-89293-24-4.
  • A. Rozicka, W. Kujawski, V. Guarnieri, A. Vasiliev, A. Sokolov, Sposób i układ do wykrywania niskocząsteczkowych węglowodorów w wodzie, Zgłoszenie patentowe nr P.404649 (VII.2013)

 

 • Polish Ministry of Science and Higher Education (NN 209 2551 38)
  „Ceramic membranes with nanohydrophobic layer – the preparation methods by grafting process with perfluoroalkylsilanes and its transport and selective properties in pervaporation and membrane distillation processes”
  05.2010 – 07.2013

Rozpowszechnienie wyników:

  • J. Kujawa, S. Cerneaux, W. Kujawski, Highly hydrophobic ceramic membranes applied to the removal of volatile organic compounds in pervaporation, Chemical Engineering Journal, 260 (2015) 43-54.
  • J. Kujawa, S. Cerneaux, W. Kujawski, Removal of hazardous volatile organic compounds from water by vacuum pervaporation with hydrophobic ceramic membranes, Journal of Membrane Science, 474 (2015) 11-19.
  • J. Kujawa , S. Cerneaux , S. Koter , W. Kujawski, Highly efficient hydrophobic titania ceramic membranes for water desalination, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6 (16), 14223-14230.
  • J. Kujawa, S. Cerneaux, W. Kujawski, Characterization of the surface modification process of Al2O3, TiO2 and ZrO2 powders by PFAS molecules, Colloids Surf., A, 447 (2014) 14-22.
  • J. Kujawa, A. Rozicka, S. Cerneaux, W. Kujawski, The influence of surface modification on the physicochemical properties of ceramic membranes, Colloids Surf., A, 443 (2014) 567-575.
  • J. Kujawa, S. Cerneaux, W. Kujawski, Investigation of the stability of metal oxide powders and ceramic membranes grafted by perfluoroalkylsilanes, Colloids Surf., A, 443 (2014) 109-117.
  • J.Kujawa, W.Kujawski, S.Koter, K.Jarzynka, A.Rozicka, K.Bajda, S.Cerneaux, M.Persin, A.Larbot, Membrane distillation properties of TiO2 ceramic membranes modified of perfluoroalkylsilanes, Desalination and Water Treatment 51 (2013) 1352-1361.
  • J. Kujawa, W. Kujawski, S. Koter, A. Rozicka, S. Cerneaux, M. Persin, A. Larbot, Efficiency of grafting of Al2O3, TiO2 and ZrO2 powders by perfluoroalkylsilanes,Colloids Surf., A, 420 (2013) 64-73.