Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dydaktyka

Chemia informatyczna
Chemia teoretyczna
Matematyka
Matematyka – poziom podstawowy
Matematyka z elementami statystyki
Podstawy chemii kwantowej
Podstawy teoretyczne spektroskopii w medycynie
Theoretical chemistry