Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dydaktyka

Modelowanie molekularne metodami chemii kwantowej
Podstawy chemii kwantowej
Chemia obliczeniowa
Chemia informatyczna
Chemia teoretyczna
Matematyka
Matematyka – poziom podstawowy
Matematyka z elementami statystyki
Statystyka
Analiza statystyczna w chemii
Podstawy teoretyczne spektroskopii w medycynie
Fizyka
Theoretical chemistry