Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Liderzy Zespołu

  • dr Agata Karska – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  • dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  • dr Dariusz Kędziera – Wydział Chemii