Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM-EDX-EELS)

Transmisyjny mikroskop elektronowy (ang. transmission electron microscope – TEM) produkcji FEI Europe, model Tecnai F20 X-Twin z 2011 roku (linia mikroskopów Tecnai G2). Model Tecnai posiada atomową zdolność rozdzielczą i jest mikroskopem o wszechstronnym zastosowaniu w badaniach materiałów.

Podstawowe parametry mikroskopu:

 • zakres napięć przyspieszających: 20-200 kV,
 • działo z emisją polową (Schottky FEG)
 • punktowa zdolność rozdzielcza: 0,25 nm,
 • liniowa zdolność rozdzielcza: 0,102 nm.

Techniki pracy:

 • TEM (BF, DF),
 • STEM (detektror HAADF),
 • Dyfrakcja (technika SAED*),
 • Tomografia.

Typy detektorów:

 • BF (Bright Field),
 • DF (Dark field),
 • HAADF (High Angle Annular Dark Field),
 • EDX (Energy Dispersive X-ray Spectrometer),
 • PEELS (Parallel Electron Energy Loss Spectrometer),

Wyposażenie dodatkowe:

 • Hybrydowy instrument (SEM/FIB) Quanta 3D FEG do dwu i trójwymiarowej charakterystyki materiałów, trawienia jonami   i przygotowywania lamelek do TEM,
 • Urządzenie do czyszczenia plazmowego Fischione Plasma Cleaner 1020
 • Ultramikrotom Leica Ultracut UC7 z łamarką do noży szklanych Leica EM KMR3
 • Trymer próbek, Leica EM TXP
 • napylarka do nanoszenia nanometrycznych warstwy złota z palladem SC7620 oraz węgla CA7625, produkcji Quorum Technologies.

Obrazy analizowanej powierzchni rejestrowane są w postaci cyfrowej, co daje możliwość szybkiego przesyłania wyników analiz np. e-mailem.

Pracownia wykonuje zlecone usługi naukowo-badawcze dla pracowników Wydziału Chemii UMK oraz innych jednostek naukowych. Posiadamy bogate doświadczenie w analizach dla sektora gospodarki.
Opłaty za wykonanie analiz są uzgadniane indywidualnie w zależności od: cech próbki, liczby powiększeń, konieczności specjalnego przygotowania prób ki itp.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:
mgr inż. Krystianem Kocińskim
tel: (56) 611-48-32
e-mail: krykoc@umk.pl

Zlecenie na analizę dla studentów i pracowników Wydziału Chemii UMK:

Zlecenie-TEM (119 KB)