Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)

Aparat
ICP-MS – spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej z analizatorem kwadrupolowym Spektrometr ICP-MS 7500 CX z komorą kolizyjną Agilent Technologies (Japan).

Metoda analizy: wprowadzenie próbki – autosampler, przeprowadzenie roztworu w aerozol – nebulizer koncentryczny, fragmentacja związków na jony o charakterystycznym ładunku, jonizacja pierwiastków w wysokotemperaturowej plazmie argonowej, redukcja interferencji molekularnych – komora kolizyjna, dyskryminacja mas – analizator kwadrupolowy, detekcja na podstawie wartości stosunku m/z, analiza danych.

Zastosowania: ilościowa analiza śladowa jedno- i wielo-pierwiastkowa.

Podstawowe parametry:

• Generator RF Częstotliwość MHz: 27.12,
• Moc W (zimna plazma): 500-1600,
• Gaz nośny: Ar X50S 5.0,
• Nebulizer koncentryczny,
• Analizator mas: kwadrupol,
• Zakres mas: 2-260,
• Komora kolizyjna: ORS,
• Gaz komory kolizyjnej: He,
• Rozdzielczość m/z: 238 amu,
• Tło < 5cps (9AMU),
• Precyzja stosunku izotopowego CeO/Ce < 3%,
• Stabilność krótkookresowa < 3% RSD,
• Stabilność długookresowa < 4% RSD / 2h,
• Czułość (cps/ppm): 80.106 89Y,
• Granica wykrywalności (ppt) < 1,5 9Be, < 0,5 115In, < 4 78Se, < 0,5 209Bi.

Rodzaj próbek: roztwory wodne o pH < 7, maksymalne dopuszczalne sumaryczne stężenie rozpuszczalnych składników w próbce < 0,2 %.

Pracownia wykonuje zlecone usługi naukowo-badawcze. Posiadamy doświadczenie w analizach dla sektora nauki i gospodarki.
Opłaty za wykonanie analiz są uzgadniane indywidualnie w zależności od: liczby analiz, konieczności specjalnego przygotowania próbek do analizy itp.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
tel: (56) 611-47-99
e-mail: pai@chem.umk.pl

Zlecenie na analizę dla studentów i pracowników Wydziału Chemii UMK:

zlecenie-ICP (188 KB)