Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Laboratoria nauk technicznych i ścisłych

Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego


Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego • Okres realizacji projektu: 2014 – 2020
 • Oś Priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
 • Działanie: 1.1. Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji
 • Całkowita wartość projektu: 44 681 942,87 zł (w tym część UMK: 10 692 507,77 zł)
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 36 396 797,13 zł (w tym część UMK: 8 822 446,79 zł)

Projekt realizowany jest w konsorcjum trzech uczelni publicznych z województwa kujawsko-pomorskiego:

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (Lider projektu),
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Konsorcjant),
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Konsorcjant).

Opis Projektu:

Projekt ma na celu poprawę jakości i poszerzenie możliwości prowadzenia wysokiej  jakości badań naukowych, zdefiniowanych w Agendzie Badawczej, w tym badań o charakterze wdrożeniowym, które służyć mają zwiększeniu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami i w konsekwencji – rozwojowi gospodarki regionu.

Wszystkie zaplanowane działania i rodzaje badań, z obszaru technologii o kluczowym znaczeniu KET, w tym: zaawansowane systemy wytwarzania, mikroelektronika, systemy transportu szynowego, obejmujący tabór szynowy i wybrane elementy infrastruktury, w tym systemy IT, wpisują się w kierunki rozwoju badań naukowych Krajowego Programu Badań oraz w Regionalną Strategię Inteligentnych Specjalizacji dla województwa kujawsko-pomorskiego i mają strategiczne znaczenia dla rozwoju nauki i gospodarki w regionie.
Realizacja celu:

 1. Dostosowanie infrastruktury naukowo-badawczej lidera konsorcjum do potrzeb realizacji prac badawczych ukierunkowanych na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle związanym z pełnym cyklem życia środków transportu szynowego.
 2. Rozwój potencjału badawczego w zakresie technologii o kluczowym znaczeniu.


W wyniku projektu powstanie nowa infrastruktura naukowo-badawcza obejmująca Centrum Badawcze Struktur Wielkogabarytowych (CBSW), Laboratorium Badawcze Podsystemów Funkcjonalnych (LBPF) oraz Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Centrum KET (MIC-KET), w tworzenie którego bezpośrednio zaangażowany jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – 60 szt.
 2. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej – 82 szt.
 3. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej – 101.Koordynator projektu
dr Mariusz Walczyk

pok. 76 (Wydział Chemii – ul. Gagarina 7)
tel. +48 (56) 611 20 62
e-mail: mwalczyk@umk.pl

Z-ca Koordynatora projektu
mgr Dorota Dombrowska

pok. 72 (Wydział Chemii – ul. Gagarina 7)
tel. +48 (56) 611 20 63
e-mail: dorota.dombrowska@umk.pl


Opiekun projektu w DZFS

mgr Joanna Smolarek

pok. 107 (biuro DZFS – ul. Gagarina 5)
tel./fax: +48 (56) 611 45 91
e-mail: joannasmolarek@umk.pl