Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK

dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK
mgr Anderson Gil Pelaez
dr hab. Anna Ilnicka, prof. UMK
dr hab. Anna Kaczmarek-Kędziera, prof. UMK
dr Dariusz Kędziera
dr inż. Emil Korczeniewski
prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
mgr Małgorzata Skorupska
prof. dr hab. Artur Terzyk
dr Grzegorz Trykowski
dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK