Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

mgr Adam Bieniek
prof. dr hab. Stanisław Biniak
mgr Paulina Erwardt
dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK
dr hab. Anna Ilnicka
dr Anna Kaczmarek-Kędziera
dr Dariusz Kędziera
mgr inż. Emil Korczeniewski
dr hab. Maria Leżańska
mgr Iryna Strybailo
dr Grzegorz Szymański
prof. dr hab. Artur Terzyk
dr Grzegorz Trykowski
dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK