Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy i doktoranci

Kierownik - dr hab. Piotr Jankowski, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Barysz
dr hab. Mirosław Jabłoński, prof. UMK
dr hab. Piotr Jankowski, prof. UMK
dr hab. inż. Mariusz Pawlak, prof. UMK
dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK

Doktoranci

mgr Ewelina Grabowska
mgr Marcin Stachowiak