Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy i doktoranci

Kierownik - prof. dr hab. Maria Barysz

prof. dr hab. Maria Barysz
dr hab. Mirosław Jabłoński, prof. UMK
dr hab. Piotr Jankowski, prof. UMK
dr hab. inż. Mariusz Pawlak
dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK
dr Łukasz Syrocki

Doktoranci

mgr Ewelina Grabowska
mgr Marcin Stachowiak