Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Chemia

 

 

Chemia (s1) studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 

Chemia (s2) studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

 

Chemia (s2) studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) (rekrutacja śródroczna)

 

Chemia (n1) studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 

Chemia (n2) studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)