Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Chemia

 

 

 

Chemia (s1) studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 

Chemia (s2) studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

 

Chemia (s2) studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) (rekrutacja śródroczna)