Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Dlaczego chemia na UMK?

Chemia jako trzyletnie studia I stopnia to ciekawe, innowacyjne studia z przyszłością, które odpowiadają aktualnym i przyszłym potrzebom społeczeństwa. Kierunek ten oferuje studentom studia licencjackie oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych łączące wiedzę z zakresu podstaw chemii, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, kwantowej, chemii stosowanej i materiałów, środowiska i ekologii oraz technologii i inżynierii chemicznej. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz postępowania z odpadami. Poznają podstawy bezpieczeństwa i skuteczności pracy z odczynnikami chemicznymi, zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie oraz zasady i schematy technologiczne.

Kierunek ten daje więc solidne podstawy wiedzy chemicznej i konkretne umiejętności zdobyte w trakcie zajęć laboratoryjnych i praktyk i staży w renomowanych firmach m.in. w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

Kończąc chemię I stopnia posiadasz atrakcyjny zawód!!!

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku chemia zapewniają możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia poprzez ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, nieorganicznej, organicznej, koordynacyjnej, polimerów, biomedycznej, środowiska i bioanalityki, chemii żywności, kosmetyków, chemii teoretycznej, krystalochemii czy technologii chemicznej. Studenci nabywają umiejętności planowania i realizowania eksperymentów oraz analizowania wyników i danych literaturowych.

Dzięki zdobytej wiedzy praktycznej mogą rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje w formie pisemnej bądź ustnej. Walory te sprawiają, że wykształcenie chemiczne może okazać się zaletą i przewagą nad absolwentami innych kierunków poszukujących miejsca swojej pierwszej pracy.

Studenci mają także możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

Podstawową zaletą chemii jest jej nowoczesność i uniwersalność oraz to, że chemia i studia chemiczne to przede wszystkim praktyka i konkretne umiejętności. 1,5-roczne studia magisterskie na kierunku chemia – rekrutacja śródroczna są świetną alternatywą na uzupełnienie wykształcenia dla kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera.

Studia na kierunku chemia zapewniają możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia poprzez ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, nieorganicznej, organicznej, koordynacyjnej, polimerów, biomedycznej, środowiska i bioanalityki, chemii żywności, kosmetyków, chemii teoretycznej, krystalochemii czy technologii chemicznej. Studenci poza umiejętnościami teoretycznego i praktycznego rozwiązywania problemów rozwijają swoje osobowości i uczą się trudnej sztuki współpracy w grupie. Walory te sprawiają, że wykształcenie chemiczne może okazać się zaletą i przewagą nad absolwentami innych kierunków poszukujących miejsca swojej pierwszej pracy.

Studenci mają także możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.