Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Informacje

Projekt „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”

PROJEKT NR POWR.03.05.00-00-Z306/18

Zadanie 2/Moduł 1 – nowy program kształcenia – studia drugiego stopnia – kierunek: chemia medyczna

 

 • Okres realizacji projektu:  01.10.2019 r. – 30.09.2023 r.
 • Grupa docelowa: studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku chemia medyczna
 • Oś priorytetowa:  Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju POWER 2014–2020
 • Wydatki kwalifikowane projektu: 34 110 497,86 zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich: 29 637 451,15 zł
 • Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 4 473 046,71 zł

 

Cel projektu:  dostosowanie programu kształcenia na kierunku chemia medyczna (S2) do potrzeb społeczno-gospodarczych w regionie i zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy, poprzez wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa:

 

W ramach projektu oferujemy:

 • rozszerzenie kompetencji praktycznych – warsztaty i projekty badawcze – indywidualna praca eksperymentalna studentów
 • wykłady specjalistyczne  – zaangażowanie praktyków do prowadzenia zajęć
 • certyfikaty, świadectwo ukończenia projektu

 

Lp. Zajęcia Forma zajęć liczba godzin Semestr 
1. Warsztaty badawcze wykład 15 II, III, IV
ćwiczenia 10 I, II, III, IV
laboratorium 30 I, II, III, IV
2. Indywidualny projekt badawczy laboratorium 20 I, II, III, IV
konsultacja
3. Wykłady specjalistyczne wykład 4 I, II, III, IV

 

Godziny realizowane przez studenta:

 • Semestr I – 64h: wykład 4h, laboratorium 50h, ćwiczenia 10h
 • Semestr II – 79h: wykład 19h, laboratorium 50h, ćwiczenia 10h
 • Semestr III – 79h: wykład 19h, laboratorium 50h, ćwiczenia 10h
 • Semestr IV – 79h: wykład 19h, laboratorium 50h, ćwiczenia 10h

 


 

Koordynator Projektu
dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK
e-mail: ulak@umk.pl
tel: +48 56 611 45 36
p. 17 Budynek B
Asystent Koordynatora Projektu
dr Aleksandra Szalla
e-mail: olas@chem.umk.pl
tel: +48 56 611 45 35
p. 56 Budynek B