Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Kontakt

Pełnomocnik ds. Spraw Umiędzynarodowienia i Mobilności

dr Anna Kaczmarek-Kędziera

Pokój 229 blok A

e-mail: teoadk@chem.umk.pl

tel. +48 56 611 2064


W rektoracie wyjazdy studentów z Wydziału Chemii koordynuje pani mgr Marta Błaszczyk z Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej (DMPiME),

e-mail: martaslo@umk.pl, outgoing@erasmus.umk.pl
tel. +48 56 611 22 46
pokój 508