Excellence Initiative - Research University
Contactul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Projects and grants

NCN Grants:

prof. Jacek Ścianowski, „Changes in iron metabolism induced by anticancer compounds in in vitro and in vivo” financed by National Science Centre (Opus program grant realized as part of a consortium with prof. Jędrzej Antosiewicz GUMed) 27.04.2016-26.04.2021

Borys Ośmiałowski, prof. UMK, “Boron-based Fluorophores – Functionalisation, Properties and Their Tests for Versatile Usage” financed by National Science Centre (Harmonia program) 21.05.2018-20.05.2022

Borys Ośmiałowski, prof. UMK “Development of new class of fluorophores based on boron centre with tailored photophysical properties” financed by National Science Centre (Opus program) 10.06.2020-9.06.2024

Zbigniew Rafiński, prof. UMK, “Synthesis and application of new chiral triazolium salts derived from terpenes as N-heterocyclic carbene precocatalysts (NHCs) for asymmetric synthesis” financed by National Science Centre (Sonata program) 29.08.2012-29.08.2015

Zbigniew Rafiński, prof. UMK, Organocatalytic synthetic strategies with the use of N-heterocyclic carbenes – new directions and applications, financed by National Science Centre (Sonata Bis program) 06.04.2017-06.04.2022

Mariusz Bosiak, PhD, „Opracowanie dogodnej metody katalizowanego palladem aminowania halogenków i pseudohalogenków heterocyklicznych drugorzędowymi aminami aromatycznymi wobec znanych i autorskich ligandów fosfinowych – badania wstępne.” financed by National Science Centre (Miniatura program)

Agata Pacuła-Miszewska, PhD, „Seleniany rozpuszczalne w wodzie – rozwiązanie problemu niskiej biodostępności związków selenoorganicznych – badania wstępne” financed by National Science Centre (Miniatura program)