Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Co po studiach?

Jest to unikatowy w Polsce kierunek, kształcący przyszłych specjalistów z zakresu chemii kryminalistycznej na poziomie studiów II stopnia. Absolwent kierunku Chemia Kryminalistyczna jest wysoce wykwalifikowanym specjalistą mogącym znaleźć zatrudnienie w laboratoriach policyjnych, placówkach współpracujących z Urzędem Celnym czy Strażą Pożarną. Program kształcenia gwarantuje wykształcenie absolwentów posiadających gruntowną wiedzę interdyscyplinarną ze szczególnym uwzględnieniem nauk chemicznych i umiejętności wykorzystania jej w praktyce podczas pracy w laboratoriach zajmujących się analizą materiałów dowodowych. Wprowadzenie takich przedmiotów jak: systemy zarządzania jakością, kryminalistyka i podstaw procesu karnego oraz przedmiotów z zakresu technik kryminalistycznych pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy niezbędnej do pracy w służbach mundurowych.