Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Dlaczego Chemia i Technologia Żywności na UMK?

Kierunek Chemia i Technologia Żywności oferuje studentom nabycie wiedzy z zakresu podstaw chemii, chemii żywności oraz procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii cukrów, skrobi i tłuszczów. W trakcie studiów student kierunku Chemia i Technologia Żywności nabywa umiejętności wykonania podstawowych analiz chemicznych, analiz żywności, umie organizować i modyfikować (jeżeli jest taka potrzeba) produkcję cukrów oraz tłuszczy, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Ponadto zna zasady funkcjonowania rynku żywności i rozumie jego zasady. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi.

W trakcie studiów studenci mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.