Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Zespół Administracyjno-Gospodarczy

tel.: +48 (56) 611 43 33

Kierownik:
dr Mariusz Walczyk

tel.: +48 (56) 611 20 62
e-mail: mwalczyk@umk.pl 
Pokój nr 76

Pracownicy:

mgr Joanna Kraśniewska
tel.: +48 (56) 611 43 33
e-mail: joannakra@umk.pl
Pokój nr 77
mgr Ireneusz Kunar
tel.: +48 (56) 611 45 08
e-mail: ireneuszk@umk.pl
Pokój nr 35
Katarzyna Gajda
tel.: +48 (56) 611 43 33
e-mail: kasiag@umk.pl
Pokój nr 77
mgr Maciej Lewandowski
tel.: +48 (56) 611 43 32
e-mail: maciej3231@umk.pl
Pokój nr 34

mgr Katarzyna Sokołowska
tel.: +48 (56) 611 43 34
e-mail: katarzynasokolowska@umk.pl
Pokój nr 75


 

Zaopatrzenie:

e-mail: zaopatrzenie.chem@umk.pl

Zarządzenie Nr 90 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 21 Rektora UMK z dnia 1 lutego 2021 r. Regulamin Zamówień Publicznych w części toruńskiej.90.2021 (pdf, 331 KB)

Rodzaje zamówień:

 • Zamówienia „przetargowe” – dotyczą zamówień możliwych do zaplanowania, zwłaszcza asortymentu zużywanego w znacznych ilościach i przez cały czas (np. część rozpuszczalników, końcówki do pipet, itp.).
 • Zamówienia „naukowe”– dotyczą zamówień, o których mowa w Prawie Zamówień Publicznych (PZP) art. 11 ust. 1 pkt 3 lub art. 11 ust. 5 pkt 1. Ten typ zamówień musi spełniać następujące przesłanki:
  • nie było możliwości przewidzieć/zaplanować danych dostaw lub usług (konieczne oświadczenie!),
  • „dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych” (art. 11 ust. 5 pkt 1),
  • „korzyści z danych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności” (art. 11 ust. 1 pkt 3).
 • Zamówienie „pozostałe”.
 • Wykaz aktualnie obowiązujących umów długoterminowych:
  • Artykuły papierniczo-biurowe
  • Chemia gospodarcza
  • Materiały elektryczne
  • Nośniki danych i akcesoria komputerowe
  • Odzież robocza i ochronna
  • Papier kserograficzny, papier foto i folia do drukowania
  • Papier toaletowy i ręczniki papierowe
  • Sprzęt do utrzymania czystości
  • Tusze, tonery i taśmy do drukarek, kserokopiarek i faksów
  • Worki do śmieci

WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA NALEŻY SKŁADAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zaopatrzenie.chem@umk.pl)

ZAMÓWIENIA „PRZETARGOWE”

Zakładki z nazwami firm są odpowiednikiem kolejnych pakietów w przetargach. W wyniku rozstrzygnięcia przetargów lub wyczerpania limitu wynikającego z umowy lista jest uzupełniana/modyfikowana. Monity na żółtym pasku informują o dostępności danego pakietu. Dla ułatwienia wyszukiwania  została dodana zakładka „RAZEM”.

WAŻNE!!! – w zamówieniu w pierwszej kolumnie należy podać pozycję/kod zamawianego przedmiotu. Brak tego kodu będzie skutkował przekazaniem tej pozycji do kolejnego przetargu.

ZAMÓWIENIA „NAUKOWE”

 • Oprócz standardowego zamówienia należy złożyć oświadczenie (ZAMÓWIENIE naukowe (xlsx, 24 KB)) wypełniając odpowiednie pola.
 • Po przesłaniu elektronicznej wersji zamówienia, konieczna jest wizyta w ZAG (pok. 77) celem złożenia podpisu pod oświadczeniem. Dopiero po złożeniu podpisu, zamówienie będzie uznane za złożone.

WAŻNE!!! – należy krótko (1-3 zdania) opisać rzeczywisty cel zakupu. Dzięki temu będzie można stosować krótkie procedury.
Przykład: opis „do celów naukowych” jest niewystarczający. Przyczyni się do agregowania zamówień, co w konsekwencji będzie prowadziło do ogłaszania postępowań zgodnych z PZP.

WAŻNE!!! – należy podać powód dlaczego nie można było zaplanować tego zakupu.

ZAMÓWIENIA „POZOSTAŁE”

 • Zamówienia należy składać na formularzu ZAMÓWIENIE pozostałe (xlsx, 20 KB), wraz z uzasadnieniem zakupu. W razie możliwości zamówienia będą realizowane natychmiast, większe zakupy będą wymagały odpowiednich procedur zgodnych z PZP.

Uwaga: Wszystkie zlecenia realizowane są poprzez system XPRIMER, który wymaga elektronicznego podpisu dysponenta środków.


Zasady utylizacji odpadów:

 1. Należy wcześniej skontaktować się z Panem mgr. Ireneuszem Kunar, (pok. A35, tel. 45 08, e-mail: ireneuszk@umk.pl) w celu umówienia się na termin dostarczenia odpadów do utylizacji;
 2. Wypełnić protokół wewnętrzny przekazania odpadu chemicznego (pdf, 297 KB);
 3. Odpowiednio zabezpieczony odczynnik do utylizacji należy przekazać do magazynu wraz z wypełnionym protokołem przekazania odpadu chemicznego (punkt 2).

Warsztaty

Zespół warsztatów Wydziału Chemii oprócz bieżącej obsługi technicznej obiektów Wydziału Chemii wykonuje unikalne elementy aparatury naukowo-badawczej oraz dokonuje napraw urządzeń, dla których brak jest autoryzowanego serwisu.

Warsztaty-Zlecenie (pdf, 307 KB)

Z naszych usług korzystają również inne jednostki Uniwersytetu. Do prac unikalnych wykonywanych jedynie w warsztatach Wydziału Chemii można zaliczyć :