Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr Iryna Strybailo
laborant
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

e-mail: istr@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy