Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

KOMUNIKAT PANI DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII UMK Z DNIA 13 LISTOPADA W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

obrazek: fot.ADOBE STOCK]
fot. ADOBE STOCK

 

 

 

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

Zgodnie z § 1, pkt. 2. Zarządzenia Nr 245 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu informuję, że:

  1. Od poniedziałku 16.11.2020 r. realizowane będą zajęcia w trybie zdalnym wg nowego planu, który zostanie zamieszczony na stronie naszego Wydziału w dniu dzisiejszym https://www.chem.umk.pl/student/szczegolowy-plan-zajec/
  2. Zajęcia dydaktyczne na IV roku kierunku Chemia i technologia żywności prowadzone będą w trybie hybrydowym;
  3. Dopuszczam możliwość realizowania pracy badawczej przez dyplomantów, na wniosek zaineresowanego, zaopiniowany przez promotora pracy dyplomowej.

 

   Dziekan Wydziału Chemii
prof. dr hab. Iwona Łakomska

 

pozostałe wiadomości