Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii dotyczący sposobu informowania o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

obrazek: Zdjęcie ilustracyjne [pixabay.com]
Zdjęcie ilustracyjne [pixabay.com]

Szanowni  Państwo, Pracownicy Wydziału Chemii,

W trosce o nasze bezpieczeństwo, zapewnienie ciągłości procesu kształcenia oraz odpowiedniej komunikacji uprzejmie przypominam, że:

1. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem pracownicy proszeni są o nieprzychodzenie na wydział oraz o niezwłoczne zasięgnięcie porady lekarskiej.

2. W przypadku potwierdzenia obecności koronawirusa u pracownika wydziału, należy o tej sytuacji niezwłocznie  poinformować bezpośredniego  przełożonego oraz Dziekana wydziału (mailowo lub telefonicznie), który podejmie stosowne działania i poinformuje władze rektorskie.

3. Wszelkie decyzje o samoizolacji pracowników wydziału podejmuje Dziekan.

4. Decyzję o skierowaniu pracownika na kwarantannę podejmuje stacja sanitarno-epidemiologiczna.

5. W przypadku wystąpienia u studenta lub doktoranta przebywającego na terenie uczelni niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy go niezwłocznie odizolować od innych osób. Osoba taka powinna udać się transportem indywidualnym do miejsca zamieszkania, a gdy jest to niemożliwe, powinna oczekiwać na transport w izolatorium (pokój 78). O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Prodziekana ds. Studenckich i Dydaktyki (§ 3 komunikat Dziekana Wydziału Chemii UMK z dnia 1 października 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021).

6. Zmianę przyjętego na wydziale systemu kształcenia w semestrze zimowym 2020/21 podejmuje Dziekan.

 

Z poważaniem

Prof. dr hab. Iwona Łakomska
Dziekan Wydziału Chemii

pozostałe wiadomości