Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Rekrutacja 2020 - druga tura

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

14 września rozpocznie się tura uzupełniająca na wybrane kierunki stacjonarnych studiów licencjackich i jednolitych magisterskich.

Internetowa rejestracja kandydatów na architekturę wnętrz (s1) będzie trwała do 30 września. Kandydaci na pozostałe kierunki objęte drugim naborem mają czas do 2 paździenika do godziny 23:59. Do tego czasu kandydaci powinni zarejestrować się w systemie IRK oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej. Szczegółowy harmonogram uzupełniającej tury rekrutacji na studia stacjonarne jest dostępny w niezbędniku dla kandydatów.

Wyniki pojawią się na kontach kandydatów 7 października o godz. 14:00. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą musiały dostarczyć Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej komplet dokumentów między 8 a 9 października. Jest to obowiązkowe potwierdzenie chęci podjęcia studiów na UMK.

Kontakt do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Poniżej lista kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w kampusie toruńskim, dla których został uruchomiony nabór uzupełniający:

 • Administracja (s1)
 • Archeologia (s1)
 • Architektura informacji (s1)
 • Architektura wnętrz (s1)
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (s1)
 • Astronomia (s1)
 • Bezpieczeństwo narodowe (s1)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (s1)
 • Biologia (s1)
 • Biotechnologia (s1)
 • Chemia (s1)
 • Chemia i technologia żywności (s1)
 • Chemia kosmetyczna (s1)
 • Chemia medyczna (s1)
 • Etnologia - antropologia kulturowa (s1)
 • Filologia bałkańska (s1)
 • Filologia germańska (s1)
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s1)
 • Filologia polska (s1)
 • Filologia romańska (s1)
 • Filologia rosyjska (s1)
 • Filozofia (s1)
 • Fizyka (s1)
 • Fizyka techniczna (s1)
 • Geografia (s1)
 • Gospodarka przestrzenna (s1)
 • Historia (s1)
 • Historia sztuki (s1)
 • Kognitywistyka (s1)
 • Komparatystyka literacko-kulturowa (s1)
 • Krytyka artystyczna (s1)
 • Kulturoznawstwo (s1)
 • Malarstwo (sj)
 • Matematyka (s1)
 • Matematyka i Ekonomia (s1)
 • Matematyka stosowana (s1)
 • Medioznawstwo (s1)
 • MISH (s1)
 • Nauki o rodzinie (s1)
 • Ochrona dóbr kultury (s1)
 • Politologia (s1)
 • Praca socjalna (s1)
 • Stosunki międzynarodowe (s1)
 • Studia skandynawsko-bałtyckie (s1)
 • Sztuka mediów i edukacja wizualna (s1)
 • Teologia (sj)
 • Teologia (sj), sp. kapłańska
 • Turystyka i rekreacja (s1)
 • Wojskoznawstwo (s1)

pozostałe wiadomości