Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wykaz specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia (s2)

Kierunek studiów: CHEMIA

 Lp.  Przedmiot  Koordynator  Jednostka organizacyjna Liczba godzin ECTS
1. Chemia Żywności i Biopierwiastków (136 KB) prof. dr hab. Edward Szłyk Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej 120 12
2. Chemia Biomedyczna (135 KB) prof. dr hab. Andrzej Wojtczak Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów 120 12
3. Chemia Koordynacyjna (129 KB) dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej 120 12
4. Chemia Obliczeniowa i Modelowanie Molekularne (135 KB) prof. dr hab. Maria Barysz Katedra Chemii Kwantowej i Spektroskopii Atomowej 120 12
5. Chemia Polimerów (133 KB) prof. dr hab. Halina Kaczmarek

dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK

Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów
120 12
6. Chemia Środowiska i Bioanalityki (139 KB) prof. dr hab. Bogusław Buszewski Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki 120 12
7. Synteza Organiczna (134 KB) dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK Katedra Chemii Organicznej 120 12
8.  Teoria i Praktyka zjawisk powierzchniowych I (133 KB) prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
prof. dr hab. Artur Terzyk
Katedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy 120 12
9. Chemia Kosmetyków (140 KB) prof. dr hab. Alina Sionkowska Katedra Chemii Biomateriałów
i Kosmetyków
120 12
10. Chemia Stosowana (134 KB) Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki wszystkie jednostki org.* 120 12