Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownia porozymetrii

Pomiary powierzchni i struktury porowatej materiałów stałych metodą niskotemperaturowej sorpcji azotu i argonu.

Pomiary adsorpcji gazów są jedną z głównych technik eksperymentalnych wykorzystywanych do określania zdolności sorpcyjnej szeroko rozumianych adsorbentów. Można wręcz stwierdzić, że w dzisiejszych czasach jest to technika niezbędna. Ponadto oprzyrządowanie do pomiarów adsorpcyjnych stanowi podstawowy element wyposażenia laboratorium ośrodków zajmujących się badaniami między innymi nanomateriałów, gdyż daje prostą możliwość charakteryzacji porowatości otrzymanych materiałów i kontroli jakości przeprowadzonych syntez. W tym celu w oparciu o zmierzone izotermy adsorpcji wyznacza się funkcje rozkładu rozmiarów porów i/lub pole powierzchni materiałów.

W celu precyzyjnego określenia tych parametrów konieczne są również precyzyjne pomiary w zakresie niskich adsorpcji, a co za tym idzie bardzo niskich ciśnień. Automatyczne przyrządy pomiarowe (co jest ich niewątpliwą zaletą) dają możliwość wykonywania pomiarów w relatywnie krótkim czasie niezależnie od geometrii oraz rozmiarów porów adsorbentu.

Pracownia wyposażona jest w dwa aparaty:

  1. Analizator sorpcji fizycznej (ASAP 2010, Micromeritics Instrument Corp.) do pomiarów średnicy, objętości, powierzchni i rozkładu wielkości porów oraz powierzchni właściwej ciał stałych (sorpcja azotu i argonu metodą wolumetryczną) w temperaturze ciekłego azotu.Aparat wyposażony jest w pompę turbomolekularną, która umożliwia pomiary adsorpcji w bardzo niskim zakresie ciśnień (10-6 Tora) – mikropory.
  2. Analizator powierzchni właściwej BET i struktury porowatej ciał stałych metodą niskotemperaturowej sorpcji azotu (Gemini, Micromeritics Instrument Corp.).

W pracowni oprócz pomiarów wykonywane są obliczenia wszystkich parametrów charakteryzujących powierzchnię i strukturę porowatą ciał stałych. Prowadzi się badania nowych materiałów metodami adsorpcyjnymi z zastosowaniem do analizy danych również metody DFT.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:

dr Romanem Gołembiewskim
tel: (56) 611-45-49
email: roman.golembiewski@umk.pl