Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Justyna Walczak-Skierska

Tel. +48 (56) 611-45-37
E-mail
Zainteresowania naukowe:
polimery biodegradowalne wykorzystywane w medycynie, leki immunosupresyjne, wysokosprawna chromatografia cieczowa, spektrometria mas.