Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Agnieszka Rodzik

doktorantka
Tel. +48 (56) 665-60-52
Email
Zainteresowania naukowe:
Rozdzielanie białek za pomocą technik elektroforetycznych połączonych z identyfikacją spektrometryczną; izolacja i identyfikacja bakterii za pomocą metody MALDI TOF MS oraz metod biologii molekularnej np. 16S rDNA; synteza nanokompozytów metali.
Opiekun naukowy Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Opiekun pomocniczy: dr hab. Paweł Pomastowski