Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dydaktyka


Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników KCHAISS w roku akademickim 2022/2023


prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak

 1. Mentoring promotorski (7404-MP-CHEM) – mentoring promotorski
 2. Seminarium naukowe (0600-S3-DSC-SN) – seminarium
 3. Techniki prezentacji wyników i popularyzacji wiedzy naukowej (7404-FIZ-TPW) – wykład
 4. Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta (0600-S1-CTZ-AS) – wykład
 5. Antyutleniacze – postęp w chemii żywności, kosmetycznej i medycznej XXI w. (7404-AUTL) – wykład
 6. Podstawy technologii cukru i cukiernictwa (0600-S1-CTZ-PTCC) – laboratorium
 7. Seminarium dyplomowe (0600-S1-CTZ-SD) – seminarium
 8. Chemia analityczna (0600-S1-ChK-ChA) – wykład
 9. Fotochemia i wolne rodniki (0600-S2-CM-FWR) – laboratorium, wykład
 10. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-CM-PCA) – wykład
 11. Podstawy technologii tłuszczów (0600-S1-CTZ-PTST) – laboratorium, wykład
 12. Współczesne trendy w przetwórstwie żywności (0600-S2-ChK-SP/W-WTP) – wykład

dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK

 1. Laboratorium dyplomowe (0600-S2-CKR-LD) – laboratorium
 2. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (0600-S1-SP/W-MSCA) – Laboratorium, wykład
 3. Seminarium doktorskie pod opieką promotora (7404-SD-SN-Ch) – seminarium
 4. Supervisory mentoring (7405-AC-SMEN-1) – mentoring promotorski
 5. Analiza instrumentalna (0600-S1-CM-PAI) – laboratorium
 6. Advanced Instrumental Analysis (0600-S2-EN-AIA) – laboratorium
 7. Analiza spektroskopowa (0600-S2-CKR-AS) – laboratorium
 8. Spektroskopowe metody interpretacji struktury związków (0600-S2-O-SMISZ) – laboratorium, wykład

dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-A) – laboratorium
 2. Mentoring promotorski (7404-MP-CHEM) – mentoring promotorski
 3. Seminarium doktorskie pod opieką promotora (7404-SD-SN-Ch) – seminarium
 4. Supervisory mentoring (7405-AC-SMEN-1) – mentoring promotorski
 5. Analiza instrumentalna (0600-S1-CM-PAI) – laboratorium
 6. Advanced Instrumental Analysis (0600-S2-EN-AIA) – laboratorium
 7. Analiza instrumentalna kosmetyków (0600-S1-ChK-AIK) -laboratorium
 8. Crystal engineering in the pharmaceutical industry (0600-OG-EN-CEPI) – wykład
 9. Supramolekularna chemia strukturalna (0600-S2-CM-SCS) – ćwiczenia, wykład

dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK

 1. Chemia i analiza żywności (0600-S1-Spec-CAZL) – laboratorium
 2. Laboratorium dyplomowe (0600-S2-CKR-LD) – laboratorium
 3. Laboratorium dyplomowe (0600-S1-CTZ-LD) – laboratorium
 4. Wybrane elementy bromatologii (0600-S2-ChK-SP/W-WEB) – laboratorium, wykład
 5. Chemia analityczna (0600-S1-ChK-ChA) – laboratorium
 6. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-CM-PCA) – laboratorium
 7. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-O-PCA) – laboratorium
 8. Wybrane elementy bromatologii (0600-S2-CKR-SP/W-WEB) – laboratorium, wykład

dr Marzanna Kurzawa, prof. UMK

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – laboratorium
 2. Bezpieczeństwo zdrowotne żywności (HACCP) (0600-PS-BHP-BZZ) – ćwiczenia, wykład
 3. Chemia i analiza żywności (0600-S1-Spec-CAZL) – laboratorium, wykład
 4. Laboratorium dyplomowe (0600-S2-CKR-LD) – laboratorium
 5. Laboratorium dyplomowe (0600-S2-O-LD/sr) – laboratorium
 6. Analiza produktów naturalnych (0600-S1-Cm-PW7b-IV) – laboratorium, wykład
 7. Chemia w żywności (0600-OG-ChZ) – wykład
 8. Laboratorium dyplomowe (0600-S1-CTZ-LD) – laboratorium
 9. Wybrane elementy bromatologii (0600-S2-ChK-SP/W-WEB) – laboratorium, wykład
 10. Zaawansowane metody instrumentalne (0600-S2-CM-ZAI) – laboratorium
 11. Analiza farmaceutyczna (0600-S1-CM-PW7c-VIa) – laboratorium, wykład
 12. Analiza ilościowa leków (0600-S2-CM-AIL) – laboratorium, wykład
 13. Dieta i żywność w ocenie chemika (0600-OG-DŻOC) – wykład
 14. Wybrane elementy bromatologii (0600-S2-CKR-SP/W-WEB) – laboratorium, wykład
 15. Zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-ZAI) – laboratorium

prof. dr hab. Iwona Łakomska

 1. Mentoring promotorski (7404-MP-CHEM) – mentoring promotorski
 2. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (0600-S1-SP/W-MSCA) – laboratorium, wykład
 3. Chemia bionieorganiczna (0600-S1-CM-CBioN) – wykład
 4. Zaawansowane metody instrumentalne (0600-S2-CM-ZAI) – laboratorium
 5. Analiza spektroskopowa (0600-S2-CKR-AS) – wykład
 6. Spektroskopowe metody interpretacji struktury związków (0600-S2-O-SMISZ) – wykład
 7. Zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-ZAI) – laboratorium

dr hab. Leszek Pazderski, prof. UMK

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – laboratorium
 2. Molecular Spectroscopy (0600-S2-EN-MS) – laboratorium, wykład
 3. Prawo żywnościowe (0600-S1-CTZ-PŻ) – wykład
 4. Analiza instrumentalna kosmetyków (0600-S1-ChK-AIK) – laboratorium
 5. Chemia analityczna (0600-S1-ChK-ChA) – laboratorium
 6. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-CTZ-PCA) – laboratorium

dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł

 1.  Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta (0600-S1-CTZ-AS) – laboratorium
 2. Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta (0600-S1-CTZ-AS(3r.)) – laboratorium
 3. Laboratorium dyplomowe (0600-S1-CTZ-LD) – Laboratorium
 4. Podstawy technologii cukru i cukiernictwa (0600-S1-CTZ-PTCC) – laboratorium
 5. Podstawy technologii tłuszczów (0600-S1-CTZ-PTST) – laboratorium
 6. Współczesne trendy w przetwórstwie żywności (0600-S2-ChK-SP/W-WTP) – laboratorium

dr Robert Szczęsny

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – laboratorium
 2. Analiza instrumentalna (0600-S1-CM-PAI) – laboratorium
 3. Zaawansowane metody instrumentalne (0600-S2-CM-ZAI) – laboratorium
 4. Advanced Instrumental Analysis (0600-S2-EN-AIA) – laboratorium
 5. Analiza instrumentalna kosmetyków (0600-S1-ChK-AIK) – laboratorium
 6. Zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-ZAI) – laboratorium

prof. dr hab. Edward Szłyk

 1. Seminarium doktorskie pod opieką promotora (7404-SD-SN-Ch) – seminarium
 2. Analiza instrumentalna (0600-S1-CM-PA) – wykład
 3. Advanced Instrumental Analysis (0600-S2-EN-AIA) – wykład
 4. Laboratorium dyplomowe (0600-S1-O-L) – laboratorium
 5. Zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-ZAI) – wykład

dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – ćwiczenia, wykład
 2. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (0600-S1-SP/W-MSCA) – laboratorium
 3. Seminarium doktorskie pod opieką promotora (7404-SD-SN-Ch) – seminarium
 4. Analiza termiczna (0600-S2-CKR-AT) – laboratorium, wykład
 5. Laboratorium dyplomowe (0600-S2-O-LD) – laboratorium
 6. Otrzymywanie nanomateriałów metodami mokrymi i ich charakterystyka (0600-S2-PP/ChNM-ONMM) – laboratorium, wykład
 7. Zaawansowane metody instrumentalne (0600-S2-CM-ZAI) – laboratorium
 8. Analiza spektroskopowa (0600-S2-CKR-AS) – laboratorium
 9. Laboratorium dyplomowe (0600-S1-O-LD) – laboratorium
 10. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-O-PCA) – laboratorium
 11. Spektroskopowe metody interpretacji struktury związków (0600-S2-O-SMISZ) – laboratorium
 12. Zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-ZAI) – laboratorium

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników KCHAISS w roku akademickim 2021/2022


prof. dr hab. Edward Szłyk

 1. Seminarium doktorskie pod opieką promotora (7404-SD-SN-Ch) – seminarium
 2. Analiza instrumentalna (0600-S1-CM-PAI) – wykład
 3. Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-SZAI) – wykład
 4. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-O-PCA) – laboratorium

dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – laboratorium
 2. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (0600-S1-SP/W-MSCA) – laboratorium, wykład
 3. Scientific data presentation and copyright I (7405-AC-SDPC1-1) – konwersatorium
 4. Scientific methodology (7405-AC-SM-1) – konwersatorium
 5. Seminarium doktorskie pod opieką promotora (7404-SD-SN-Ch) – seminarium
 6. Analiza instrumentalna (0600-S1-CM-PAI) – laboratorium
 7. Metody spektroskopowe w diagnostyce medycznej (0600-S2-CM-MSDM) – laboratorium
 8. Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-SZAI) – laboratorium
 9. Analiza instrumentalna (0600-S1-CTZ-AI) – laboratorium
 10. Analiza instrumentalna kosmetyków (0600-S1-ChK-AIK) – laboratorium
 11. Analiza spektroskopowa (0600-S2-CKR-AS) – laboratorium

dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – laboratorium
 2. Seminarium doktorskie pod opieką promotora (7404-SD-SN-Ch) – seminarium
 3. Analiza instrumentalna (0600-S1-CM-PAI) – laboratorium
 4. Analiza instrumentalna (0600-S1-CTZ-A) – laboratorium
 5. Analiza instrumentalna kosmetyków (0600-S1-ChK-AIK) – laboratorium
 6. Systemy jakości produkcji żywności (0600-S1-CTZ-SJPZ) – ćwiczenia

dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK

 1. Chemia i analiza żywności (0600-S1-Spec-CAZL) – laboratorium
 2. Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta (0600-S1-CTZ-AS) – laboratorium
 3. Chemia i analiza żywności (0600-S1-CTZ-CAZ) – laboratorium
 4. Chemia żywności i biopierwiastków (0600-S2-Spec-ChZB) – laboratorium
 5. Laboratorium dyplomowe (0600-S2-O-LD) – laboratorium
 6. Analiza ilościowa leków (0600-S2-CM-AIL) – laboratorium

dr Marzanna Kurzawa, prof. UMK

 1. Chemia i analiza żywności (0600-S1-Spec-CAZL) – wykład
 2. Laboratorium dyplomowe (0600-S2-ChK-LD) – laboratorium
 3. Analiza produktów naturalnych (0600-S1-Cm-PW7b-IV) – laboratorium, wykład
 4. Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta (0600-S1-CTZ-AS) – laboratorium
 5. Chemia i analiza żywności (0600-S1-CTZ-CAZ) – ćwiczenia, laboratorium, wykład
 6. Chemia w żywności (0600-OG-ChZ) – wykład
 7. Chemia żywności i biopierwiastków (0600-S2-Spec-ChZB) – laboratorium, wykład
 8. Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-SZAI) – laboratorium
 9. Analiza ilościowa leków (0600-S2-CM-AIL) – laboratorium, wykład
 10. Laboratorium dyplomowe (0600-S1-CM-LD) – laboratorium

prof. dr hab. Iwona Łakomska

 1. Mentoring promotorski (7404-MP-CHEM) – seminarium
 2. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (0600-S1-SP/W-MSCA) – laboratorium, wykład
 3. Chemia bionieorganiczna (0600-S1-CM-CBioN) – wykład
 4. Chemia żywności i biopierwiastków (0600-S2-Spec-ChZB) – ćwiczenia, wykład
 5. Metody spektroskopowe w diagnostyce medycznej (0600-S2-CM-MSDM) – wykład
 6. Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-SZAI) – Laboratorium
 7. Analiza spektroskopowa (0600-S2-CKR-AS) – laboratorium, wykład

dr hab. Leszek Pazderski, prof. UMK

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – laboratorium
 2. Elementy prawa farmaceutycznego (0600-S1-CM-EPF) – wykład
 3. Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-SZAI) – laboratorium
 4. Analiza instrumentalna (0600-S1-CTZ-AI) – laboratorium
 5. Analiza instrumentalna kosmetyków (0600-S1-ChK-AIK) – laboratorium
 6. Chemia analityczna (0600-S1-ChK-ChA) – laboratorium
 7. Systemy jakości produkcji żywności (0600-S1-CTZ-SJPZ) – wykład

dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł

 1. Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta (0600-S1-CTZ-AS(3r.)) – laboratorium
 2. Podstawy technologii cukru i cukiernictwa (0600-S1-CTZ-PTCC) – laboratorium
 3. Laboratorium dyplomowe (0600-S1-O-LD) – laboratorium
 4. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-CM-PCA) – laboratorium
 5. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-O-PCA) – laboratorium
 6. Podstawy technologii tłuszczów (0600-S1-CTZ-PTST) – laboratorium

dr Robert Szczęsny

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – laboratorium
 2. Analiza instrumentalna (0600-S1-CM-PAI) – laboratorium
 3. Fizyka międzypowierzchni i zjawisk kontaktowych (0800-FMZK) – laboratorium
 4. Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-SZAI) – ćwiczenia, laboratorium
 5. Analiza instrumentalna (0600-S1-CTZ-AI) – laboratorium
 6. Analiza instrumentalna kosmetyków (0600-S1-ChK-AIK) – laboratorium
 7. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-CM-PCA) – laboratorium
 8. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-O-PCA) – laboratorium

prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak

 1. Laboratorium dyplomowe (0600-S2-O-LD/sr) – laboratorium
 2. Mentoring promotorski (7404-MP-CHEM) – seminarium
 3. Praca dyplomowa (0600-S2-CM-LD) – laboratorium
 4. Seminarium naukowe (0600-S3-DSC-SN) – seminarium
 5. Techniki prezentacji wyników i popularyzacji wiedzy naukowej (7404-FIZ-TPW) – wykład
 6. Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta (0600-S1-CTZ-AS) – wykład
 7. Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta (0600-S1-CTZ-AS(3r.)) – wykład
 8. Antyutleniacze – postęp w chemii żywności, kosmetycznej i medycznej XXI w. (7404-AUTL) – wykład
 9. Podstawy technologii cukru i cukiernictwa (0600-S1-CTZ-PTCC) – laboratorium
 10. Seminarium dyplomowe (0600-S1-CTZ-SD) – seminarium
 11. Chemia analityczna (0600-S1-ChK-ChA) – wykład
 12. Chemia gospodarcza (0600-S2-ChK-W-ChG) – wykład
 13. Kosmetyki pielęgnacyjne (0600-S2-ChK-W-KP) – wykład
 14. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-CM-PCA) – wykład
 15. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-O-PCA) – wykład
 16. Podstawy technologii tłuszczów (0600-S1-CTZ-PTST) – laboratorium, wykład

dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – ćwiczenia, wykład
 2. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (0600-S1-SP/W-MSCA) – laboratorium
 3. Seminarium doktorskie pod opieką promotora (7404-SD-SN-Ch) – seminarium
 4. Seminarium naukowe (0600-S3-DSC-SN) –  seminarium
 5. Analiza termiczna (0600-S2-CKR-AT) – laboratorium, wykład
 6. Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-SZAI) – laboratorium
 7. Analiza spektroskopowa (0600-S2-CKR-AS) – laboratorium
 8. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-O-PCA) – laboratorium

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników KCHAISS w roku akademickim 2020/2021


prof. dr hab. Edward Szłyk

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-CM-PAI) – wykład
 2. Instrumentalne metody analizy chemicznej w zastosowaniu (0600-OG-AI) – wykład
 3. Laboratorium dyplomowe (0600-S1-CM-LD) – laboratorium
 4. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-O-PCA) – laboratorium
 5. Seminarium doktorskie pod opieką promotora (7404-SD-SN-Ch) – seminarium
 6. Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-SZAI) – wykład
 7. Zaawansowane metody analizy instrumentalej (0600-S3-DSC-ZMAI) – wykład

dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-CTZ-AI) – laboratorium
 2. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – laboratorium
 3. Analiza instrumentalna (0600-S1-CM-PAI) – laboratorium
 4. Analiza instrumentalna kosmetyków (0600-S1-ChK-AIK) – laboratorium
 5. Analiza spektroskopowa (0600-S2-CKR-AS) – laboratorium
 6. Laboratorium dyplomowe (0600-S1-CM-LD) – laboratorium
 7. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (0600-S1-SP/W-MSCA) – laboratorium, wykład
 8. Seminarium doktorskie pod opieką promotora (7404-SD-SN-Ch) – seminarium
 9. Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-SZAI) – laboratorium

dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – laboratorium
 2. Analiza instrumentalna (0600-S1-CTZ-AI) – laboratorium
 3. Analiza instrumentalna kosmetyków (0600-S1-ChK-AIK) – laboratorium
 4. Seminarium doktorskie pod opieką promotora (7404-SD-SN-Ch) – seminarium

dr Mateusz Jakubowski

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-CTZ-AI) – laboratorium
 2. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – laboratorium
 3. Analiza instrumentalna (0600-S1-CM-PAI) – laboratorium
 4. Analiza instrumentalna kosmetyków (0600-S1-ChK-AIK) – laboratorium
 5. Analiza spektroskopowa (0600-S2-CKR-AS) – laboratorium
 6. Chemia bionieorganiczna (0600-S1-CM-CBioN) – ćwiczenia
 7. Chemia żywności i biopierwiastków (0600-S2-Spec-ChZB) – ćwiczenia
 8. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (0600-S1-SP/W-MSCA) – laboratorium
 9. Metody spektroskopowe w diagnostyce medycznej (0600-S2-CM-MSDM) – laboratorium
 10. Praca dyplomowa (0600-S2-CM-LD) – laboratorium

dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK

 1. Analiza farmaceutyczna (0600-S1-CM-PW7c-VIa) – laboratorium
 2. Analiza ilościowa leków (0600-S2-CM-AIL) – laboratorium
 3. Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta (0600-S1-CTZ-AS) – laboratorium
 4. Chemia i analiza żywności (0600-S1-Spec-CAZL) – laboratorium
 5. Chemia i analiza żywności (0600-S1-CTZ-CAZ) – laboratorium
 6. Chemia żywności i biopierwiastków (0600-S2-Spec-ChZB) – laboratorium
 7. Laboratorium dyplomowe (0600-S1-O-LD) – laboratorium 
 8. Laboratorium dyplomowe (0600-S1-CTZ-LD) – laboratorium
 9. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-CTZ-PCA) – laboratorium

dr Marzanna Kurzawa

 1. Analiza farmaceutyczna (0600-S1-CM-PW7c-VIa) – wykład, laboratorium
 2. Analiza ilościowa leków (0600-S2-CM-AIL) – wykład, laboratorium
 3. Analiza produktów naturalnych (0600-S1-Cm-PW7b-IV) – wykład, laboratorium
 4. Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta (0600-S1-CTZ-AS) – laboratorium
 5. Chemia w żywności (0600-OG-ChZ) – wykład ogólnouniwersytecki
 6. Chemia i analiza żywności (0600-S1-CTZ-CAZ) – wykład, ćwiczenia, laboratorium
 7. Chemia i analiza żywności (0600-S1-Spec-CAZL) – wykład, laboratorium
 8. Systemy zarządzania jakością produkcji żywności (0600-S2-CKR-SZJ) – wykład, ćwiczenia

prof. dr hab. Iwona Łakomska

 1. Analiza spektroskopowa (0600-S2-CKR-AS) – wykład, laboratorium
 2. Chemia bionieorganiczna (0600-S1-CM-CBioN) – wykład
 3. Chemia żywności i biopierwiastków (0600-S2-Spec-ChZB) – wykład
 4. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (0600-S1-SP/W-MSCA) – wykład,  laboratorium
 5. Metody spektroskopowe w diagnostyce medycznej (0600-S2-CM-MSDM0) – wykład
 6. Praca dyplomowa (0600-S2-CM-LD) – laboratorium
 7. Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-SZAI) – laboratorium

dr hab. Leszek Pazderski, prof. UMK

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-CTZ-AI) – laboratorium
 2. Analiza instrumentalna kosmetyków (0600-S1-ChK-AIK) – laboratorium
 3. Analiza instrumentalna (0600-S1-CM-PAI) – laboratorium
 4. Chemia analityczna (0600-S1-ChK-ChA) – laboratorium
 5. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-CTZ-PCA) – laboratorium
 6. Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-SZAI) – laboratorium

dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł

 1. Chemia analityczna (0600-S1-ChK-ChA) – laboratorium
 2. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-CM-PCA) – laboratorium
 3. Podstawy technologii cukru i cukiernictwa (0600-S1-CTZ-PTCC) – laboratorium
 4. Podstawy technologii tłuszczów (0600-S1-CTZ-PTST) – laboratorium

dr Robert Szczęsny

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-CTZ-AI) – laboratorium
 2. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – laboratorium
 3. Analiza instrumentalna kosmetyków (0600-S1-ChK-AIK) – laboratorium
 4. Analiza instrumentalna (0600-S1-CM-PAI) – laboratorium
 5. Fizyka międzypowierzchni i zjawisk kontaktowych (0800-FMZK) – laboratorium
 6. Laboratorium dyplomowe (0600-S1-CM-LD) – laboratorium
 7. Laboratorium dyplomowe (0600-S2-O-LD) – laboratorium
 8. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-O-PCA) – laboratorium
 9. Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-SZAI) – ćwiczenia, laboratorium

prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak

 1. Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta (0600-S1-CTZ-AS) – wykład
 2. Chemia analityczna (0600-S1-ChK-ChA) – wykład
 3. Chemia gospodarcza (0600-S2-ChK-W-ChG) – wykład
 4. Kosmetyki pielęgnacyjne (0600-S2-ChK-W-KP) – wykład
 5. Laboratorium dyplomowe (0600-S2-ChK-LD) – laboratorium
 6. Laboratorium dyplomowe (0600-S2-O-LD/sr) – laboratorium
 7. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-O-PCA) – wykład
 8. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-CM-PCA) – wykład
 9.  Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-CTZ-PCA) – wykład
 10. Podstawy technologii cukru i cukiernictwa (0600-S1-CTZ-PTCC) – laboratorium
 11.  Podstawy technologii tłuszczów (0600-S1-CTZ-PTST) – wykład,  laboratorium
 12. Seminarium dyplomowe (0600-S1-CTZ-SD) – seminarium
 13. Składniki preparatów kosmetycznych (0600-S2-SP/W-SPKo) – wykład
 14. Współczesne trendy w przetwórstwie żywności (0600-S2-SP/W-WTPZ) – wykład, laboratorium

dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – wykład, ćwiczenia
 2. Analiza spektroskopowa (0600-S2-CKR-AS) – laboratorium
 3. Analiza termiczna (0600-S2-CKR-AT) – wykład, laboratorium
 4. Laboratorium dyplomowe (0600-S1-O-LD) – laboratorium
 5. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (0600-S1-SP/W-MSCA) – laboratorium
 6. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-CTZ-PCA) – laboratorium
 7. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-O-PCA) – laboratorium
 8. Seminarium dyplomowe (0600-S1-SPD) – seminarium
 9. Seminarium dyplomowe (0600-S2-CM-SD) – seminarium
 10. Seminarium naukowe (0600-S3-DSC-SN) –  seminarium
 11. Seminarium magisterskie (0600-S2-SEM/sr) – seminarium
 12. Seminarium magisterskie (0600-S2-SEM) – seminarium
 13. Seminarium doktorskie pod opieką promotora (7404-SD-SN-Ch) – seminarium
 14. Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna (0600-S2-O-SZAI) – laboratorium