Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Chemia (s1) w języku angielskim

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ CHEMIĘ?

Chemia to wszechobecna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, a specjaliści w tym zakresie są wysoko cenieni. Chemia to nauka o nieograniczonych możliwościach, która otwiera oczy na otaczający nas świat. Jak zauważył Albert Einstein: “Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki”. Jeżeli chcesz odkrywać tajemnice natury i poznawać właściwości substancji, które nas otaczają, fascynuje Cię świat cząsteczek i atomów i do tego jeszcze lubisz eksperymentować, to na pewno chemia będzie idealnym kierunkiem dla Ciebie.

Kierunek chemia oferuje studentom anglojęzyczne studia licencjackie oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych łączące wiedzę z zakresu podstaw chemii, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, kwantowej, chemii stosowanej i materiałów, środowiska i ekologii oraz technologii i inżynierii chemicznej. Studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz postępowania z odpadami, ale także poznają podstawy bezpieczeństwa i skuteczności pracy z odczynnikami chemicznymi, zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie oraz zasady i schematy technologiczne.

W trakcie studiów studenci mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

CO PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA?

Absolwenci kierunku chemia posiadają zintegrowaną wiedzę z zakresu chemii oraz umiejętność rozumienia jej podstaw teoretycznych. Potrafią umiejętnie planować i realizować eksperymenty, analizować wyniki i dane literaturowe oraz wyciągać logiczne wnioski.

Absolwenci są przygotowani do pracy zespołowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych (spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym itp.), drobnej wytwórczości oraz administracji. Po zdobyciu wiedzy praktycznej i doświadczalnej mogą rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje w formie pisemnej bądź ustnej.

Absolwenci kierunku chemia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Więcej informacji dotyczących miejsc pracy, opisu stanowisk, poziomu zatrudnienia i zadowolenia z zajmowanego stanowiska pracy można znaleźć pod następującymi adresami:

PAMIĘTAJ! Kończąc chemię posiadasz atrakcyjny zawód