Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Strona główna

O Wydziale

Jednostki

Badania naukowe

Studia

Aktualności

Badania usługowe

MSDNAA

Linki Strona UMK    English version    Odwiedź Toruń    Uniwersytet A-Z   


Katedra Chemii Analitycznej
i Spektroskopii Stosowanej


ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-04
fax: +48 (56) 654-24-77Wyposażenie


Zakład dysponuje następującym wyposażeniem specjalistycznym:
 • spektrofotometr UV-Vis firmy UNICAM Helios
 • komputerowy analizator mikrośladów metali ciężkich firmy Eca-Pol oparty na galwanostatycznej kulometrii roztworowej
 • chromatograf gazowy SRI 310 firmy Sunset
 • potencjostat - AUTOLAB - PGSTAT 10, firmy Eco-Chemie BV
 • mineralizator - zestaw TURBOTHERM firmy Gerhardt
 • mikrowaga SC2 - firmy SARTORIUS, max. naważka 2.2 g, czułość 10-6
 • aparat do izotachoforezy strefowej wraz z zaworem do strefowej elektroforezy kapilarnej firmy Villa Labeco EA 100/101
 • ekstraktor ciecz-ciało stałe - system BAKER SPE 12G firmy J.T.Baker, ekstarktor ciśnieniowy, fexIKA control, firmy S. Witko
 • spektrofluorymetr F-7000 firmy HITACHI
 • chromatograf cieczowy LC-20AD Prominence firmy SCHIMADZU
 • mineralizator mikrofalowy Ertec Model 01-03 Magnum
 • spin coater model 650SZ firmy Laurell

Metody stosowane w pracy badawczej:
 • spektrofotometria UV-VIS
 • CZE-izotachoforeza strefowa
 • CITP-Izotachoforeza Kapilarna
 • metody woltamperometryczne
 • ekstrakcja: ciecz-ciało stałe, ciśnieniowa
 • HPLC-wysokosprawna chromatografia cieczowa
 • TLC-cienkowarstwowa chromatografia cieczowa
 • 1H, 13C, 15N, 19F, 31P, 63Cu NMR
 • XRD-Rentgenowska Analiza Dyfraktograficzna
 • MS-Spektroskopia Masowa
 • STEM-Skaningowa Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa
 • TGA, DTA-analiza termiczna
 • SEM-Skaningowa Mikroskopia Elektronowa
 • XPS-Spektroskopia Fotoelektronowa
 • XRF-Fluorescencja rentgenowska
 • DSC-Różnicowa Kalorymetria Skaningowa


Ostatniej modyfikacji dokonał: Mariusz Pawlak, dnia 20.11.2009.