Copyright © 2017   ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: joanna.kujawa@umk.pl
Past News
Categories
News
Past News
PTMem membership
Seminarium Naukowo - Techniczne
 
Firma Grundfos Sp. z o.o.,

Polskie Towarzystwo Membranowe

oraz
Zespół Membran i Technik Membranowych
Wydział Chemii UMK w Toruniu


mają zaszczyt zaprosić do udziału
w
Seminarium Naukowo - Technicznym

ZASTOSOWANIE INNOWACYJNYCH TECHNIK MEMBRANOWYCH
W PROCESACH UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW


13 września 2016, godz. 9.30

Toruń - Hotel Uniwersytecki (ul. Szosa Chełmińska 83A)

Celem seminarium jest przedstawienie możliwości wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i w innych dziedzinach techniki.

MEMPEP 2016
Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska
15.06 - 18.06.2016, Zakopane

Zwycięzcy Konkursu Młodych Uczonych

Best oral presentation
Najlepsza prezentacja ustna


1 miejsce - Karina Snochowska
Politechnika Łódzka
(nagroda ufundowana przez Europejskie Towarzystwo Membranowe)


2 miejsce - Edyta Rynkowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
(nagroda ufundowana przez Polskie Towarzystwo Membranowe)

3 miejsce - Katarzyna Knozowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
(nagroda ufundowana przez Polskie Towarzystwo Membranowe)
Best poster
Najlepszy plakat


1 miejsce - Anna Grzeczkowicz
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza
PAN, Warszawa

(nagroda ufundowana przez Europejskie Towarzystwo Membranowe)


2 miejsce - Katarzyna Rychlewska
Politechnika Śląska w Gliwicach
(nagroda ufundowana przez Polskie Towarzystwo Membranowe)


3 miejsce - Anna Siekierka
Politechnika Wrocławska
(nagroda ufundowana przez organizatorów)

Honorowe członostwo PTMem

Zarząd i członkowie PTMem podjęli decyzję o nadaniu tytułu
"Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Membranowego"
prof. dr. hab. inż. Marii Tomaszewskiej.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w Zakopanym,
w dniu 16 czerwca 2016 roku, podczas obrad
XI Konferencji Naukowej
"Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska".

Konferencja naukowa w Kijowie
W dniach 2 - 4 grudnia 2015 w Kijowie (Ukraina) odbyła się ukraińsko-polska konferencja naukowa, współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Membranowe.
"Membrane and Sorption Processes and Technologies"
Polskie Towarzystwo Membranowe
Zostań członkiem PTMem
- szczegółowe informacje
Join PTMem
- details
Honorowe członkostwo PTMem
Zarząd i członkowie PTMem podjęli decyzję o nadaniu tytułu
"Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Membranowego" następującym osobom:
prof. dr hab. Annie Narębskiej,
prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Winnickiemu
prof. dr. hab. inż. Michałowi Bodzkowi

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w Przysieku
k/Torunia, w dniu 19 października 2015 roku, podczas obrad
XIII Ogólnopolskiej Szkoły Membranowej.
Na zdjęciu od lewej strony -
prof. Tomasz Winnicki, prof. Anna Narębska,
prof. Michał Bodzek, dr hab. Wojciech Kujawski (Prezes PTMem).
XIII Ogólnopolska Szkoła Membranowa
W dniach 18 - 21 Października 2015 w Przysieku k. Torunia odbyła się XIII Ogólnopolska Szkoła Membranowa

„Innowacyjne rozwiązania w membranowych procesach rozdzielczych”

Projekt dofinansowany przez MNiSW ze środków finansowych
na działalność upowszechniającą naukę
Nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Membranowego na kadencję 03.2015-02.2019
W dniu 20.03.2015 odbyło się Walne Zebranie Członków PTmem.
W wyniku głosowań, a następnie ukonstytuowania się poszczególnych organów, wybrane zostały następujące osoby do organów PTMem:

Zarząd:

Wojciech Kujawski - Prezes
Sylwia Mozia - Wiceprezes

Marek Bryjak - Skarbnik
Maciej Szwast - Sekretarz

Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz - członek Zarządu
Aleksandra Wolińska-Grabczyk - członek Zarządu
Andrzej Piątkiewicz - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Krystyna Konieczny - Przewodnicząca
Marek Roguski - członek
Michał Zalewski - członek

Sąd Koleżeński:

Michał Bodzek - Przewodniczący
Władysław Judycki - członek
Wojciech Piątkiewicz - członek
Membranes in Poland
History of membrane research
Membrane activities
Membrane research centers
Conferences
Information about
upcoming conferences
PhD and Postdoc
Opportunities
In membrane field
PhD thesis in
membrane field
Archives of PhD thesis