Polskie Towarzystwo Membranowe
Copyright © 2017   ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: joanna.kujawa@umk.pl
PTMem Membership
Zostań członkiem PTMem
- szczegółowe informacje
Categories
News
Past News
PTMem membership
Join PTMem
- details
Członkostwo PTMem
 
Roczna opłata członkowska: 100 PLN
Roczna opłata członkowska dla doktorantów*: 50 PLN
Roczna opłata członkowska dla studentów*: 25 PLN
*Status studenta musi być potwierdzony kopią legitymacji studenckiej lub słuchacza studiów doktoranckich.
Opłatę za członkostwo w PTMem prosimy wpłacać na konto:

Bank BGŻ BNP Paribas

35 2030 0045 1110 0000 0404 9710

Tytułem: "Opłata członkowska za rok, Imię i Nazwisko"

Deklaracja członkowska
Statut PTMem
Membranes in Poland
History of membrane research
Membrane activities
Membrane research centers
Conferences
Information about
upcoming conferences
PhD and Postdoc
Opportunities
In membrane field
PhD thesis in
membrane field
Archives of PhD thesis