Polskie Towarzystwo Membranowe
Copyright © 2017   ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: joanna.kujawa@umk.pl
PhD thesis in membrane field
Zostań członkiem PTMem
- szczegółowe informacje
Categories
News
Past News
PTMem membership
Join PTMem
- details
 
Membranes in Poland
History of membrane research
Membrane activities
Membrane research centers
Conferences
Information about
upcoming conferences
PhD and Postdoc
Opportunities
In membrane field
PhD thesis in
membrane field
Archives of PhD thesis
Joanna Kujawa

Dissertation title: "Właściwości hydrofobizowanych powierzchni proszków tlenków metali i membran ceramicznych z Al2O3, TiO2 i ZrO2"

Supervisor: dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK

University: Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Eliza Nazar

Dissertation title: "Synthesis and properties of nanospherical drug carriers"

Supervisor: prof. dr hab. Marek Bryjak

University: Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland

Barbara Gilewicz-Łukasik

Dissertation title: "Elektrochemiczne uwodornianie olejów roślinnych w reaktorze membranowym"

Supervisor: prof. dr hab. Stanisław Koter

University: Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Monika Kultys

Dissertation title: "Transport kwasów nieorganicznych przez membrany anionowymienne"

Supervisor: prof. dr hab. Stanisław Koter

University: Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Katarzyna  Smolińska 

Dissertation title: "Nanostrukturalne membrany polimerowe zdolne do reagowania na bodźce ze środowiska zewnętrznego"

Supervisor: prof. dr hab. Marek Bryjak

University: Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland

Markus Busch

Dissertation title: "Development of narrow pore size ultrafiltration technology for pre-treatment of seawater for reverse osmosis desalination"

Supervisor: prof. dr hab. Marek Bryjak

University: Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland
Agnieszka Urbanowska

Dissertation title: "Usuwanie substancji organicznych z wody w zintegrowanym procesie wymiana jonowa - filtracja membranowa z wykorzystaniem membran ceramicznych"

Supervisor: prof. dr hab.inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz

University: Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland
Cezary Wojciechowski

Dissertation title: "Otrzymywanie i modyfikacje kapilarnych membran polisulfonowych i polietero-sulfonowych do celów biomedycznych i biotechnologicznych"

Supervisor: prof. dr hab.inż. Andrzej Chwojnowski

University: Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland
Sławomir Porada

Dissertation title: "Preparation of carbon electrodes for water desalination using capacitive deionization"

Supervisor: prof. dr hab. Marek Bryjak

University: Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland

Małgorzata Kutyłowska

Dissertation title: "Prognozowanie parametrów procesu separacji membranowej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych"

Supervisor: prof. dr hab.inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz

University: Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland
Sylwia Kliber

Dissertation title: "Usuwanie jonów bromkowych i bromianowych z wody z wykorzystaniem jonowymiennych procesów membranowych"

Supervisor: dr hab.inż. Jacek Wiśniewski, prof. PWr

University: Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland
Jan Kujawski (PhD in progress)

Dissertation title: "Polimerowe membrany do perwaporacyjnego wydzielania butanolu z wodnej mieszaniny butanol-etanol-aceton"

Supervisor: prof. dr hab. Marek Bryjak

University: Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland

Anna Siekierka (PhD in progress)

Dissertation title: "Metoda pojemnościowej dejonizacji  do selektywnego wydzielanie soli litu z roztworów wodnych"

Supervisor: prof. dr hab. Marek Bryjak

University: Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland


 
 
 
 
 
 
 
 
Konrad Dudziński

Dissertation title: "Metody wytwarzania i właściwości polisulfonowych i polieterosulfonowych membran półprzepuszczalnych na podłożu celulozowym przeznaczonych do suchych testów"

Supervisor: prof. dr hab.inż. Andrzej Chwojnowski

University: Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland