1. Nagroda im. Profesora Jacka Rychlewskiego proponowana rokrocznie za najlepszą pracę magisterską z chemii kwantowej lub wykorzystującą metody chemii kwantowej w różnych dziedzinach nauki. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.staff.amu.edu.pl/~qcg/nagroda.html.