Sekcja Chemii Teoretycznej jest jedną z sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Celem Sekcji jest promowanie chemii teoretycznej i obliczeniowej poprzez organizowanie konferencji i szkół, przepływ istotnych informacji, pamiętanie o naszych Mistrzach oraz dbanie o właściwą edukację naszych studentów. Członkowie Sekcji oraz zainteresowani naukowcy i doktoranci otrzymują kilka razy w roku gazetkę Psi*.

Projekt graficzny:
Stanisław Barysz stanislaw.barysz@wp.pl

Administracja:
Łukasz Syrocki teoluk@chem.umk.pl