Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika proponujemy studia na czterech kierunkach (studia stacjonarne i niestacjonarne):

 

 Chemia - studia stacjonarne
        Cechą chemii jest jej uniwersalność oraz to, że chemia i studia chemiczne to przede wszystkim praktyka i konkretne umiejętności. To te czynniki sprawiają, że wukształcenie chemiczne może okazać się zaletą i przewagą nad absolwentami innych kierunków poszukujących miejsca swojej pierwszej pracy. Studia na naszym Wydziale dają nie tylko szansę znalezienia pracy w kraju ale i krajach Unii Europejskiej.
        Wydział Chemii UMK, zaliczny do I kategorii jednostek naukowych, to jeden z najlepszych w Polsce wydziałów kształcących chemików, oferujący możliwość uzyskania nowoczesnego   i uniwersalnego wykształcenia.

O proponowanych specjalnościach oraz przedmiotach  dowiesz się TUTAJ
Schemat kierunku.
         
Chemia kosmetyczna - studia stacjonarne i niestacjonarne
        Kierunek chemia kosmetyczna oferuje studentom studia łączące wiedzę z zakresu chemii ogólnej, fizycznej, organicznej, chemii związków wiekocząsteczkowych w praktycznym ujęciu jako zastosowanie wybranych związków chemicznych do wyrobu różnych form kosmetycznych oraz roli poszczególnych składników w formie kosmetyku. Studia na tym kierunku chemia kosmetyczna zapewnią studentom zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości oraz sprzedaży specyficznej grupy produktów, jakimi są kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej. Oprócz tego studia na tym kierunku uczą wykorzystania metod analitycznych do oceny jakości tych produktów i ich oddziaływania na środowisko, zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, opakowaniami i przechowywaniem wyrobów kosmetycznych.
O proponowanych specjalnościach oraz przedmiotach  dowiesz się TUTAJ.

Chemia i technologia żywności - studia stacjonarne
        Kierunek chemia i technologia żywności oferuje studentom nabycie wiedzy z zakresu podstaw chemii, chemii żywności oraz procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii cukrów, skrobi i tłuszczów. Absolwenci tego kierunku będą specjalistami w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Duża ilość praktyk w zakładach przemysłu spożywczego oraz szeroki program nauczania gwarantuje odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu inżynier w zakresie technologii tłuszczów i cukrów. Ponadto może kontynuować naukę w zakresie podstaw chemii, chemii żywności, dietetyki i żywienie człowieka oraz technologii żywności.

Chemia żywności - studia niestacjonarne
     

Dlaczego warto wybrać Chemię Żywności

 

q  Kierunek Chemia Żywności  przygotowuje potencjalnych pracowników głównie dla potrzeb przemysłu spożywczego, laboratoriów i instytutów badawczych i produkcji gastronomicznej. Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym i trwają 3 lata. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata.

Kierunek Chemia żywności różni się programowo od istniejącego na Wydziale Chemii kierunku chemia na studiach niestacjonarnych. W stosunku do istniejącego na studiach niestacjonarnych kierunku chemia, wnioskowany kierunek studiów oprócz przedmiotów z zakresu podstawowej wiedzy chemicznej będzie oferował przedmioty związane z chemią żywności.

Program studiów oferuje przedmioty łączące wiedzę podstawową z zakresu chemii ogólnej, analitycznej, organicznej, fizycznej, nieorganicznej z kierunkowymi i  praktycznymi przedmiotami dotyczącymi zagadnień z zakresu składu środków spożywczych i ich analizy oraz min.: mikrobiologia żywności, przetwórstwo żywności, zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych.

Studenci kierunku Chemia i Analiza Żywności zdobędą podstawową wiedzę chemiczną oraz rozszerzoną wiedzę dotyczącą ogólnie pojętej chemii żywności (składniki żywności oraz metody ich analizy). Ponadto, dzięki dużej ilości zajęć laboratoryjnych (łącznie 41%, tj. 495 godzin) nabędą niezbędnych umiejętności koniecznych do wykonania zarówno podstawowych analiz produktów żywnościowych jak i wykonywania analiz z wykorzystaniem nowoczesnych technik instrumentalnych.

Absolwent kierunku nabędzie umiejętność właściwego doboru metod analizy ilościowej i jakościowej  składników żywności,  oceny ich jakości oraz charakterystyki  właściwości fizyko-chemicznych.  Biorąc pod uwagę fakt, że przemysł spożywczy jest wiodącą gałęzią gospodarki narodowej absolwenci tworzonego kierunku powinni mieć ułatwiony dostęp do rynku pracy.

q  Po ukończeniu studiów absolwenci mogą również podjąć naukę na studiach II stopnia na kierunku chemia lub planowanym kierunku Chemia Żywności.

Szczegółowy program studiów

         
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 611-43-02
fax: +48 (56) 654-24-77
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
  Administrator strony