Szanowni Państwo,


swój udział w konferencji proszę zgłaszać do dnia:
30.03.2016
poprzez wypełnienie i wysłanie załączonej karty uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy ← plik do pobrania

drogą mailową na adres:
nabiomat@umk.pl
lub za pośrednictwem poczty na adres:
dr Dorota Porowińska,
Zakład Biochemii,
ul. Gagarina 7,
87-100 Toruń
(z dopiskiem: NaBioMat 2016)


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszenia.
Regulamin