........................

........................

........................

........................
JM Rektor UMK
prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Prezes PTBioch
prof. dr hab. Andrzej Legocki
........................

........................

........................

........................
Dziekan Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Wiesław Kozak
Dziekan Wydziału Chemii
prof. dr hab. Edward Szłyk